"Latvijas Mobilā Telefona" grupas uzņēmumi

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "LMT Retail & Logistics"

Uzņēmums "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) izveidots 1992. gadā, un tas ir pirmais mobilo sakaru sniedzējs valstī.

Šobrīd LMT ir Latvijas telekomunikāciju tirgus un saziņas vides nozīmīgākais spēlētājs. LMT pirmsākumi meklējami 1919. gadā līdz ar inovācijām elektrotehnikā, kad Rīgā darbu uzsāka VEF jeb Valsts elektrotehnikas fabrika.

LMT prezidents un valdes priekšsēdētājs Dr.oec. Juris Binde 2010. gadā Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) ieguvis ekonomikas doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā. J. Binde ir LU Padomnieku konventa priekšsēdētājs.

LMT vērtības – aizrautība, attīstība, sadarbība.
Vairāk par "Latvijas Mobilo Telefonu": www.lmt.lv.

Atbalsts

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" sniedza atbalstu 2007. gada jūlijā notiekošās 8. Starptautiskās konferences "PROFES 2007" rīkošanai. 

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstīja 2010. gada 1. novembrī notikušo konferenci „Jaunās tehnoloģijas elektroniskajos medijos. Vērtība un cena” 7 850 eiro apmērā.

LU Datorikas fakultāte, pateicoties LMT atbalstam (4 300 eiro apmērā), 2011. gada augustā realizēja projektu "LU un LMT Datorzinātņu dienas". LMT atbalstīja arī LU jauno mūzikas grupu konkursa norisi 2011. gadā (2 150 eiro apmērā).

2012. gadā LMT jau otro reizi atbalstīja projektu "LU un LMT Datorzinātņu dienas 2012" 4 300 eiro apmērā.
2013. gadā LMT atbalstīja 1 710 eiro apmērā "LU EVF otro konferenci projektu vadīšanā" un 1 450 eiro apmērā LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) konferenci „Jaunie biznesa un ekonomikas izaicinājumi – 2013”, augustā sniedza atbalstu "LU un LMT Datorzinātņu dienām" 4 300 eiro apmērā. 2013. gadā LMT atbalstīja (711,44 eiro apmērā) akadēmisko konferenci "Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē" un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošanu, kas norisinās laika periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada maijam.
LU Datorikas fakultātes studenti sadarbībā ar LMT no 2013. gada rudens līdz 2014. gada aprīlim izstrādāja mobilo lietotni "LU Ziņnesis", kuras mērķis ir informēt studentus par interesantiem ārpusstudiju kultūras un izklaides pasākumiem. LMT šim konkursam piešķīra 7 114,36 eiro atbalstu.
2014. gadā LMT atbalstīja LU BVEF rīkoto starptautisko konferenci projektu vadīšanas un attīstības jomā (1 560 EUR apmērā).

2015. gadā LMT sniedz atbalstu LU BVEF 3.konferences projektu vadīšanā 2015 - 1 500 EUR apmērā.

2016. gadā LMT atbalsta "New Challenges of Economic and Business Development – 2016" starptautisko konferenci 1 500 EUR apmērā, atbalsta LU studentu Biznesa inkubatoru, ziedojot 3 500 EUR.

2017. gadā turpina atbalstīt LU studentu Biznesa ideju inkubatoru, ziedojot 3 500 eiro.

2018. gadā atbalsta forumu ciklu "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" ar 4 900 eiro ziedojumu un LU studentu Biznesa inkubatoru, ziedojot 4 000 EUR.

2019. gadā turpina atbalstīt forumu ciklu "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" ar 1 000 eiro ziedojumu un LU studentu Biznesa inkubatoru, ziedojot 3 000 eiro.

2020. gadā ziedo 800 EUR forumu ciklam "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji".

2021. gadā ziedo 720 EUR "Latvijas formula 2050" Attīstības scenāriji. Ziedo 10 000 eiro.


Paldies par atbalstu!

MĒNEŠA MECENĀTS