Latvijas Universitātes centrālā ēka. © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Ik gadu Latvijas Universitāti (LU) absolvē tūkstošiem studentu, kas, skanot himnai “Gaudeamus”, saņem augstākās izglītības diplomu un, noejot pa centrālajām Universitātes kāpnēm, dodas piepildīt savus lielos sapņus. Ik gadu tūkstošiem studentu pievienojas LU saimei no jauna, lai atkal noietu pa centrālajām kāpnēm ar diplomu rokās. Universitātei katrs gads nes iepazīšanos un atvadas. Atvadas ir daudz patīkamākas, ja tās nav uz ilgu laiku, ja, absolvējot Universitāti, absolvents atceras savu alma mater un pēc iespējas atbalsta to gan vārdos, gan darbos.

Latvijas Universitātei šogad ir 93. dzimšanas diena, pa šiem gadiem Universitāti ir absolvējuši tūkstošiem studentu, daudzi no tiem ar savu alma mater nav zaudējuši saikni un uztur to ne tikai paši, bet ir nodevuši arī saviem bērniem un mazbērniem. LU ir pateicīga katram absolventam, kas, atceroties Universitāti, sniedz atbalstu ar dažādām idejām, palīdz jaunajiem studentiem, piešķirot stipendijas un iesaistoties dažādos projektos.

Pasaules prakse rāda, ka absolventa saikne ar universitāti netiek pārrauta, saņemot diplomu. Cilvēki, kas saistījušies ar kādu universitāti, paliek tai uzticīgi un ar lepnumu nes savas universitātes vārdu visu turpmāko dzīvi. Daudzi LU absolventi ir parādījuši lojalitāti, cieņu un piederību savai Universitātei, atbalstot to pēc studiju pabeigšanas.


Atbalsts savējiem

1939. gadā Kārlis Kaufmanis absolvēja LU, iegūstot bakalaura grādu LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes Astronomijas nodaļā, savukārt 1943. gadā viņš LU ieguva maģistra grādu. 2003. gadā latviešu izcelsmes Minesotas Universitātes (ASV) emeritētais astronomijas profesors Kārlis Kaufmanis aizgāja mūžībā. Latvijas Universitātei viņš testamentā ir novēlējis 100 000 USD. Novēlējums paredzēts astronomijas attīstības veicināšanai Latvijā un izmantojams kā neaizskaramais kapitāls, no kura nestajiem augļiem tiek izmaksātas stipendijas talantīgiem astronomijas studentiem. Viņa novēlējumā teikts: “Savas mīļās darba druvas – astronomijas zinātnes – turpmākai kopšanai un uzplaukšanai Latvijā.”

Kārlis Kaufmanis strādājis par skolotāju Rīgas ģimnāzijās un licejos, vēlāk devies bēgļu gaitās, sākumā uz Vāciju, pēc tam uz ASV, kur atlikušo darba mūžu nostrādājis par pasniedzēju vairākās universitātēs. Minesotas Universitātē K. Kaufmanis lasīja lekcijas 17 gadus, tās noklausījušies ap 300 000 studentu. Atpazīstamību un slavu ASV un visas pasaules akadēmiskajās un zinātnieku aprindās Kārlis Kaufmanis iemantoja ar astronomijas lekciju par Betlēmes zvaigzni, kurā viņš no astronomijas viedokļa izskaidro Bībelē aprakstītos notikumus laikā ap Kristus dzimšanu.

Jau astoņi studenti ir saņēmuši Kārļa Kaufmaņa vārdā nosaukto stipendiju, lai piepildītu mecenāta gribu un attīstītu astronomiju Latvijā.


Savu alma mater īpaši devīgi atbalstījuši profesori Jānis Arnolds Eglītis un Irma Liepiņa-Eglītis, kas atpazīstami pēc saviem nopelniem histoloģijas kā mācību priekšmeta izveidē LU Medicīnas fakultātes studentiem un mācību procesa nodrošināšanā. 2001. gadā Jānis un Irma Eglīši LU Medicīnas fakultātei novēlēja 410 000 USD. Ne mazāk svarīgs devums LU Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedrai bija profesores Irmas Liepiņas-Eglītis atstātais mantojums, kas paredzēts mācību procesa pilnveidošanai, modernizēšanai un optimizēšanai. Pateicoties tieši šim materiālajam atbalstam, mācību procesa modernizācija notika ievērojami agrāk.

Gan Kārlis Kaufmanis, gan Jānis un Irma Eglīši, atbalstot LU, parādīja, ka saites, kas vieno absolventus un mācībspēkus ar Latvijas Universitāti, ir spēcīgākas par attālumu, ka īsts patriotisms pret valsti izpaužas, atbalstot jaunatni, palīdzot pilnveidot izglītības procesu un attīstot jauno talantu idejas.


