LU fonda stipendiāti. Foto: Reinis Oliņš.

Izplet spārnus kopā ar LU fondu!

Pieteikšanās Latvijas Universitātes (LU) fonda pārvaldītajām stipendijām 2019./2020. akadēmiskajā gadā noris tiešsaistē tīmekļvietnē www.fonds.lv no 3. līdz 30. septembrim. Ar mecenātu gādību atbalstu, tai skaitā astoņas jaunas stipendijas, saņems vairāk nekā 100 LU un citu akreditēto Latvijas augstskolu studenti visos studiju līmeņos. LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi.

Reģistrācija visām LU mecenātu stipendijām norisinās laika posmā 03.-30.09.2019. plkst. 23.59. Stipendijām aicināti pieteikties studenti, kuri ir centīgi, mācībās spējīgi un sabiedriskajā dzīvē aktīvi, turklāt vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.

Motivējošs atbalsts visa akadēmiskā gada garumā pieejams visu studiju līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) un visu zinātņu nozaru (sociālo, humanitāro un dzīvības, eksakto un dabaszinātņu) studentiem.


Lai pieteiktos stipendijai, studējošajiem jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa sadaļā “Pieteikties stipendijai”;
• divas rekomendācijas vēstules –
no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa);
no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem);
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 2 000 zīmēm);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


Pateicoties mecenātu gādībai, 2019./2020. akad. gadā ir pieejamas 30 dažādas stipendiju kopas: ▪ Kristapa Morberga stipendija, ▪ stipendija “Ceļamaize”, ▪ M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija, ▪ Engures novada pašvaldības stipendija, ▪ Jelgavas novada pašvaldības stipendija, ▪ Salaspils novada pašvaldības stipendija, ▪ A. Raistera piemiņas stipendija, ▪ Rūšu ģimenes stipendija, ▪ K. Kaufmaņa piemiņas stipendija, ▪ E. Felsberga piemiņas stipendija, ▪ Ziemeļelbas mācītāju apvienības  stipendija, ▪ M. K. Gulbja piemiņas stipendija, ▪ zvērinātu advokātu biroja (ZAB) “Sorainen” stipendija, ▪ K. Krūmas piemiņas stipendija, ▪ Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem, ▪ ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” stipendija “Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā”, ▪ P. Avena labdarības fonda “Paaudze” Izcilības stipendija, ▪ Ramānu ģimenes stipendija Speciālās izglītības skolotājiem, ▪ Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē.

 

Izveidotas astoņas jaunas stipendijas, bet trim esošajām stipendijām paplašināta mērķauditorija.

Jaunumi (8):

Dibināta par godu Latvijas Universitātes 100. gadskārtai, cildinot LU gaišākos prātus. Stipendijas saņems talantīgākie LU pamatstudiju studenti, tās izveidošanai ziedojuši vairāki desmiti LU absolventu, mecenātu un sadarbības partneru. Studentu atlases procesu organizēs LU Studentu padome.

Izveidota pēc LU Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF) fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas līdzdibinātāja un ilggadēja vadītāja, bijušā LU rektora (2000-2007), LU fonda valdes priekšsēdētāja prof. emer. Ivara Lāča iniciatīvas, aicinot ziedot kampaņai par godu viņa 70 gadu jubilejai. Šis atbalsts palīdzēs sekmīgākajam maģistrantūras optometrijas un redzes zinātnes studentam raudzīties ar skaidru fokusu un gaišu skatu nākotnē. Mecenāti – vairāki desmiti kampaņas ziedotāju, bet stipendijas komisijā – 5 lielākie ziedotāji.

Dibināta visu studiju līmeņu LU teoloģijas un reliģiju zinātnes studentu atbalstam, lai Latvijā turpinātos, attīstītos un plauktu teoloģiskais darbs. Mecenāti – Amerikas latvieši Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē sadarbībā ar Friends of the University of Latvia (FULV).

