LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantu zinātniskās konferences sesija. © Foto: Laura Liepiņa, LU fonda stipendiāte.

Ar aktuālāko pētījumu prezentācijām dažādās jomās jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās Latvijas Universitātes (LU) fonda mecenātu atbalstīto doktorantu zinātniskās konferences sesija. Šogad pētnieciskā gaisotnē tikās gan 19 spējīgi pētnieki.

LU Zinātņu mājā bija sapulcējušies LU doktoranti, kuri sekmīgākai sava promocijas darba izstrādei saņēmuši kādu no LU fonda pārraudzītajām stipendijām. Dalībnieki pārstāvēja kā eksakto un veselības zinātņu jomu, tā humanitāro un sociālo zinātņu sfēru. Sesijas vadītāji bija prof. Jānis Kloviņš un prof. emer. Ivars Lācis.

Stipendiāte Mg.pharm. Karīna Narbute uzsver atgriezenisko saiti starp atbalstu un sasniegumiem: “Investēt cilvēka izglītībā vienmēr ir labs lēmums. Atbalstot talantīgus cilvēkus, darbojas enerģijas nezūdamības likums, jo šo cilvēku entuziasms un enerģija pievilina citus censoņus, kas kopumā rada perfektus apstākļus sasniegumiem.” Pētniece saņēmusi mecenāta “Mikrotīkls” atbalstu kopš 2017./2018. akad. gada, studējot LU Medicīnas fakultātes doktorantūrā. Pašlaik Karīna jau ir medicīnas doktora grāda pretendente.

Lasīt TĒZES >>


Konferences dalībnieki:

 1. Ilze Elbere: Metformīna terapijas efektivitātes un tolerances biomarķieri cilvēka zarnu mikrobiomā ("Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicības un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Bioloģijas fakultāte);
 2. Kārlis Pleiko: Afinitātes ligandu izstrāde mērķētai audzēju terapijai "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicības un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Bioloģijas fakultāte, LU Medicīnas fakultāte);
 3. Linards Kļaviņš: Bioekonomikas risinājumi – augu biomasas pārstrāde, iegūto produktu pētījumi "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicības un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte);
 4. Nineļa M. Vainšeļbauma: Ļaundabīgo audzēju triploīdija, digīnija un inversā mejoze (Stipendija LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu un medicīnas jomā, mecenāts anonīms, LU Bioloģijas fakultāte);
 5. Viktorija Vitkovska: Vienkāršoti diazonamīda A analogi kā pretvēža līdzekļi (Stipendija LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu un medicīnas jomā, mecenāts anonīms, LU Ķīmijas fakultāte);
 6. Poļina Zaļizko: Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide, pielietojot imunoloģiskās, farmakoģenētikas un morfoloģiskās metodes pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām ("Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Medicīnas fakultāte);
 7. Anna Kiršteina: Multivalents vīrusiem līdzīgo daļiņu vakcīnas prototips aizsargā peles no dažādu gripas vīrusa apakštipu infekcijām (Alfrēda Raistera piemiņas stipendija, mecenāts Alfrēds Raisters, LU Bioloģijas fakultāte);
 8. Andris P. Stikuts: Magnētisku pilienu ansambļu dinamika ("Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte);
 9. Inga Pudža: Korelācija starp molibdātu lokālo struktūru un to funkcionālajām īpašībām "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicības un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte);
 10. Elīna Černooka: Proteīnu struktūru un funkciju pētījumi baktēriju vīrusu modeļsistēmā "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicības un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Bioloģijas fakultāte);
 11. Karīna Narbute: Ekstracelulārās vezīkulas kā inovatīvs gaitas un kognitīvo funkciju uzlabojošs terapijas līdzeklis Pārkinsona slimības modeļdzīvniekos ("Mikrotīkls" stipendija mecenāts "Mikrotīkls", LU Medicīnas fakultāte);
 12. Laura Pučeta: Sepses un septiska šoka klīniskā gaita un ārstēšanas iznākumi multidisciplinārā slimnīcā Latvijā (Stipendija LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu un medicīnas jomā, mecenāts anonīms, LU Medicīnas fakultāte);
 13. Viktorija Soņeca: Lobēšana – kādēļ tā nepieciešama ES dalībvalstī. Latvijas piemērs (ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendija "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā", mecenāts Māris Vainovskis, LU Juridiskā fakultāte);
 14. Zane Ozola: Refleksijas par estētisko pieredzi anti-reprezentācijas mākslā (Ernesta Felsberga piemiņas stipendija, mecenāts Guntis Bērziņš, LU Vēstures un filozofijas fakultāte);
 15. Laura Kadile: Apziņas un gribas traucējumu ietekme uz tiesisko darījumu noslēgšanu un to tiesisko spēku (Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs, mecenāts Eigits D. Timermanis, LU Juridiskā fakultāte);
 16. Ilgvars Rukers: Reklāmas efektivitātes matrices un reklāmas aktivitāšu skaita likumsakarības radio medijos Latvijā (Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs, mecenāts Eigits D. Timermanis, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte);
 17. Mārtiņš Kālis: Kvantu algoritms notikumu atlasei augstas enerģijas daļiņu fizikas eksperimentos "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Datorikas fakultāte);
 18. Reinis Baranovskis: Degazācija elektromagnētiski ierosinātā plūsmā – GaInSn eksperimentālā modeļa pirmie rezultāti (Stipendija LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu un medicīnas jomā, mecenāts anonīms, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte);
 19. Didzis Berenis: Pastāvīgā magnēta ierosināta turbulenta šķidra metāla plūsma koaksiālā cilindriskā traukā ("Mikrotīkls" stipendija doktorantiem eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā, mecenāts "Mikrotīkls", LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte).

Spilgtākie fotomirkļi >>


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Ziemas gaismas dārzs iepriecina LU seniorus
20.01.2021.

Ziemas gaismas dārzs iepriecina LU seniorus

Doktorante Inga Pudža pēta materiālu struktūru, izmantojot sinhrotronu starojumu
04.08.2020.

Doktorante Inga Pudža pēta materiālu struktūru, izmantojot sinhrotronu starojumu

Doktorants Didzis Berenis pēta metālu maisīšanu ar pastāvīgajiem magnētiem
14.07.2020.

Doktorants Didzis Berenis pēta metālu maisīšanu ar pastāvīgajiem magnētiem

Meklējot jaunus medikamentus. Jaunās ķīmiķes Viktorijas Vitkovskas stāsts
30.04.2020.

Meklējot jaunus medikamentus. Jaunās ķīmiķes Viktorijas Vitkovskas stāsts

Bakteriofāgu pētījumi sniedz ieskatu fundamentālos procesos
31.03.2020.

Bakteriofāgu pētījumi sniedz ieskatu fundamentālos procesos

Kārlis Pleiko – precīzās medicīnas pētījumu epicentrā
08.10.2019.

Kārlis Pleiko – precīzās medicīnas pētījumu epicentrā