SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) izveidots 1992. gadā, un tas ir pirmais mobilo sakaru operators valstī. Sākumā sarunas Latvijas iedzīvotājiem nodrošināja mobilo sakaru centrāle Helsinkos, bet pirmā centrāle mūsu valstī sāka darbu 1992. gada oktobrī. 1995. gada janvārī sāka darbību GSM tīkls.

Vērtības – aizrautība, attīstība, sadarbība.
Vairāk par "Latvijas Mobilo Telefonu": www.lmt.lv.

Atbalsts

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" sniedza atbalstu 2007. gada jūlijā notiekošās 8. Starptautiskās konferences "PROFES 2007" rīkošanai. 

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstīja 2010. gada 1. novembrī notikušo konferenci „Jaunās tehnoloģijas elektroniskajos medijos. Vērtība un cena” 7 850 eiro apmērā.

LU Datorikas fakultāte, pateicoties LMT atbalstam (4 300 eiro apmērā), 2011. gada augustā realizēja projektu "LU un LMT Datorzinātņu dienas". LMT atbalstīja arī LU jauno mūzikas grupu konkursa norisi 2011 (2 150 eiro apmērā).

2012. gadā LMT jau otro reizi atbalstīja projektu "LU un LMT Datorzinātņu dienas 2012" 4 300 eiro apmērā.
2013. gadā LMT atbalstīja 1 710 eiro apmērā "LU EVF otro konferenci projektu vadīšanā" un 1 450 eiro apmērā LU EVF konferenci „Jaunie biznesa un ekonomikas izaicinājumi – 2013”, augustā sniedza atbalstu "LU un LMT Datorzinātņu dienām" 4 300 eiro apmērā. 2013.gadā LMT atbalsta (711,44 eiro apmērā) akadēmisko konferenci "Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē" un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošanu, kas norisinās laika periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada maijam.
LU Datorikas fakultātes studenti sadarbībā ar LMT no 2013. gada rudens līdz 2014. gada aprīlim izstrādāja mobilo lietotni "LU Ziņnesis", kuras mērķis ir informēt studentus par interesantiem ārpusstudiju kultūras un izklaides pasākumiem. LMT šim konkursam piešķīra 7 114,36 eiro atbalstu.
2014. gadā LMT atbalstīja LU Ekonomikas un vadības fakultātes rīkoto starptautisko konferenci projektu vadīšanas un attīstības jomā (1 560 EUR apmērā).

2015. gadā LMT sniedz atbalstu LU EVF 3.konferences projektu vadīšanā 2015 - 1 500 EUR apmērā.

2016. gadā LMT atbalsta "New Challenges of Economic and Business Development – 2016" starptautisko konferenci 1 500 EUR apmērā.

2018. gadā atbalsta forumu ciklu "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" ar 4 410 eiro ziedojumu.

2019. gadā atbalsta forumu ciklu "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" ar 1 000 eiro ziedojumu.


Paldies par atbalstu!