Latvijas Universitātes centrālā ēka. © Foto: Klāvs Loris

Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas valsts vēsture ir cieši saistīta. Tās vieno ideja par Latviju. Latvijas neatkarība balstās uz zināšanām, kas dažādos laikos apgūtas un nemitīgi papildinātas LU. Mecenāti ir atbalstījuši LU kopš tās dibināšanas, un šis atbalsts turpinās arī šodien caur Latvijas Universitātes fondu.

Vēlme atbalstīt konkrētas idejas piepildījumu

Tas var būt kā ziedojums savai fakultātei, kādam pētniecības projektam, stipendijai noteiktā studiju programmā. Ziedotājs tic, ka viņa devums radīs pozitīvas izmaiņas tuvākā un tālākā nākotnē. Ziedošana izglītībai ir ziedošana nākotnei, un tā ir mecenāta personības brieduma pazīme.

Ziedotāja uzticība

Ziedotājs uzticas idejas realizētājiem, viņu degsmei un pārliecībai. Latvijas Universitātes docētāji arī aicina mecenātus līdzdzīvot ideju īstenošanai. Mecenāti priecājas un ir gandarīti par sasniegumiem. Šādas pozitīvas emocijas ir vajadzīgas mums visiem. Tās pacilā un iedvesmo.

Patriotisma un piederības jūtu stiprināšana

Tiesa, ikgadēja ziedošana stiprina patriotisma jūtas. Ziedojot trešo, ceturto gadu pēc kārtas, izstrādājas pozitīvs reflekss. Un ar lepnumu var atcerēties, kam un cik ir ziedots. Tik tiešām, gadiem ejot un summām augot, piederības sajūta kļūst stiprāka un sava Alma mater – tuvāka. Šāds ziedojums ir klātbūtnes un cieņas apliecinājums, kaut arī studijas jau sen ir pabeigtas.

Latvijas Universitāte ir izglītības templis

Universitāte ir vieta, kurā tiek sargāta domas brīvība. Ja ko saki, tad pamato. Ja izvirzi hipotēzes, pierādi tās, esi kritisks un objektīvs. Šāds templis un tā sargi – docētāju akadēmiskās vērtības –  ir kā svaiga gaisa malks ikdienas steigā un rutīnā. Ziedotāji ar pietāti un cieņu izturas pret Alma mater darbiniekiem un docētājiem.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu

Vieni no aktīvākajiem LU fonda ziedotājiem – bijušie LU fonda stipendiāti – dara svētīgu darbu un katru gadu pierāda, ka, liekot centu pie centa, var tikt pie daudziem eiro un īstenot skaistus projektus: daudzi jo daudzi nelieli ziedojumi LU Absolventu takai; LU Biznesa ideju fondam; LU Lielās aulas ērģeļu restaurācijai. Ikviens ziedojums ir nozīmīgs.

Ziedotāju vārdi ir un būs mūžam dzīvi

Vai mēs atcerētos, kas ir Kristaps Morbergs vai Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, ja viņi nebūtu ziedojuši Latvijas Universitātei savus īpašumus? Ar katru gadu kļūst arvien vairāk Morberga un Petkevičs stipendiātu. Mecenātu dzīves turpinās caur saviem stipendiātiem un viņu sasniegumiem.

Ziedot Latvijas Universitātei ir gods

Ziedotāju un atbalstītāju saime ir inteliģenta, mērķtiecīga, gaiša savās domās un sirdīs. Tā ir kā brālība, kurā iekļūst tikai tie, kas izprot visu iepriekš minēto atziņu nozīmi.


LU fondam raksturīgie atbalsta virzieni:

  • stipendijas izciliem studentiem;
  • mācību vides uzlabošanas projektu atbalsts;
  • rekonstrukcijas projektu atbalsts.

Atbalstīt Latvijas Universitāti var, ziedojot kādai jau esošajai aktuālajai kampaņai ziedošanas platformā ziedot.lu.lv vai sazinoties ar LU fonda biroju un valdi un atbalstot jaunu iniciatīvu. LU fondā tiek regulāri atjaunots LU projektu ideju portfelis, kas gaida mecenātu atbalstu.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?
27.08.2020.

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?

Sadarbībā ar LU fondu mecenāti investē Latvijas nākotnē
28.05.2020.

Sadarbībā ar LU fondu mecenāti investē Latvijas nākotnē

Filantropijas tradīcijas Latvijas Universitātē starpkaru laikā
28.09.2014.

Filantropijas tradīcijas Latvijas Universitātē starpkaru laikā

Atceries savu "alma mater"!
27.09.2012.

Atceries savu "alma mater"!