© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte.

Līdz 16. septembrim atvērta pieteikšanās "Mikrotīkls" stipendijām Latvijas Universitātes pirmā studiju gada doktorantiem eksakto, tehnoloģiju, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā.

Konkursa kārtībā ar LU fonda administratīvu atbalstu stipendiju saņems seši 2020./2021. akad. gadā doktorantūras studijas uzsākušie jaunie pētnieki. Stipendija ir izveidota izcilības veicināšanai Latvijas Universitātē, talantīgāko jauno doktorantu izaugsmes un pētniecisko iespēju palielināšanai, kā arī Latvijas zinātnieku snieguma popularizēšanai starptautiskā mērogā. Vienas mecenāta "Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas apmērs ir 1 000 eiro mēnesī.

Šai stipendijai var pieteikties pirmā studiju gada doktoranti no LU Bioloģijas (BF), Datorikas (DF), Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu (ĢZZF), Ķīmijas (ĶF) un Medicīnas fakultātes (MF), kuriem nav līguma saistību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektos, ko īsteno LU.

Pirmās LU fonda pārvaldītās stipendijas tika piešķirtas 2016. gadā. Līdz šim ar mecenāta “Mikrotīkls” atbalstu doktora darba izstrādei saņēmuši 15 pētnieki.


Pieteikšanās

Līdz 2020. gada 16. septembra plkst. 23.59 uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv visiem pretendentiem elektroniski jāiesniedz:

 • dzīvesgājums jeb CV;
 • pieteikuma anketa;
 • pētījuma apraksts;
 • 2 rekomendācijas vēstules no mācībspēkiem.

Pētījuma pieteikums, anketa un kritēriji >>


Vērtēšanas kritēriji

Kandidāti tiek vērtēti, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 • Kandidāta kvalifikācija, izglītība un akadēmiskais sniegums līdzšinējās pētniecības laikā;
 • Pētniecības tēmas novitāte un darbā izvirzīto mērķu sasniegšanas ticamība doktorantūras laikā;
 • Zinātniskā vadītāja pieredze un zinātniskās grupas līdzšinējais sniegums, tai skaitā apstākļi un materiālā bāze izvēlētā pētījuma īstenošanai;
 • Potenciālie LU un nozares ieguvumi no sekmīgas darba izstrādes, kā arī iesniegto materiālu un prezentācijas tehniskā kvalitāte.

Pieteikumus izvērtēs komisija, ko veido mecenāta, LU fonda un LU vadības deleģēti pārstāvji. Savā darbībā komisijas locekļi ievēro ētikas un interešu konflikta novēršanas principus.


Rezultāti

Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz š.g. 30. septembrim.


Citi nosacījumi stipendiātam

 • Stipendijas saņēmējam savām doktorantūras studijām un promocijas darba izstrādei jāvelta pilns darba laiks. Stipendiāts drīkst stipendiju apvienot ar citu algotu darbu, tikai saskaņojot ar LU fondu.
 • Stipendiāts nedrīkst pretendēt uz valsts budžeta stipendiju.
 • Stipendiāts drīkst iesaistīties docēšanas darbā augstskolā apjomā, kas netraucē pētniecības projekta īstenošanu 3 gadu termiņā, par to nesaņemot papildus atlīdzību.
 • Stipendijas saņēmējam ir pienākums pēc 36 mēnešu darba iesniegt gatavu disertāciju atbilstošajai promocijas padomei. Objektīvu apstākļu dēļ, saskaņojot ar LU fondu, šis termiņš var tikt mainīts.
 • Stipendiātam ir jāiesaistās publicitātes aktivitātes, kas popularizē izcilības stipendiju un doktorantūras pētījumu.

I atlases kārtas komisija

LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof.emer. Ivars Lācis, LU prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdis Segliņš, LU Eksakto, dabas un dzīvības zinātņu padomes priekšsēdētājs prof. Māris Kļaviņš, LU Eksakto, dabas un dzīvības zinātņu padomes priekšsēdētāja vietnieks prof. Ģederts Ieviņš, LU Medicīnas zinātņu padomes priekšsēdētāja prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, LU Medicīnas zinātņu padomes priekšsēdētājas vietnieks prof. Mārcis Leja, LU Medicīnas zinātņu padomes priekšsēdētājas vietnieks prof. Gustavs Latkovskis.


Kontaktpersona jautājumu vai neskaidrību gadījumā:

LU fonda izpilddirektore, valdes locekle
Laila Kundziņa
e-pasts: laila@fonds.lu.lv
mob.t.: 29 212 426


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Atvērta pieteikšanās LU fonda administrētajām stipendijām
07.09.2020.

Atvērta pieteikšanās LU fonda administrētajām stipendijām