Aktīva līdzdalība

Indulis Krauze ar LU ir saistīts visu mūžu – jau sākot no vidusskolas gadiem, kad viņš piedalījās Jauno Matemātiķu skolā, tad studējot jurisprudenci, strādājot kadru daļā, ilgus gadus dziedot korī “Juventus” un veicot arī sabiedrisko darbu kora labā. Tagad viņš ir kora “Juventus” Goda biedrs un turpina dziedāt LU absolventu korī “Jubilate”, kā arī aktīvi darbojas LU fondā – atbalsta dažādus projektus un stipendijas jaunajiem studentiem.

“Nu jau pāris gadus darbojos sociālo stipendiju “Ceļamaize” un M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendijas piešķiršanas komisijā. Iznāk tikties ar daudziem jauniešiem – vidusskolu beidzējiem –, kuri uzrādījuši labas un izcilas sekmes dažādās jomās, bet kuriem, iespējams, nav pietiekamu līdzekļu, lai turpinātu pilnveidoties, studējot Universitātē. Dabiski, rodas vēlme palīdzēt šiem jauniešiem, kaut vai ar nelielu devumu,” stāsta Indulis Krauze.

Vaicāts par to, ko viņam nozīmē LU, Indulis Krauze atbild Edvarta Virzas vārdiem: “Līdzīgi saulei Tu atnes mums dienu, gudrību vērīgiem gariem Tu sniedz...”, pastāstot arī par saglabāto saikni ar savu Universitāti: “Visi absolventi jau nekad nesaglabās saikni ar alma mater. Daudzi pēc studijām pazudīs tālēs zilajās. Uzskatu, ka man šajā ziņā ir veicies, jo man vienmēr šķitis svarīgi saglabāt saikni ar akadēmisko citadeli. Ja ne citādi – līdzdarbošanās Universitātes pasākumos, filantropija tomēr ir arī prestiža jautājums.”

Runājot par atbalstu Latvijas Universitātei, Indulis Krauze uzskata, ka “ir nepieciešams atbalstīt Universitātē notiekošos procesus un dažnedažādas aktivitātes. Universitāte ir pīlārs. Universitāte pati par sevi ir gana stipra un pārliecinoša, lai attīstītos un vilktu līdzi studentus, pasniedzējus, darbiniekus, absolventus. Cita lieta ar LU fonda aktivitātēm un projektiem. Droši vien man ir vēlēšanās tos atbalstīt tāpēc, ka saskatu šajā mecenātismā vairāk makšķeres, nevis zivs padošanu. Mans atbalsts Universitātē notiekošajiem procesiem sākās ar atbalstu korim “Juventus” – tātad Universitātes mākslinieciskajai pašdarbībai un kora dziesmai. Korī “Juventus” nodziedāju 30 gadus. Pēdējā laikā esmu ziedojis arī jauno censoņu stipendijām”.

Ar finansiālu un morālu atbalstu LU ik dienu tiek īstenoti visdažādākie projekti, pilnveidota studiju vide un veidota izglītota un mērķtiecīga jaunā paaudze, kas noteikti nebūtu iespējams bez absolventu devuma – pieredzes, entuziasma, vēlmes iesaistīties un piedalīties šajā radošajā procesā. Absolvents ir Universitātes darba auglis, un absolvents, kas veiksmīgi turpina karjeru un dzīvi, turklāt daloties pieredzē arī ar jaunajiem studentiem, – tas ir Universitātes lielākais gandarījums.


Piederības sajūta

“Tā ir viena no Latvijas pamatsastāvdaļām. Tā ir Gaismas pils, kurā latvieši var smelties gudrību. Tā ir arī vieta, kur vēl pirms kara juku laikiem mācījās trīs no maniem vecvecākiem – Jānis Blumbergs, Velta Grantskalna-Skomba un Haralds Skomba,” jautāts par LU nozīmi, atzīst Roberts Blumbergs, Latvijas Goda konsuls Ilinosas pavalstī, ASV.

Roberts Blumbergs, būdams LU absolventu mazdēls un dzīvojot Amerikas Savienotajās Valstīs, aktīvi atbalsta LU: šobrīd atbalsts sniegts Juridiskajai fakultātei – tiesneses Ilanas Daimondas Rovneres (Ilana Diamond Rovner) vieslekcijai par tiesībsargājošo iestāžu darbu ASV un tiesu sistēmu kopumā, Datorikas fakultātei – LU programmēšanas komandas sagatavošanai Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālam, kur komanda guva augstus panākumus, kā arī šogad izveidotajai Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmai “Diplomātija”.

