Foto: Emīls Trauliņš.

Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

Ikvienam apzinīgam studentam ir vēlme būt finansiāli neatkarīgam, lai varētu sekmīgāk pievērsties izvēlētajām studijām. Pateicoties mecenātu un atbalstītāju labvēlībai, stipendijas var iegūt kā bakalaura, tā maģistra un doktora studiju līmeņa studenti. Stipendiju ieguvējus vieno mērķtiecība, centība, daudzpusība un degsme par savu nodarbošanos. Motivējošais atbalsts ir pieejams gan sociālajās, gan humanitārajās, gan dabaszinātnēs studējošajiem, turklāt stipendiju var saņemt jau pirmajā studiju gadā.

LU pamatstudiju 1. kursa studentiem ir paredzētas divas stipendijas: “Ceļamaize” un Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija. Kā viena, tā otra paredzēta centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem jaunajiem studentiem, tomēr Petkevičs piemiņas stipendiju prioritāri piešķir pirmkursniekiem, kuriem trūkst materiālā nodrošinājuma. To apmērs ir 2 200 eiro akadēmiskajā gadā – stipendijas tiek piešķirtas uz vienu akadēmisko gadu jeb 10 mēnešiem, katru mēnesi izmaksājot 220 eiro. Jelgavas, Engures un Salaspils novada pašvaldības stipendiju piešķir talantīgākajiem novadniekiem, uzsākot pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām. Ja tiek izpildītas stipendijas prasības, novadu pašvaldības stipendijas tiek izmaksātas visus studiju semestrus līdz pat diploma iegūšanai.

Stipendiju skaits, veidi un to mecenāti gadu no gada mainās. 2018./2019. akadēmiskajā gadā stipendiju “Ceļamaize” ieguva astoņi daudzsološi LU bakalaura 1. kursa studenti. Viens no stipendiātiem ir Raivo Vilcāns, kurš uzsācis psiholoģijas pamatstudijas LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF). Raivo uzsver, ka stipendija kā finansiāls atbalsts paver plašāku labvēlīgu apstākļu un nosacījumu kopumu kvalitatīvas izglītības iegūšanai, ļaujot veltīt vairāk laika akadēmiskajām studijām un veicinot to, ka nākotnē viņš būs kompetentāks un zinošāks. Tā ir iespēja apvienot studijas ar aktivitātēm un profesionālo darbību nevalstiskajās organizācijās, kā arī paplašina līdzīgu domājošu, centīgu un motivētu paziņu loku. “Stipendijas iegūšana ļauj saprast, ka apkārtējie novērtē tavu darbu un ieguldījumu, kas ļauj par to atcerēties brīžos, kad šķiet, ka ir zināmas grūtības un varbūt vajadzētu iet vieglākas pretestības ceļu. Mana nākotne ir piekritīga Latvijas valstij, jo patiesi ticu, ka manā apgūstamajā jomā ir vēl tik daudz, ko paveikt, lai procesi noritētu labāk, raitāk un kvalitatīvāk, lai labām domām būtu ne vien labs segums, bet arī laba realizācija. Es jūtos pateicīgs par šo iespēju būt stipendiātam, studēt Latvijas Universitātē, veikt sociāli nozīmīgus darbus – šos darbus veikt pilnvērtīgi man palīdz stipendija, par ko pateicos mecenātei,” pauž Raivo.

Savukārt 1. kursa ķīmijas studente Samanta Homiča stāsta, ka visu nepieciešamo informāciju, lai pieteiktos stipendijai, atradusi LU fonda tīmekļa vietnē. Pieteikšanās process viņai šķitis vienkāršs, tomēr tas ir prasījis vairāk laika nekā sākumā licies – bijis nepieciešams iedziļināties, lai sagatavotu nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un uzrakstītu eseju par sev tuvāko LU mecenātu. Studente atzīst, ka pirms intervijas biju ļoti uztraukusies. “Stipendijas komisija izrādījās ļoti jauka un pretimnākoša, un uztraukums pats no sevis pazuda. Tāpēc varu teikt, ka nevajag uztraukties pirms intervijas, vienkārši ir jābūt sev pašam, jāsaka tas, ko jūti un tas, kas šķiet pareizi,” iedrošina Samanta. Viņa bija viena no tiem 15 jauniešiem, kuri ieguva M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju, un atzinīgi vērtē iespēju pilnvērtīgāk koncentrēties studijām, apmeklēt dažādus seminārus un pievērsties sportam, kā arī savas fakultātes pašpārvaldei. Samanta uzsver, ka iegūtā stipendija sniegusi atbalsta punktu studenta dzīves sākumam. 

Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās. Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Vispirms tiek izskatīti elektroniskie pieteikumi, pārbaudīts, vai tie atbilst nosacījumiem. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.

 

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa www.fonds.lv;
  • divas rekomendācijas vēstules no skolotājiem (1. kursa studentiem) vai pasniedzējiem;
  • CV (EUROPASS formā);
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu;
  • citi dokumenti skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Studentam klātienes intervijā 10 līdz 15 minūšu laikā jāspēj pamatot savu kandidatūru stipendijas saņemšanai – tā ir saruna par iepriekšējiem sasniegumiem un nākotnes mērķiem un to, kā stipendija palīdzēs tos sasniegt. Pozitīva iznākuma gadījumā visu akadēmisko gadu tiks piešķirta stipendija, kā arī notiks sadarbība ar citiem stipendiātiem – talantīgiem un aizrautīgiem jauniešiem no dažādām fakultātēm.

Katrs, kas dzīvē kaut ko sasniedzis, zina, cik nozīmīgs šajā ceļā ir bijis draugu, ģimenes un pat svešinieku nesavtīgi sniegts atbalsts. Daudziem studentiem stipendija ir kalpojusi par orientieri lielu mērķu sasniegšanai. LU fonds lepojas, ka vairums stipendiātu, absolvējot augstskolu, veiksmīgi uzsāk karjeru un kļūst par atzītiem nozares speciālistiem.

Pieteikšanās stipendijām 2019./2020. akadēmiskajā gadā noris rudens semestra sākumā – no 3. līdz 30. septembrim. LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi! Informācija par stipendijām pieejama LU fonda tīmekļa vietnē.


PIETEIKTIES!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Turpinās pieteikšanās septiņām LU fonda pārvaldītajām stipendijām
02.10.2019.

Turpinās pieteikšanās septiņām LU fonda pārvaldītajām stipendijām

Jaunā zinātniece mudina studentus pieteikties stipendijām
09.09.2019.

Jaunā zinātniece mudina studentus pieteikties stipendijām

Visu septembri noris pieteikšanās LU fonda stipendijām 2019./20. akad. gadā
02.09.2019.

Visu septembri noris pieteikšanās LU fonda stipendijām 2019./20. akad. gadā