Laimiņu ģimenes stipendija mikrobioloģijas zinātnē

2014. gadā Amerikas latvieši Kristīna un Laimonis Laimiņi izveido Laimiņu ģimenes stipendiju mikrobioloģijas zinātnē. Ar šīs stipendijas piešķiršanu viņi godina savus vecākus. Dr. biol. L. Laimiņš ir Ziemeļrietumu Universitātes Medicīnas skolas (ASV) Imunoloģijas-mikrobioloģijas katedras vadītājs, kā arī vada pētniecību par HPV vīrusu savā laboratorijā, bet Kristīna Sīmanis-Laimiņa ir māksliniece un kultūras darbiniece.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes studentiem (gan pamatstudiju, gan maģistrantūras), kas specializējas mikrobioloģijā un imunoloģijā. Priekšroka tiek dota bakalaura līmeņa studentiem.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 2 156 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes prof. Mārcis Auziņš.
 


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2018./2019. akad. g. – Ņikita Zrelovs.

2017./2018. akad. g. – Ilze Izabella Dindune.

2016./2017. akad. g. – Zane Ozoliņa.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.