Gunārs un Ināra Blumbergi

Mecenāte Ināra Blumberga (dz. Skomba) dzimusi 1942. gada 5.decembrī Latvijā. Viņas vecāki ir Latvijas Universitātes Universitātes absolventi – tēvs Haralds Skomba absolvējis Inženierzinātnes fakultāti, bet māte Velta Grantskalna-Skomba absolvējusi Medicīnas fakultāti. Ģimene devās bēgļu gaitās 1944. gaitās uz Vāciju, kur Ināra uzsāka skolas gaitas. Skombu ģimene ieradās Čikāgā, ASV, 1950. gadā. Tur Ināra pabeidza vidusskolu un North Park University ieguva bakalaura grādu tautsaimniecībā. Ināra aktīvi darbojas studenšu korporācijā “Daugaviete”.

Mecenāts Gunārs Blumbergs (1937-2020) dzimis 1937. gada 21. maijā. Abi vecāki ir absolvējuši LU – Jānis Blumbergs pabeidza Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļu un māte Erika Daugulis-Blumberga studēja vācu filoloģiju. Gunāra tēvam piederēja „Viestura Aptieka” Rīgā, Kaļķu ielā 26. Arī Blumbergu ģimene 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, kur Gunārs sāka mācības. Sākotnēji apstākļi bēgļu nometnē bija grūti, tur bija maz pārtikas, taču vēlāk apstākļi nedaudz uzlabojās. 1950. gadā Blumbergu ģimene ieceļoja Ņujorkas pavalstī, ASV.

Gunārs Blumbergs Hārvardas Universitātē ieguvis bakalaura grādu ķīmijā, un Rutgersa Universitātē (Rutgers, The State University of New Jersey) jurisprudences doktora grādu. Viņš ir aktīvs studentu korporācijas “Lettgallia” biedrs. Daudzus gadus strādāja kā autortiesību aizsardzības advokāts uzņēmumā “Standart Oil”, Čikāgā, un vēlāk vairākos zvērinātu advokātu birojos. Strādājis sava dēla Ērika Blumberga zvērināto advokātu birojā ''Johnson, Blumberg & Associates'', Čikāgā.

Inārai un Gunāram ir četri dēli: Pēteris, Ēriks, Roberts un Davids. Pēteris, Ēriks un Roberts ir zvērināti advokāti, savukārt Davids nodarbojas ar sabiedriskajām attiecībām. Inārai un Gunāram ir astoņi mazbērni: Aleks, Grants, Emīlija, Eduards, Filips, Kristofers, Nora un Lidija.

Darba braucienos Gunārs ir apceļojis visu pasauli. Atvaļinājumos Ināra un Gunārs apceļoja visu Eiropu, Ameriku un Meksiku. Arī Latvijā kopš 1993. gada Ināra un Gunārs ir bijuši vairākas reizes un novērtējuši valsts uzplaukumu.

''Mēs ar prieku atbalstām Latvijas Universitāti, kuru mūsu priekšteči cienīja. Lai Dievs svētī Latviju un Latvijas Universitāti!'' novēl Ināra un Gunārs Blumbergi.

Mecenāts Gunārs Blumbergs miris 2020. gada 5. aprīlī.

Foto apskats par viesošanos Latvijas Universitātē 2014. gadā >>

 

Atbalsts

Mecenāta Roberta Blumberga vecāki Gunārs un Ināra Blumbergi 2013. gadā izveidoja stipendiju LU Juridiskās fakultātes studentiem, kuru pētnieciskās intereses ir intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, blakustiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības). Katras stipendijas apmērs ir 1 500 ASV dolāru (kopā mecenāti stipendijai ziedoja 2 265.35 EUR (3 000 USD)). 2013./2014. akad. gadā atbalstu saņēma Krišjānis Bušs un Indra Zusāne

2014./2015. akad. gadā turpinās stipendijas piešķiršana, Gunāra un Ināras Blumbergu stipendiju ieguva LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente Linda Reneslāce (2 200 eiro apmērā).

2016. gadā Gunārs un Ināra Blumbergi atbalstīja Roberta Blumberga izveidoto Andreja Pildegoviča stipendiju LU SZF maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem, ziedojot šīm mērķim 942.51 EUR (1 000 USD).

Paldies par atbalstu!