Gunārs un Ināra Blumbergi

Gan Ināras, gan Gunāra tēvs un māte ir Latvijas Universitātes absolventi. Ināras tēvs Haralds Skomba absolvējis Inženierzinātnes fakultāti un māte Velta Grantskalna Skomba absolvējusi Medicīnas fakultāti. Gunāra tēvs Jānis Blumbergs pabeidza Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļu un māte Erika Daugulis Blumberga studēja vācu filoloģiju. Gunāra tēvam piederēja „Viestura Aptieka” Rīgā, Kaļķu ielā 26.

Gunārs un Ināra Latviju atstāja 1944. gadā būdami vēl mazi bērni. Ināra ir dzimusi 1942. gada 5.decembrī, Gunārs 1937. gada 21.maijā. Skolas gaitas Ināra un Gunārs uzsāka Vācijā. Sākotnēji apstākļi Vācijā bija grūti, bija maz pārtikas, taču vēlāk bēgļu nometņu apstākļi nedaudz uzlabojās. Amerikā Ināra un Gunārs ieradās 1950. gadā – Ināra Čikāgā, bet Gunārs Ņujorkas pavalstī.

Ināra Čikāgā pabeidza vidusskolu un ieguva bakalaura grādu tautsaimniecībā North Park University. Ināra aktīvi darbojas korporācijā “Daugaviete”.

Gunārs absolvēja Hārvardas Universitāti, iegūstos bakalaura grādu ķīmijā un jurisprudences doktora grādu Rutgers Universitātē (Rutgers, The State University of New Jersey). Gunārs ir aktīvs korporācijas “Lettgallia” biedrs. Gunārs ilgus gadus strādāja kā autortiesību aizsardzības advokāts uzņēmumā “Standart Oil” Čikāgā un vēlāk vairākos zvērinātu advokātu birojos. Šobrīd viņš strādā sava dēla Ērika zvērināto advokātu birojā ''Johnson, Blumberg & Associates'', Čikāgā.

Inārai un Gunāram ir četri dēli: Pēteris, Ēriks, Roberts un Davids. Pēteris, Ēriks un Roberts ir zvērināti advokāti, savukārt Davids nodarbojas ar sabiedriskajām attiecībām. Inārai un Gunāram ir astoņi mazbērni: Aleks, Grants, Emīlija, Eduards, Filips, Kristofers, Nora un Lidija.

Darba sakarā Gunārs ir apceļojos visu pasauli. Atvaļinājumos Ināra un Gunārs apceļoja visu Eiropu, Ameriku un Meksiku. Arī Latvijā kopš 1993. gada Ināra un Gunārs ir bijuši vairākas reizes un novērtējuši valsts uzplaukumu.

''Mēs ar prieku atbalstām Latvijas Universitāti, kuru mūsu priekšteči cienīja. Lai Dievs svētī Latviju un Latvijas Universitāti!'' novēl Ināra un Gunārs Blumbergi.
 

Atbalsts:

Mecenāta Roberta Blumberga vecāki Gunārs un Ināra Blumbergi 2013. gadā izveidoja stipendiju LU Juridiskās fakultātes studentiem, kuru pētnieciskās intereses ir intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, blakustiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības). Katras stipendijas apmērs ir 1500 dolāru (kopā mecenāti stipendijai ziedoja 2265.35 EUR (3000 USD)). Tās piešķīra Krišjānim Bušam un Indrai Zusānei. 

2014./2015. akad. gadā turpinās stipendijas piešķiršana, Gunāra un Ināras Blumbergu stipendiju iegūva LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente Linda Reneslāce (2200 eiro apmērā).

2016. gadā Gunārs un Ināra Blumbergi atbalstīja Roberta Blumberga izveidoto Andreja Pildegoviča stipendiju LU SZF maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem, ziedojot šīm mērķim 942.51 EUR (1000 USD).

Paldies par atbalstu!