Prof.emer. Ivars Lācis. © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Gadu no gada Latvijas Universitātes (LU) fonds sniedz arvien lielāku ieguldījumu Latvijas nākotnē – sadarbībā ar mecenātiem tiek atbalstīta augstākās izglītības, zinātnes, kultūras un sporta attīstība. LU fonda valdes priekšsēdētājs prof.emer. Ivars Lācis skaidro, kāpēc LU absolventiem, draugiem tuvumā un tālumā pievienoties ziedotāju lokam.

Apskatot filantropijas fenomenu vēsturiskā griezumā, redzamas likumsakarības starp mecenātu skaita palielināšanos un strauju zinātnes, mākslas un citu jomu attīstību. Tieši ziedojumi un nesavtīgs atbalsts ir sekmējis šīs pozitīvās norises.

Profesors Ivars Lācis uzsver, ka līdztekus filantropijas attīstībai un ieradumam atbalstīt, vissvarīgākais katrā ziedošanas aktā ir mērķis. “Latvija ir ceļā uz to, lai mums būtu korekta ziedošanas kultūra,” akcentē LU fonda valdes priekšsēdētājs.


INVESTĒT NĀKOTNĒ JAU TAGAD!


FAKTI
par LU fondu un ziedošanu Latvijas augstākajai izglītībai

  • De facto LU sadarbojas ar mecenātiem jau kopš tās dibināšanas 1919. gadā.
  • Visu laiku lielākais ziedojums saņemts devītajā LU pastāvēšanas gadā, Kristapam Morbergam (1844-1928) atstājot testamentāro novēlējumu.
  • Mūsdienu LU fonda de iure aizsākumi meklējami 2004. gada 29. novembrī.
  • Kopš 2005. gada LU fondam ir sabiedriskā labuma statuss, kas nodrošina iespēju visiem ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides.
  • LU fonds organizē līdzekļu piesaisti un administrēšanu trijos galvenajos virzienos: stipendijas talantīgiem studentiem, atbalsts progresīviem LU pētnieku un administrācijas projektiem, ieguldījums infrastruktūras attīstībā.
  • Sadarbībā ar latviešu diasporu 2012. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs tika dibināts sadarbības fonds “Friends of the University of Latvia” (501(c)3). Šai bezpeļņas organizācijai arī ir sabiedriskā labuma statuss.
  • 2017. gadā LU fonds atklāja Baltijas augstskolās pirmo ziedošanas kiosku jeb ziedotni. Platformā www.ziedot.lu.lv var veikt ērtus tiešsaistes ziedojumus, atbalstot kādu no aktuālajiem projektiem.

ZIEDOT JAU TAGAD! >>


Ikkatrs ziedojums ir svarīgs! Paldies!

Dalīties