Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes stipendija

Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudze (Konektikuta, ASV) sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia" 2019. gadā dibinājusi jaunu stipendiju teoloģijas un reliģijas zinātņu atbalstam Latvijas Universitātē.


Stipendijas paredzētas: LU Teoloģijas fakultātes studentiem.
Stipendijus skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode (komisijas priekšsēdētāja), Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, LU TF profesors Valdis Tēraudkalns un Kārļa Ozoliņa-Emīla Medņa trasta fonda finansiālais konsultants Ivars Petrovskis un LU fonda izpilddirekotre Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Arta Skuja un Alise Buligina.

2020./2021. akad. gadā - Liene Sandalāne un Ineta Lansdovne.

Pirmās stipendijas 2019./2020. akad. gadā ieguvušas Ineta Lansdovne un Anete Jenča.