Latvijas Universitātes (LU) Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) katru gadu rīko matemātikas olimpiādes, kas ik gadu kopā pulcina aptuveni 3000 dalībnieku. Decembrī NMS mācībspēks Kalvis Apsītis sniedza 500 EUR lielu atbalstu matemātikas olimpiādēm.

K. Apsītis uzsver olimpiāžu matemātikas nozīmi izglītībā: “IT nozarē un dažās citās jomās vieglāk atradīs savu ceļu tie jaunieši, kuri apguvuši prasmi lasīt nestandarta tekstus un strukturēti izklāstīt spriedumus. Risinot olimpiāžu uzdevumus, jau pamatskolēni saskaras ar definīcijām, pierādījumiem, pamatošanu no pretējā, gadījumu pārlasi, indukciju, dedukciju un citiem domāšanas paņēmieniem. Olimpiāžu matemātika veido pamatu kvalitatīvai izglītībai, rada prieku par izrēķinātiem uzdevumiem, vairo respektu pret zināšanām un sistemātisku darbu – īpaši tajās skolās, kur pieejamas gatavošanās nodarbības un pulciņi. Olimpiādēm līdzīgas prasmes apguva arī agrāko gadsimtu jaunieši, studējot Eiklīda "Elementus", ģeometrijas pamatus, loģiku, filozofiju un retoriku. Tas ir nozīmīgi ne tikai brīvu personību audzināšanai, bet arī praktiski. Piemēram, ChatGPT un citi lielie valodas modeļi spēj ātri ģenerēt it kā loģiskus un ticamus spriedumus – to izvērtēšanai un efektīvai izmantošanai noder labas komunikācijas un domāšanas iemaņas.” Un mecenāts pamato savu izvēli: “Tāpēc man šķiet svarīgi arī materiāli atbalstīt NMS rīkotos pasākumus, lai Atklāto matemātikas olimpiāžu tradīcija, kura pilnveidojusies 50 gadu laikā, arī turpmāk sasniegtu iespējami daudz jauniešu. Šajā sporta veidā piedalīties ar izpratni ir vēl svarīgāk nekā uzvarēt."

Par A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu

Aivars Liepa, kas 1969. gadā bija LU (toreiz – Latvijas Valsts Universitātes (LVU)) Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns, nodibināja LVU Neklātienes matemātikas skolu. Vadot neliela studentu entuziastu kolektīva darbu un tai pašā laikā uzticot viņiem pašiem pieņemt un realizēt nopietnus lēmumus, viņš veicināja matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēmas strauju izaugsmi un pilnveidošanos. Pēc A. Liepas nāves 1979. gadā NMS ir nosaukta viņa vārdā. No 1979. gada līdz 2010. gadam NMS vadītājs bija Agnis Andžāns, kurš iesaistījās NMS darbībā jau studiju gados. NMS pirmsākumos nodarbojās galvenokārt ar skolēnu matemātisko izglītošanu neklātienē – notika sarakste starp skolēniem un NMS darbiniekiem. Šobrīd NMS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru nodrošina Valsts matemātikas olimpiādes norisi.

Paldies K. Apsītim par atbalstu!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

MARTA MĒNEŠA MECENĀTS: Sandis Maskaļonoks
03.04.2024.

MARTA MĒNEŠA MECENĀTS: Sandis Maskaļonoks

MĒNEŠA MECENĀTS: We are dots
28.02.2024.

MĒNEŠA MECENĀTS: We are dots

JANVĀRA MĒNEŠA MECENĀTS: Jura Kalnavārna stipendija
05.02.2024.

JANVĀRA MĒNEŠA MECENĀTS: Jura Kalnavārna stipendija

NOVEMBRA MĒNEŠA MECENĀTS: Gravity Team
06.12.2023.

NOVEMBRA MĒNEŠA MECENĀTS: Gravity Team

MĒNEŠA MECENĀTS: Wulf Harder
31.10.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: Wulf Harder

MĒNEŠA MECENĀTS: Mārtiņš Andersons
29.09.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: Mārtiņš Andersons

MĒNEŠA MECENĀTS: LU fonda stipendiāti
30.08.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: LU fonda stipendiāti