LU Senioru kluba Ziemassvētku pasākums 2019. gadā decembrī LU Lielajā aulā. Foto: Toms Grīnbergs.

Ziemassvētku laiks ir pārdomu, atjaunotnes un atdzimšanas laiks – laiks, kad mēs domājam par sev mīļiem un tuviem cilvēkiem, par kolēģiem, par cilvēkiem, ar kuriem  mums ir saskarsme. Ziemassvētki saistās ar dāvināšanas tradīciju. Ir ļoti būtiski pateikt cilvēkiem paldies, pateikt labu vārdu, jo to nekad nevar būt par daudz.

Par atbalstu Sociālajam dienestam, vispirmām kārtām, – liels paldies Latvijas Universitātes administrācijai, kuras pakļautībā darbojas Senioru klubs. Par enerģijas, ideju un dzīvotprieka trūkumu LU Senioru kluba biedri ne var, ne grib žēloties. Tiek saglabāta emocionāla un praktiska saikne ar ilggadīgo darbavietu, nezūd piederības izjūta tai, vieglāk pārvaramas ir veselības problēmas vai materiālās grūtības. LU Senioru klubā valda patiesi draudzīga gaisotne, tur cits citu atbalsta un uzmundrina, jo kopīgie pasākumi ļauj iepazīt un saliedēt senioru saimi.

Īpaši daudz mums sniedz finansiālais atbalsts un sadarbība ar mecenātiem – koncernu Japan Tobacco International. Sadarbība sākās 2010. gadā, pateicoties Latvijas Universitātes fondam, kas administrē ziedojumus, tās valdes priekšsēdētājam Ivaram Lācim un izpilddirektorei Lailai Kundziņai.

Projekta sākumā mecenāts Senioru kluba biedriem finansēja datoru lietošanas un angļu valodas mācības, un tagad jau pāris gadu arī ekskursijas, ceļojumus, iespēju noskatīties teātra izrādes. Šī kopābūšana dod senioriem iespēju socializēties, uzzināt daudz ko jaunu, paplašināt redzesloku, iet līdzi laikam un garīgi bagātināties.

Novēlu LU fonda saimei, lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdī un mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 2020. gadā!

Dalīties

Saistītais saturs

LU Senioru klubs – vērtīgs pienesums visām paaudzēm
17.02.2020.

LU Senioru klubs – vērtīgs pienesums visām paaudzēm

LU Senioru klubs un "JTI" atzīmēja sadarbības 5 gadu jubileju
27.03.2015.

LU Senioru klubs un "JTI" atzīmēja sadarbības 5 gadu jubileju