Roberts Blumbergs aktīvi darbojas ASV izveidotajā organizācijā Friends of the University of Latvia, kuras mērķis ir atbalstīt LU un tās studentus. Par Friends organizāciju viņš saka: “Džons Medveckis, LR Goda konsuls Pensilvānijas štatā, ir šīs organizācijas iniciators, un Rūdolfs Brēmanis, mans draugs un diplomāts ASV vēstniecībā, iedrošināja mani kā Latvijas Goda konsulu iesaistīties  LU atbalsta organizācijā Friends of the University of Latvia. Man šķiet, ka Friends organizācija būs ļoti interesanta ASV pilsoņiem, kuri vēlas ziedot LU, jo Friends ir saņēmusi ASV valsts bezpeļņas organizācijas statusu, un ziedotāji varēs atvilkt ziedojuma summu no ienākumiem un tā maksāt mazākus ienākuma nodokļus.”

Jautāts par to, kāpēc viņš ir iesaistījies LU atbalsta organizācijā ASV un kāpēc atbalsta LU un aktīvi atsaucas dažādu ideju realizēšanai, Roberts Blumbergs atbild: “Es jūtos ļoti tuvs Latvijas Universitātei, jo esmu dzirdējis tik daudz stāstu no manas vecmammas par laikiem LU, kad viņa apguva medicīnas profesiju. Esmu arī aktīvs korporācijas Lettgallia biedrs, un tās biedri ir ļoti aktīvi Universitātes dzīvē. Mans vectēvs Jānis Blumbergs arī bija lettgalis un absolvēja LU Ķīmijas fakultāti.”

“Ir vairāki iemesli, kāpēc absolventiem būtu jāatbalsta sava alma mater – ir jāatbalsta sava augstskola, jo tā nodrošinājusi jūsu nākotni sniedzot izglītību. Ja esat menedžeris vai biznesmenis, skola var palīdzēt jums atrast nākamos darbiniekus. Arī absolventu organizācijas ir lielisks veids, kā veidot kontaktus. Atbalstīt valsts labāko universitāti nozīmē arī izrādīt cieņu pret savu valsti un novērtēt izglītības un intelekta vērtību, kas ir demokrātijas pamatakmeņi. Amerikā tā ir sena tradīcija – palīdzēt savai alma mater. Es atbalstu savu augstskolu, Juridisko fakultāti Pitsburgas Universitātē, un, piemēram, mans tēvs Gunārs Blumbergs, ilgus gadus ir ziedojis līdzekļus savai alma mater – Hārvardas Universitātei,” stāsta Roberts Blumbergs.


Dzintra Uibo ir firmas “Amaija” valdes priekšsēdētāja. Viņa ilgstoši atbalsta projektus, kas saistīti ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes un Medicīnas fakultātes attīstību un sociālo stipendiju “Ceļamaize”. Jautāta par to, kāpēc viņa atbalsta LU, Dzintra Uibo atbild: “Latvijas Universitātei ir vislielākais potenciāls kļūt par starptautiski augsti vērtētu izglītības iestādi. Jo lielāku atbalstu tā saņems, jo ātrāk un pārliecinošāk tas varētu īstenoties. LU man ir devusi pārliecību par savām spējām, jo, stājoties izvēlētajā fakultātē, bija jāiztur liels konkurss. Lepojos, ka mani pasniedzēji bija izcilas personības. Tagad par tādiem ir izveidojušies mani kursa biedri.

Lai arī ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi pēc Universitātes beigšanas, nav zaudēta saikne ar grupas biedriem. Vēl aizvien pozitīvi vērtējam Universitātē kopā pavadīto laiku, priecājamies par tās pašreizējām aktivitātēm, kas virzītas uz attīstību,” par piederības sajūtu LU stāsta Dzintra Uibo. Viņa uzskata, ka Universitātes posms katram ir ļoti nozīmīgs: “Ja dzīvē ir gūti panākumi, tad ir tikai normāli par to pateikties arī savai augstskolai, turklāt, piedaloties Universitātes rīkotajos pasākumos, ir lieliska iespēja satikt līdzīgi domājošus un interesantus cilvēkus.”


Piederības sajūta, vēlme līdzdarboties un atbalstīt savējos – tā ir labākā absolventu dāvana savai alma mater. Tieši šīs sajūtas ir tās, kas palīdz veidot Latvijas Universitāti, stiprināt tās saimi un sniegt kvalitatīvu un aizraujošu izglītību jaunajiem studentiem.

Dalīties

Saistītais saturs

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?
27.08.2020.

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?

Septiņi iemesli, kādēļ ziedot Latvijas Universitātei
26.09.2018.

Septiņi iemesli, kādēļ ziedot Latvijas Universitātei

Filantropijas tradīcijas Latvijas Universitātē starpkaru laikā
28.09.2014.

Filantropijas tradīcijas Latvijas Universitātē starpkaru laikā