Foto: Toms Grīnbergs, LU KID

No 9. līdz 23. janvārim ir atvērta pieteikšanās "Mikrotīkls" finansiālā atbalsta (līdz 800 000 EUR) saņemšanai iekārtas iegādei, kas paredzēta dabas, tehnoloģijas un medicīnas zinātņu jomas pārstāvjiem. Aicinām pieteikties zinātkārus pētniekus!

Projektus konkursam var pieteikt Latvijas Universitātes (LU) fakultāšu, institūtu, aģentūru un citu administratīvo struktūrvienību darbinieki dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā. Konkursam jāpiesaka iekārta, kuru pētnieku grupai nepieciešams iegādāties, lai veiktu nozīmīgus un atklājošus pētījumus savā darba laukā.

Parametri projekta izvērtējumam 

Nosakot konkursa uzvarētājus, tiek vērtēti sekojoši projekta parametri.

  1. Mērķis, kura sasniegšanu iespējams novērtēt kvantitatīvi.
  2. Inovācijas nozares LU, valsts vai starptautiskā mērogā.
  3. Rezultāta atbilstība augstas raudzes (izcilam) produktam.
  4. Rezultāta paliekošā ietekme uz zinātni un/vai tautsaimniecību (projekta turpināšanas perspektīvas un ilgtspējība).
  5. Īpaši tiek atbalstīta sadarbība dažādu nozaru speciālistu starpā.
  6. Līdzfinansējuma apjoms no citiem avotiem.
  7. Izpildītāju kvalifikācijas un pieredzes atbilstība mērķim (pieteicēju iespējas nodrošināt rezultāta sasniegšanu).

Projekta izpildes laiks, finansējuma apjoms un attiecināmās izmaksas 

Projektu pieteikumus izvērtē komisija, kuras sastāvu apstiprina LU fonda valde, balstoties priekšlikumos, kurus saņem no LU vadības. Komisija izvērtē projekta pieteikumu pēc 1., 5. un 6. parametra.

Ikviena projekta vērtēšanai tiek pieaicināti arī trīs neatkarīgi eksperti, kuri izvērtē pieteikumu pēc 2., 3., 4. un 7. parametra.


Projekta pieteikums iesniedzams elektroniski kā viens dokuments latviešu un angļu valodā, nosūtot to uz e-pastu fonds@fonds.lv.

Projektam jāpievieno šāda informācija un dokumenti: 

  • izpildītāju CV;
  • elektroniski veikta cenu aptauja, kurā tiek izvēlēts labākais ražotājs. Summas jānorāda ar PVN.

Projektu pieteikumi jāiesūta līdz 2024. gada 23. janvārim plkst. 23.59.

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa dalībniekiem personīgi uz projekta pieteikumā norādīto e-pastu līdz 2024. gada 15. februārim. Projekta izpildi var plānot uzsākt laikā no 2024. gada 1. marta.

Slēdzot līgumus ar LU fondu, projekta īstenotājiem jāprecizē projekta budžets, aktivitātes, starpatskaišu un fināla atskaišu iesniegšanas termiņi.

Jautājumu gadījumā zvaniet LU fonda izpilddirektorei Laila Kundziņai pa tālr. 29212426 vai apjautājieties kolēģiem, kuriem jau ir sadarbība ar LU fondu.

Veiksmi!

Veidlapa LV | Veidlapa ENG

Dalīties

Saistītais saturs

Noskaidroti uzvarētāji iekārtu finansiālajam atbalstam
22.02.2024.

Noskaidroti uzvarētāji iekārtu finansiālajam atbalstam

Ilze Blāķe: “Orgāni uz čipa”
05.02.2024.

Ilze Blāķe: “Orgāni uz čipa”

Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai
25.01.2024.

Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai

Sveicam jaunos SIA “Mikrotīkls” stipendiātus!
28.11.2023.

Sveicam jaunos SIA “Mikrotīkls” stipendiātus!

Noskaidroti uzvarētāji konkursam dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomās
28.11.2023.

Noskaidroti uzvarētāji konkursam dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomās