Latvijas Universitātes (LU) profesors Vitauts Tamužs (1935–2019) savā testamentā ir novēlējis 5000 EUR jauno materiālzinātņu jomas pētnieku atbalstam. Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas zinātnieku pētījumus kompozītu materiālu mehānikā, LU ir iedibinājusi Vitauta Tamuža vārdā nosaukto Balvu par labāko ikgadējo publikāciju žurnālā “Mechanics of Composite Materials (MCM). Balvu administrē LU fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuža dāvinājuma līdzekļiem.

Mecenāts bija pazīstams kā izcils latviešu zinātnieks, akadēmiķis un arī Latvijas kompozīto materiālu mehānikas zinātniskās skolas radītājs. Viņa darbi, atklājumi un izskolotie speciālisti turpina veicināt materiālu zinātnes attīstību pasaules līmenī.

Studijas mehānikas nozarē tā laika prestižajā augstskolā, Maskavas Universitātē, V. Tamužs pabeidza ar izcilību. Tālāko ceļu turpināja Latvijā, vadot vienu no LU Polimēru mehānikas institūta laboratorijām, kā arī strādājot ar studentiem. Laikā no 1975. līdz 2000. gadam V. Tamužs bija autors vai līdzautors sešām monogrāfijām, publicēja ap 300 rakstu dažādos zinātniskos izdevumos, tādējādi atstājot vērtīgu mantojumu arī nākamajiem kompozītu materiālu mehānikas jomas pētniekiem.


Noteikumi Balvas saņemšanai

 • Balvu piešķir piecus gadus, vienu reizi katrā gadā, pamatojoties uz konkursa rezultātiem.
 • Balvas summa ir 1000,00 EUR, kopējā summa 5000,00 EUR.
 • Balvu piešķir ik gadu vienam kandidātam.
 • Konkursā var piedalīties Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju zinātnieki/zinātniskie darbinieki.
 • Balvas pretendents ir attiecīgās publikācijas atbildīgais autors, kura pastāvīgā darba vieta ir Latvija. Zinātniskajā publikācijā obligāti ir jābūt pretendenta atsauksmei/norādei ar piederību zinātniskai institūcijai Latvijā.
 • Balvas pretendents iesniedz LU fondā:
  • iesniegumu;
  • attiecīgā gada žurnāla MCM publikācijas kopiju (*.pdf);
  • īsu CV.
   • Pieteikumus līdz 2024. gada 16. februārim sūtīt uz e-pastu: fonds@fonds.lv.
 • Konkursu izsludina katru gadu. Informācija par doto Balvu tiek publicēta LZA avīzē “Zinātnes vēstnesis” un tiek izsūtīta Latvijas augstskolām.
 • Balvas pretendenta darba izvērtēšana notiek nākamā kalendārā gada janvāra mēnesī (tiek izvērtēti darbi, kuri publicēti iepriekšējā gada MCM žurnāla visos sešos izdevumos).

Balvas piešķiršanas komisija

Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem komisija, kuras sastāvu rekomendē žurnāla MCM redkolēģija, un tas tiek apstiprināts LU fonda valdē.

Komisijas sastāvā tiek iekļauti:

 • LU fonda pārstāvis;
 • žurnāla MCM galvenais redaktors vai žurnāla galvenā redaktora vietnieks;
 • vismaz 2–3 žurnāla redkolēģijas konsultatīvās padomes locekļi.

Pienākumi:

 • komisija izvērtē pretendentu iesniegumus un pieņem lēmumu par balvas piešķiršanu;
 • ja nepieciešams, komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus iesniegto darbu izvērtēšanai.

Balvas saņemšanas kārtība

 • Konkursa kārtībā piešķirtā Balva tiek pasniegta februāra mēnesī.
 • Balvas naudas daļu laureāts saņem ar pārskaitījumu uz viņa kontu bankā.

Vēlam veiksmes!

Dalīties

Saistītais saturs