Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina LU un citu Latvijas augstskolu studējošos pieteikties septiņām dažādām stipendijām līdz pat 15. oktobra pusnaktij. Nozīmīgu atbalstu 2019./2020. akadēmiskajā gadā saņems visu studiju līmeņu un visu zinātņu nozaru studenti.

Visu septembri norisinājās pieteikšanās LU un LU fonda mecenātu stipendijām. Salīdzinot ar iepriekšējiem akadēmiskajiem gadiem, ir novērota daudz lielāka studentu aktivitāte, proti, saņemts rekordliels pieteikumu skaits. Piemēram, konkurss uz Kristapa Morberga stipendiju būs pieciem pretendentiem uz vienu vietu.

Atsevišķām stipendijām vēl ir iespēja pieteikties līdz 2019. gada 15. oktobra plkst. 23.59. Papildus pieteikšanās norisinās tiešsaistē oficiālajā LU fonda tīmekļvietnē www.fonds.lv. Pretendenti nedrīkst būs darba attiecībās ar LU, un vidējai svērtajai atzīmei ir jābūt vismaz 7,5 ballēm. Priekšrocība atbalsta saņemšanai ir centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem studentiem.

Papildus pieteikšanās:

Stipendija paredzēta LU Medicīnas fakultātes maģistrantūras studiju programmas "Māszinības" studentiem un Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentiem. Mecenāti – Dagnija un Roberts Rūši sadarbībā ar fondu “Friends of the University of Latvia” (FULV).

Atbalstu saņems LU Datorikas fakultātes (DF) pamatstudiju studenti, kuri studē datorzinātnes, programmēšanu un datortīklu administrēšanu (1) un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) industriālās inženierijas vadības pamatstudiju studenti (1). Mecenāti – Amerikas latvieši Valija un Modris Galenieki sadarbībā ar FULV.

Stipendija īpaši radīta talantīgiem LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem, kuri savu nākotni un karjeru vēlas veidot kā pirmsskolas skolotāji. Mecenāts – uzņēmums AD VERBUM.

Atbalsts paredzēts LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) visu līmeņu studentiem, kuru pētnieciskās intereses un zinātniskā darbība ir saistīta ar astronomiju. Stipendiju nodrošina Kārļa Kaufmaņa testamentārais novēlējums Latvijas Universitātei.

Stipendija izveidota LU Bioloģijas fakultātes un LU Datorikas fakultātes maģistrantrantiem, kuri specializējas bioinformātikas vai molekulārās bioloģijas virzienā. Priekšrocība tiks dota studentiem, kuri izstrādā studiju darbus onkoloģijas virzienā. Mecenāti – uzņēmums MIKROTĪKLS un Filips Kļaviņš.

Jaunizveidotā stipendija radīta talantīgākajam LU FMOF profesionālās maģistra studiju programmas “Optometrija” studentam. Atbalsts stimulēs jaunos optometrijas un redzes zinātnes speciālistus pilnveidoties gan akadēmiskajā, gan profesionālajā jomā. Mecenāti – vairāki desmiti kampaņas ziedotāju.

Atbalsts paredzēts visu Latvijas akreditēto augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai pašvaldības atbalstāmajās studiju un mācību specialitātēs. Mecenāts – Engures novada pašvaldība.


Lai pieteiktos stipendijai, studējošajiem jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa sadaļā “Pieteikties stipendijai”;
• divas rekomendācijas vēstules –
no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. vietējā vai starptautiskā akadēmiskā personāla;
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 2 000 vārdiem);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


Vērsiet uzmanību, ka, sekmīgi piesakoties stipendijai, ir jāparādās automātiskam apstiprinājumam! LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LU fonda pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv vai zvanot uz tālruni 20127040.


PIETEIKTIES STIPENDIJAI!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Jaunā zinātniece mudina studentus pieteikties stipendijām
09.09.2019.

Jaunā zinātniece mudina studentus pieteikties stipendijām

Visu septembri noris pieteikšanās LU fonda stipendijām 2019./20. akad. gadā
02.09.2019.

Visu septembri noris pieteikšanās LU fonda stipendijām 2019./20. akad. gadā

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam
25.08.2019.

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam