LU Senioru kluba aktīviste prof. emer. Aīda Krūze. Foto: Ilgonis Vilks, LU muzejs.

Ar mecenāta labvēlību un Latvijas Universitātes (LU) fonda administratīvu atbalstu LU Senioru klubā seniori turpina sapņot, mācīties un realizēt sevi, neatstājot laiku žēlabām un garlaicībai.

Amerikāņu aktieris Džons Barrimors (John Barrymore) reiz ir teicis: “Cilvēks nav vecs, kamēr žēlums par pagātni neaizstāj sapņus par nākotni...” Šis domu grauds precīzi raksturo LU Seniora kluba darbību, jo tas ir veids, kā apvienot seniorus, iesaistīt tos mūsdienu strauji mainīgajā un tehnoloģijām pārbagātajā pasaulē, un ļaut tiem nodot savu pieredzi un zināšanas jaunākām paaudzēm, tādējādi jūtoties piederīgiem, vajadzīgiem un novērtētiem.

LU Senioru kluba aktīviste prof. emer. Aīda Krūze uzskata, ka Senioru klubs ir nepieciešams, lai pēc ilgiem darba gadiem bijušie mācībspēki un darbinieki justos piederīgi savai alma mater, justos novērtēti, jo senioru vecumā piederības izjūta ir svarīgs dzīves kvalitātes nodrošināšanas aspekts. 

2020. gadā aprit 10 gadi kopš LU Senioru kluba izveides un tā sadarbības pirmsākumiem ar mecenātu, koncernu Japan Tobacco International”. Desmit gadu laikā uzņēmums ir sniedzis nenovērtējamu atbalstu LU senioriem gan finansiāli, gan emocionāli, ļaujot tiem piedalīties dažādās lekcijās un kursos, dodot iespēju organizēt ekskursijas un ceļojumus uz ārvalstīm, iegūt jaunus draugus, apgūt jaunas prasmes un socializēties savā starpā. Arī nākotnē LU Senioru klubs turpinās organizēt dažādus pasākumus senioriem, kā arī tiek plānots izveidot LU Senioru kluba nolikumu un iepazīties ar citu universitāšu senioru apvienību darbību, veidojot ar tiem sadarbību un veicinot pieredzes apmaiņu. Lielu atbalstu LU Senioru klubam sniedz arī LU fonds, kurš administrē ziedojumus un atbalsta klubu.

Aīda Krūze novērtē kluba sniegtās iespējas un aktīvi iesaistās LU Senioru kluba darbībā, novēlot: “LU bijušajiem darbiniekiem saglabāt dzīvesprieku, būt atsaucīgiem un ieinteresētiem, bet LU vadībai un LU fondam būt tikpat dāsniem, kā tas bijis līdz šim, un arī turpmāk atbalstīt kluba darbu!”

Dalīties

Saistītais saturs

LU Seniori atbalsta LU fonda projektus
21.03.2022.

LU Seniori atbalsta LU fonda projektus

LU Seniori dodas uz teātra izrādēm
18.02.2022.

LU Seniori dodas uz teātra izrādēm

LU Senioru ekskursija “Skanošā Kurzeme”
04.08.2021.

LU Senioru ekskursija “Skanošā Kurzeme”

Mecenāts vairo LU Senioru kluba dzīvesprieku un saikni ar universitāti
20.12.2019.

Mecenāts vairo LU Senioru kluba dzīvesprieku un saikni ar universitāti

LU Senioru klubs un "JTI" atzīmēja sadarbības 5 gadu jubileju
27.03.2015.

LU Senioru klubs un "JTI" atzīmēja sadarbības 5 gadu jubileju