Izveidota gaišai izcilās, profesionālās vācu un franču filoloģijas profesores, mecenātes sirdsdraudzenes, trimdas latvietes Īras Kuhn-Bolšaita (1937-2018) vārda un talanta atcerei.  Paredzēta sekmīgākajam LU Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūras vai doktorantūras studentam, kas mācās franču un/vai vācu filoloģiju. Mecenāte – ilggadēja atbalstītāja, Amerikas latviete, FULV valdes locekle Vaira Inta Pelēķis-Kristofere.

Dibināta LU visu studiju jomu pamatstudiju 1. kursa studentu atbalstam, kuru saknes meklējamas Latgalē – latgaliskās identitātes un kultūras spēcināšanai. Mecenāts – latgaliešu izcelsmes amerikānis, FULV valdes loceklis Pīters Aloizs Ragaušs.

Izveidota LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūras studentu – topošo bioinformātikas speciālistu – atbalstam kā ieguldījums darba tirgū pieprasītās profesijas attīstībai. Sekmīgi īstenojot pētnieciskās aktivitātes, studenti stipendiju saņems abus maģistrantūras gadus.  Mecenāts – Mikrotīkls.

Dibināta, lai atbalstītu topošos speciālistus – LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas bakalaura studiju 3. kursa studentus – ar degsmi sniegt nerimtīgu ieguldījumu optometrijas un redzes zinātnes nozares attīstībā. Mecenāts – OC Vision.

Izveidota sadarbībā ar FULV, lai sekmētu diplomātijas speciālistu izaugsmi. Stipendiju fonds tiek dibināts LU Sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem, un stipendijas tiks piešķirtas 5 gadus pēc kārtas.

 

Paplašināta mērķauditorija (3):

Motivējošu atbalstu saņems visu studiju jomu talantīgākie un perspektīvākie LU maģistrantūras studenti. Mecenāti – Amerikas latviete, Friends of the University of Latvia valdes locekle Guna Mundheim ar dzīvesbiedru prof. emer. Robertu Mundheim.

Lai attīstu un pilnveidotu kā akadēmiskās, tā personīgās iemaņas specialitātē, papildus atbalstu saņems:

- LU Datorikas fakultātes (DF) pamatstudiju studenti, kuri studē datorzinātnes, programmēšanu un datortīklu administrēšanu (1);
- LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) industriālās inženierijas vadības pamatstudiju studenti (1);
- Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) pamatstudiju studenti, sākot no pamatstudiju 2. kursa (1).

Mecenāti – Amerikas latvieši Valija un Modris Galenieki sadarbībā ar FULV.

Stimulējošs atbalsts būs pieejams visu akreditēto Latvijas augstskolu komunikācijas zinātņu programmas pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā. Mecenāts – ziņu portāls DELFI.

Plašāku informāciju par 2019./2020. akad. gadā pieejamām stipendijām, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem var atrast sadaļā “Studentiem”.


Ievadsemināri par LU fonda pārvaldītajām stipendijām

Studentu ērtībai un informētības palielināšanai Latvijas Universitātes fonds rīkos divus seminārus, kuros iepazīstinās ar LU fonda sniegtajām iespējām, piedāvātajām stipendijām, pieteikšanās procesu, kā arī atbildēs uz interesējošajiem jautājumiem.

I seminārs: 10. septembrī plkst. 15.30 LU centrālajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, 153. auditorijā (LU Juridiskās fakultātes telpās). Sekot aktivitātēm FB pasākumā >>

II seminārs: 11. septembrī plkst. 15.30 LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 701. auditorijā. Sekot aktivitātēm FB pasākumā >>


PIETEIKTIES STIPENDIJAI!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Turpinās pieteikšanās septiņām LU fonda pārvaldītajām stipendijām
02.10.2019.

Turpinās pieteikšanās septiņām LU fonda pārvaldītajām stipendijām

Jaunā zinātniece mudina studentus pieteikties stipendijām
09.09.2019.

Jaunā zinātniece mudina studentus pieteikties stipendijām

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam
25.08.2019.

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam