Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes stipendija


Mecenātu saime Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudze (Konektikuta, ASV) sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia" 2019. gadā dibinājusi jaunu stipendiju teoloģijas un reliģijas zinātņu atbalstam Latvijas Universitātē.


Stipendijas paredzētas: LU Teoloģijas fakultātes studentiem.
Stipendijus skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.
Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

Pirmās stipendijas 2019./2020. akad. gadā ieguvušas Ineta Lansdovne un Anete Jenča.