2019./2020. akad. gada LU fonda stipendiātu sumināšana LU Lielajā aulā. Foto: Jurijs Ješkins.

Intelektuāli bagātā gaisotnē sumināti teju 100 LU fonda stipendiāti.

Gadu no gada novembra sākumā aizsākas jaunais stipendiātu ceļš, un Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā uzvirmo LU fonda stipendiātu gandarījums par jau sasniegto un pateicība par jaunajām iespējām, ko sniegušas mecenātu rūpes par augstāko izglītību. 2019./2020. akadēmiskajā gadā ar pozitīvām emocijām un entuziasmu sveikti 94 stipendiju ieguvēji.

Stipendijas nes sev līdzi arī idejas un cerības par nākotnes iespējām, turpmākajiem izcilajiem sasniegumiem un bagātīgu pienesumu sabiedrības labā. Ar katru gadu Latvijas Universitātes un LU fonda mecenātu loks paplašinās – tā ir ne tikai filantropija, bet arī nozīmīgs novērtējums kopīgajam darbam.

Uzplaukt talantam

Ziedot – darbības vārds, kas apzīmē filantropiju, mūsu gatavību dot, palīdzēt viens otram, vārds, kas uzsver šī procesa un šīs darbības dziļāko jēgu. Svinīgo pasākumu ar iedvesmojošu uzrunu uzsāka LU rektora p.i. prof. Indriķis Muižnieks, kurš pateicās dāsnajiem LU un LU fonda mecenātiem par cerību apliecinājumu tālākajai sadarbībai, par uzticību darbam, kas ir ieguldījums mūsu tautas un dzimtenes attīstībā. “Ar savu devumu mēs palīdzam uzplaukt ziedam, uzplaukt stipendiātu talantam, sapņiem, vēlmēm piepildīt studiju mērķus, bet tā augļus vēl ceram sagaidīt nākotnē. Kopā ar Latvijas Universitātes fondu ceram, ka stipendiātu darba augļi būs pamats tālākiem ziediem un ziedojumiem, kas palīdzēs mums visiem kopīgi iet un kopīgi censties pēc mūsu mērķiem,” tā norādīja prof. Muižnieks.

Turpinājumā LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis uzsvēra, cik ļoti spējīgāki un gudrāki studenti un jaunie pētnieki ir kļuvuši, pateicoties mecenātu un ziedotāju labvēlībai, cik lielā mērā LU fonds ir attīstījies un cik daudz ir pieaudzis stipendiātu skaits, salīdzinot ar tā pirmsākumiem 2001. gadā.

Kritiskā domāšana Baltijā un pasaulē

Akadēmiskos lasījumus uzsāka LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents un pētnieks Dr. phil. Artis Svece, kurš iepazīstināja ar pētījumiem par kritisko domāšanu Latvijas augstākās izglītības telpā, proti, akcentēja šīs patstāvīgās domāšanas un sava veida tehnikas nozīmīgumu gan izglītībā, gan darba tirgū. Ar LU fonda atbalstu 2018. gada vasarā, atzīmējot Baltijas valstu simtgadi, ar īpaši plašu vērienu Stenforda Universitātē, ASV, Baltijas Studiju veicināšanas asociācijas (AABS) konferences ietvaros norisinājās diskusija. Latviju pārstāvēja A. Svece, Zanda Rubene, Artūrs Logins un kādreizējais LU fonda stipendiāts Aleks Knoks.

Starpdisciplinaritāte finanšu un banku zinībās

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes ekonomikas absolvente, zinātniskā grāda pretendente un LU fonda stipendiāte 2018./2019. akad. gadā Kristīne Petrovska ir ceļā uz savu doktora grādu ekonomikā. Izmantojot publiski pieejamus banku darbības stratēģiju raksturojošus rādītājus, jaunā pētniece sava doktora darba ietvaros ir izstrādājusi alternatīvu rīku banku savstarpējās netiešās saiknes novērtēšanai mazā, atvērtā ekonomikā ar mazattīstītu kapitāla tirgu. Šis rīks ir izmantojams arī citās Centrālās un Austrumeiropas valstīs. K. Petrovska iepazīstināja ar savu aktuālāko pētījumu finanšu un banku zinībās, kur uzsvēra starpdisciplinaritātes un mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas testēt Baltijas banku sistēmas dalībnieku pūļa rīcību (angļu: herding behaviour). Rezultāti liecina, ka Latvijas banku sektors savā starpā ir visciešāk savstarpēji saistītais. Turklāt laika gaitā dažas banku savstarpējās saiknes kļūs tikai izteiktākas. 

Jaunā zinātniece arī katram no klātesošajiem deva ceļamaizi nākotnei par to, kā iegūt noturību pret ekonomikas satricinājumiem – veidot uzkrājumus vai investēt savās zināšanās, tādejādi audzējot katra paša konkurētspēju nākotnē. Pilni K. Petrovskas pētījuma rezultāti būs pieejami zinātnisko žurnālu publikācijās un promocijas darbā.  

Vairojot filantropiju un izaugsmi

Latvijas Universitātes fonds pateicas ikvienam, kurš ir sniedzis ieguldījumu augstākās izglītības pilnveidošanā, Latvijas lielāko augstskolu studentu un pētnieku darba turpināšanai un sniedzis investīciju jaunu sasniegumu sasniegšanai. LU un LU fonda mecenātu stipendiju ieguvēji turpinās gūt akadēmiskās zinībās un pilnveidos praktiskās iemaņas ar vēl lielāku sparu – studējot, dodot sabiedrībai, izzinot un pilnveidojoties.

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Spilgtākie fotomirkļi >>

Mecenātu video >>

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām
27.02.2020.

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām

Stipendiāte radījusi alternatīvu rīku banku savstarpējās saiknes novērtēšanai
07.02.2020.

Stipendiāte radījusi alternatīvu rīku banku savstarpējās saiknes novērtēšanai

7. novembrī suminās jaunākos stipendiātus
04.11.2019.

7. novembrī suminās jaunākos stipendiātus

LU fonds atbalstījis Stenfordā notikušo diskusiju par kritisko domāšanu Latvijā
30.07.2018.

LU fonds atbalstījis Stenfordā notikušo diskusiju par kritisko domāšanu Latvijā