LU dižmecenātam Kristapam Morbergam 175. Foto: Signe Viška, LU fonda stipendiāte.

Jau gadu simteni Latvijas Universitātē (LU) uzplaukst talants, uzņēmība un sadarbība. LU vizītkarte ir tās perspektīvākie studenti, jaunie pētnieki un absolventi, kuri ir nesuši un turpinās nest Latvijas vārdu pasaulē. Par LU spožāko prātu izcilības un izaugsmes veicināšanu lielā mērā ir jāpateicas tieši mecenātu nesavtīgajam atbalstam un dāsnajiem ziedojumiem jau no LU darbības pirmsākumiem.

LU var lepoties ar vairākiem desmitiem labdaru, kuru rūpes par augstāko izglītību un zinātni ir devušas iespēju mūsu valstī izaugt daudziem pasaules līmeņa zinātniekiem un speciālistiem. Latvijas intelektuālās elites mugurkauls un LU akadēmiskās vides pārstāvji turpina Latvijas vadošās zinātnes augstskolas misiju veicināt Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Katrs ziedojums ir veicinājis izcilību gan pagājušajā gadsimtā, gan šodien.

Triju “M” sinerģija: mecenāts, Morbergs, mīlestība

Filantropijas jēdziens cēlies no grieķu valodas philein ton anthropon, kas nozīmē mīlestība uz cilvēku. Septembrī LU dižmecenātam Kristapam Morbergam (1844–1928) apritētu 175 gadi. Morbergs bija ne tikai unikāla personība ar stingru raksturu, kas kalpo par iedvesmas avotu vēl šodien, bet arī radošs inovators, sekmīgs būvuzņēmējs un viens no 20. gadsimta sākuma lielākajiem filantropiem. Savā veidā Latvijas Universitātes fonda (2004) darbības pirmsākumi meklējami jau 1928. gadā – tikai 9 gadus pēc Latvijas Augstskolas (tagad – LU) dibināšanas, kad K. Morbergs Latvijas Universitātei novēlēja visus savus īpašumus, lai varētu “pacelt mūsu tautu garīgi un ētiski”. Mūsdienu izteiksmē viņa testamentārais novēlējums jeb ziedojums ir mērāms ap 15 miljonu eiro izteiksmē. Ar dižmecenāta sniegto atbalstu ir studējuši un pilnveidojušies LU un citu augstskolu studenti vairākās paaudzēs, proti, pirmās stipendijas tika piešķirtas jau 1929. gadā, bet Padomju laikos pastāvošās iekārtas dēļ atbalsts tika pārtraukts. No 2010. gada stipendiju fonds tika atjaunots, un līdz 2019. gadam ir izmaksātas 813 K. Morberga stipendijas, turklāt to skaits ar katru gadu pieaug.

Ziedojums LU – pateicībā par sasniegto

Stipendiju saņēmēju vidū ir gan veiksmīgi Latvijas zinātnieki un kultūras darbinieki, gan politiķi, uzņēmēji un daudzas talantīgas, daudzsološas personības. Divkārtējais LU fonda stipendiāts, tostarp Morberga vārdā nosauktās izcilības stipendijas ieguvējs un regulārs ziedotājs ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes absolvents Juris Baldunčiks, kurš ar smaidu atzīst, ka jāuzliek atgādinājums, lai atcerētos dot atpakaļ savai alma mater: “Ik pa laikam kaut ko noziedoju LU fondam, jo esmu tiešām pateicīgs, ka tas man palīdzēja laikā, kad biju ieguvis stipendiju.” LU absolvents dalās savā pieredzē, ka Universitātē iemāca arī strukturālu domāšanas veidu un pašpilnveidošanās iemaņas: “Mūsdienu straujajā tehnoloģiju attīstības ritmā un darba tirgū pieprasījums pēc arvien jaunām prasmēm nemitīgi mainās, un nekad jau nevar zināt, kas īsti darbavietā būs jādara gadu vēlāk,” stāsta J. Baldunčiks un turpina, ka “LU iemāca lielisku struktūru, kā var sevi pilnveidot gan ilgtermiņā, gan arī gadījumos, kad steidzami nepieciešams kaut ko saprast, jo ir apgūts, kur un kā vajadzīgo meklēt. Skaidrs, ka cilvēki nevar zināt visu, bet tas domāšanas veids un struktūra ļoti palīdz.” Turklāt Juris ir aktīvs LU vārda aizstāvis – ja ir kāda iespēja, piedalās papildus pētniecības projektos un interešu grupās. “Pētniecība ir virziens, kur biju aktīvs savu maģistrantūras studiju laikā. Bija doma uzreiz uzsākt studijas doktorantūrā, bet diemžēl nesanāca to īstenot aizņemtības dēļ. Ceru, ka nākotnē būs iespēja atgriezties pētniecībā!” savā iecerē dalās LU absolvents.

Ar lepnumu par izcilību!

Jau 15 gadus LU fonds sadarbībā ar mecenātiem un partneriem atbalsta augstāko izglītību gan LU, gan citās vadošajās Latvijas augstskolās, tā investējot Latvijas valsts nākotnes izaugsmes projektos. LU fonds ir stabils, respektabls filantropijas ideju, tradīciju un kultūras nesējs, kā misija ir sniegt atbalstu izciliem studentiem, pedagogiem un zinātniekiem izglītībā, zinātnē, kultūrā un sportā sadarbībā ar mecenātiem. Ilggadējā LU fonda izpilddirektore un valdes locekle Laila Kundziņa ir gandarīta, ka ikviens ziedotājs līdzdarbojas kopīga labuma radīšanā: “Lai gan Kristapam Morbergam nebija savu atvašu, viņš ir palīdzējis izaugt 813 stipendiātiem, tā ilgtermiņā pārvēršot savu materiālo labklājību studentu akadēmiskajā izaugsmē. Kristapa Morberga vārds dzīvo un atbalsojas vēl līdz šim caur viņa stipendiātiem un viņu sasniegumiem. Mani priecē, ka Morberga stipendijas ieguvēji ir ar augstu atbildības sajūtu un lojalitāti pret Latvijas Universitāti un sniedz savu artavu augstākajai izglītībai, katru gadu ziedojot. Ikviens ziedojums ir svarīgs, un Latvijas Universitātes fonds ir pateicīgs par šo godprātīgo rīcību! Esam pacilāti par ikviena absolventa ziedojumu – kaut arī tas ir neliels, tas palīdz jaunajiem censoņiem sasniegt arvien augstākas izglītības virsotnes!”

Pateicoties LU mecenātu un sadarbības partneru gādībai, arī 2019./2020. akadēmiskajā gadā atbalstu saņems ap 150 perspektīvi LU un citu augstskolu studenti visos studiju līmeņos. Pieteikšanās LU fonda pārvaldītajām stipendijām norisināsies visu septembri, turklāt šogad tiks piešķirtas īpašas LU Gadsimta stipendijas, ko nodrošinās LU draugu un absolventu ziedojumi LU fonda ziedošanas platformā ziedot.lu.lv. Šīs stipendijas tiks piešķirtas kā bakalaura, tā maģistra studiju līmeņa studentiem, lai jaunie pētnieki varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Kristapam Morbergam – 175
23.09.2019.

Kristapam Morbergam – 175