© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Latvijas Universitātes (LU) fonds palīdz jaunajiem studentiem doties pretim panākumiem – ik gadu tiek atbalstīti vairāk nekā 100 LU un citu augstskolu studentu, kuriem paveras jauni akadēmiskie apvāršņi. Arī tu vari būt viens no viņiem!

LU fonda administrētās stipendijas ikvienam studentam kalpo kā pamatīgs atspēriena punkts vēl sekmīgākam studiju sākumam un to turpinājumam. Pateicoties mecenātu un atbalstītāju labvēlībai, stipendijas var iegūt visu studiju līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) un visu zinātņu jomu (sociālo, humanitāro un eksakto) pilna laika studenti. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību.

Izcilības stipendija "Ceļamaize" radīta LU bakalaura jeb pamatstudiju 1. kursa studentiem ar izcilām sekmēm mācībās, pabeidzot vidusskolu. Tiek vērtēta arī sabiedriskā aktivitāte, kā arī citi augsti sasniegumi ārpus mācību darba. Savukārt Latgales “Ceļamaizes” stipendiju gadu no gadu saņems divi jaunie LU studenti, kuru izcelsme meklējama Latgalē.

Stipendiāti dalās pieredzē

LU Bioloģijas fakultātes studente Tatjana Kiseļova ir viena “Ceļamaizes” stipendijas ieguvējām 2019./2020. akadēmiskajā gadā. Jaunā studente atzīst, ka atbalsta saņemšana viņai sagādā lielu godu, prieku un gandarījumu – tas ir atzinīgs līdzšinējo sasniegumu novērtējums. “Protams, arī apzinos, ka tā ir milzīga atbildība un nevajag apstāties savā attīstībā. Stipendijas iegūšana ir lieliska motivācija neatlaidīgi turpināt darbu un tiekties uz izcilību savā jomā,” skaidro Tatjana. Stipendiāte iedrošina arī citus jaunos studentus pieteikties kādai no LU fonda pārvaldītajām stipendijām: “Paškritika nav nekas slikts, bet ļoti bieži tās dēļ cilvēki neapzinās, ka patiesībā viņi spēj panākt daudz vairāk, nekā no sevis sagaida. Pieteikuma sagatavošana ļauj labāk izprast sevi un savas stiprās puses.”

Viena no senākajām ir Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija. Tā ir paredzēta LU pamatstudiju 1. kursa latviešu studentiem, kuri, absolvējot vidusskolu, ir mācībās un ārpusskolas aktivitātēs centīgi un talantīgi, bet ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu studijām, vai tie nākuši no daudzbērnu ģimenes. Kā “Ceļamaizes”, tā M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas apmērs ir 2 200 eiro akadēmiskajā gadā – stipendijas tiek piešķirtas uz vienu akadēmisko gadu jeb 10 mēnešiem, katru mēnesi izmaksājot 220 eiro.

Arī Pauls Pencis, LU Sociālo zinātņu fakultātes pamatstudiju 1. kursa politikas zinātnes students, uzskaita nozīmīgākos ieguvumus, iegūstot stipendiju –  finansiāls atvieglojums veiksmīgākam studiju procesam un papildus motivāciju akadēmiskās izglītības iegūšanai. “Manuprāt, ir svarīgi veicināt šo mecenātu un stipendiātu savstarpējo sadarbību, jo tas ir veids, kā sekmēt arī augstākās izglītības attīstību. Tāpat stipendija ļauj arī sasniegt augstākus akadēmiskos sasniegums, veltīt līdzekļus un laiku sev interesējošām pētniecības tēmām,” savās pārdomās dalās M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvējs.

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa www.fonds.lv;
  • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
  • CV (EUROPASS formā);
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu;
  • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Studentam klātienes intervijā 10 līdz 15 minūšu laikā jāspēj pamatot savu kandidatūru stipendijas saņemšanai – tā ir saruna par iepriekšējiem sasniegumiem un nākotnes mērķiem un to, kā stipendija palīdzēs tos sasniegt. Pozitīva iznākuma gadījumā visu akadēmisko gadu tiks piešķirta stipendija, kā arī notiks sadarbība ar citiem stipendiātiem – talantīgiem un aizrautīgiem jauniešiem no dažādām fakultātēm.

Pieteikšanās stipendijām 2020./2021. akadēmiskajā gadā:

Vidusskolēniem pieteikšanās uz stipendiju "Ceļamaize", Latgales "Ceļamaize" un M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju noritēs tiešsaistē līdz 16. augustam.


Visu Latvijas akreditēto augstskolu pirmo kursu studenti, kuri vismaz vienu gadu ir deklarēti savā novadā, var saņemt Engures, Jelgavas vai Salaspils novada pašvaldības stipendiju. Atbalsta apmērs ir, sākot no 1 500 EUR akadēmiskajā gadā.

Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās. Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Vispirms tiek izskatīti elektroniskie pieteikumi, pārbaudīts, vai tie atbilst nosacījumiem. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.

Novadu pašvaldību stipendiju pretendentiem un pilna laika LU studentiem, sākot ar pamatstudiju 2. kursu, noris centralizēta pieteikšanās no 7. līdz 30. septembrim.


LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi!

Seko aktualitātēm: LU fonda Facebook un Instagram kontā.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Noskaidroti stipendiāti: talantīgi pamatstudiju 1. kursa studenti
10.09.2020.

Noskaidroti stipendiāti: talantīgi pamatstudiju 1. kursa studenti

Saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām pamatstudiju 1. kursā
21.08.2020.

Saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām pamatstudiju 1. kursā

LU fonds mudina pirmā kursa studentus: pēdējais brīdis pieteikties stipendijai!
06.08.2020.

LU fonds mudina pirmā kursa studentus: pēdējais brīdis pieteikties stipendijai!

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam
16.07.2020.

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam

Līdz 16. augustam topošie bakalaura līmeņa studenti var pieteikties stipendijai
16.06.2020.

Līdz 16. augustam topošie bakalaura līmeņa studenti var pieteikties stipendijai

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām
27.05.2020.

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām
06.04.2020.

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām

Uzmirdz 2019./2020. akad. gada stipendiāti
11.11.2019.

Uzmirdz 2019./2020. akad. gada stipendiāti