Laimiņu ģimenes stipendija mikrobioloģijas zinātnē

2014. gadā Amerikas latvieši Kristīna un Laimonis Laimiņi izveido Laimiņu ģimenes stipendiju mikrobioloģijas zinātnē. Ar šīs stipendijas piešķiršanu viņi godina savus vecākus. Dr. biol. L. Laimiņš ir Ziemeļrietumu Universitātes Medicīnas skolas (ASV) Imunoloģijas-mikrobioloģijas katedras vadītājs, kā arī vada pētniecību par HPV vīrusu savā laboratorijā, bet Kristīna Sīmanis-Laimiņa ir māksliniece un kultūras darbiniece.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes (BF) studentiem (gan pamatstudiju, gan maģistrantūras), kas specializējas mikrobioloģijā un imunoloģijā. Priekšroka tiek dota bakalaura līmeņa studentiem.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 2 156 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU BF dekāns asoc. prof. Didzis Elferts (komisijas priekšsēdētājs), LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, LU BF sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Rakšte un LU prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas jomā Valdis Segliņš.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2021./2022. akad. g. - Ivanna Atava.

2020./2021. akad. g. - Ksenija Korotkaja. 

2019./2020. akad. g. – Darja Černova.

2018./2019. akad. g. – Ņikita Zrelovs.

2017./2018. akad. g. – Ilze Izabella Dindune.

2016./2017. akad. g. – Zane Ozoliņa.