LMT prezidents Juris Binde, uzstājoties IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, forumā «Latvijas Formula 2050». Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments, 2018.

Inovācijas ir viņu darbības pamatā vai, precīzāk sakot, – tīklā un savienojumā. Latvijā pirmais telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) jau kopš 2007. gada atbalsta Latvijas Universitāti (LU), ziedojot eksakto zinātņu projektiem un konferenču, forumu nodrošināšanai.

LMT – ilggadējais LU fonda mecenāts un sadarbības partneris – jau kopš tā dibināšanas 1992. gadā ir nepārtrauktos jaunāko ideju, tehnoloģiju, risinājumu un pielietojumu meklējumos. Turklāt jau gadiem iegulda nākotnē, atbalstot un sekmējot kā pētniecību, tā mācību vides attīstību Latvijas Universitātē. Uzņēmuma vērtības – aizrautība, attīstība, sadarbība.

Šobrīd LMT ir Latvijas telekomunikāciju tirgus un saziņas vides nozīmīgākais spēlētājs. LMT pirmsākumi meklējami 1919. gadā līdz ar inovācijām elektrotehnikā, kad Rīgā darbu uzsāka VEF jeb Valsts elektrotehnikas fabrika. Laikā, kad fabrika beidza darbību, apvienojās tās intelektuālais kodols, uzsākot darbu telekomunikāciju jomā. Tā Latvijā aizsākās daudzsološā mobilo sakaru ēra.

Kopš 2017. gada LMT grupas uzņēmumi ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu forumu cikla "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" nodrošināšanā. 2018. gada sākumā LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) sadarbībā ar LMT prezentēja kopīgi radīto unikālo pētījumu platformu ekonomisko datu analīzei reālā laika režīmā. Jauns un revolucionārs pagrieziena punkts uzņēmuma nepārtrauktajā attīstībā bija 2019. gada jūlijā, kad LMT tīklā tika aktivizēts 5G interneta pārklājums. Tanī pat laikā tika prezentēts arī pirmais 5G maršrutētājs, ko ražos Latvijā. Sadarbībā ar LMT jauno produktu attīstīs “Mikrotīkls” – pēdējos gados dāsnākais LU fonda mecenāts, Latvijas veiksmīgākais un pasaulē atzītais tehnoloģiju uzņēmums.

 

LMT prezidents un valdes priekšsēdētājs Dr.oec. Juris Binde 2007. gadā LU BVEF ieguvis ekonomikas doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā. J. Binde ir arī LU Padomnieku konventa priekšsēdētājs. Uzņēmuma vadītājs komentē filantropijas nozīmīgumu augstākās izglītības attīstībā.

Kāpēc, jūsuprāt, ir nozīmīgi atbalstīt augstāko izglītību?

Neapšaubāmi, izglītība palielina konkurētspēju. Turklāt, tie, kuri ir mācījušies universitātē, ir daudz atvērtāki jaunām idejām un skatās uz lietām daudz plašāk. Arī Alberts Einšteins ir teicis, ka “mēs nevaram atrisināt problēmas ar tām metodēm, kuras šīs problēmas ir radījušas.” Mācības universitātē paplašina redzesloku un dod iespēju atrisināt izaicinājumus ar pilnīgi citām metodēm.

Kāpēc ir svarīgi ziedot LU un tās projektiem, talantīgākajiem studentiem?

Ar Latvijas Universitāti mani saista ļoti personīgas attiecības. Tieši Latvijas Universitātē es ieguvu savu ekonomikas doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā, tāpēc man šī augstskola vienmēr būs īpaša. Runājot par atbalstu augstskolām kopumā, arvien spēcīgāk biznesa vidē iesakņojas idejas par to, ka biznesa mērķis ir radīt kopējo vērtību un labumu, jo tikai tāds uzņēmums, kas sabiedrībai palīdz attīstīties un nodrošina tās vajadzību realizāciju, var būt veiksmīgs ilgtermiņā. Tiecoties pēc jauniem sasniegumiem, zinošs un pārliecināts darbinieks ir ikviena uzņēmuma nenovērtējams resurss, tāpēc arī atbalstām universitātes talantīgos un mērķtiecīgos studentus. Tuvāko gadu laikā turpināsies nozīmīgas tehnoloģiju transformācijas, un mums ir svarīgi, lai būtu jauni darbinieki un speciālisti, kuri palīdzētu noturēt un attīstīt gan LMT, gan citu Latvijas uzņēmumu pozīcijas inovāciju jomā, izglītojoties un attīstoties līdz ar tehnoloģijām.

Kāda ir bijusi līdzšinējā sadarbība ar LU un LU fondu?

Mums ir izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Latvijas Universitāti. Kopīgi esam organizējuši “LU un LMT Datorzinātņu dienas”, īstenojuši jauno zinātnieku talantu programmas, atbalstījuši pasaules latviešu zinātnieku kongresu un daudz citu skaistu iniciatīvu.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS. Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē
17.06.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē

MĒNEŠA MECENĀTS. Ozoliņu – Medņu saime sniegs vairāk gaismas LU teologiem
24.02.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Ozoliņu – Medņu saime sniegs vairāk gaismas LU teologiem

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu
17.12.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija
26.11.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija