No 6. septembra līdz 6. oktobra plkst. 23:59 ir atvērta pieteikšanās "Mikrotīkls" projektu konkursam, kas atbalstīs spēcīgus un zinātkārus pētniekus. Projektus konkursam var pieteikt Latvijas Universitātes fakultāšu, institūtu, aģentūru un citu administratīvo struktūrvienību darbinieki dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā.

Parametri projekta izvērtējumam

Nosakot konkursa uzvarētājus, tiek vērtēti šādi projekta parametri:

 1. Mērķis, kura sasniegšanu iespējams novērtēt kvantitatīvi;
 2. Inovācijas nozares, LU, valsts vai starptautiskā mērogā;
 3. Rezultāta atbilstība augstas raudzes (izcilam) produktam;
 4. Rezultāta paliekošā ietekme uz zinātni un/vai tautsaimniecību (projekta turpināšanas perspektīvas un ilgtspējība);
 5. Īpaši tiek atbalstīta sadarbība dažādu nozaru speciālistu starpā;
 6. Līdzfinansējuma apjoms no citiem avotiem;
 7. Izpildītāju kvalifikācijas un pieredzes atbilstība mērķim (pieteicēju iespējas nodrošināt rezultāta sasniegšanu).

Projekta izpildes laiks, finansējuma apjoms un attiecināmās izmaksas

Projekta finansējumu atalgojumiem var izmantot tikai izņēmuma gadījumos. Šajos gadījumos LU fonds maksājumus veic, slēdzot autoratlīdzības līgumu.

Projektu pieteikumus izvērtē komisija, kuras sastāvu apstiprina LU fonda valde, balstoties priekšlikumos, kurus saņem no LU vadības. Komisija izvērtē projekta pieteikumu pēc 1., 5. un 6. parametra.

Ikviena projekta vērtēšanai tiek pieaicināti arī trīs neatkarīgi eksperti, kuri izvērtē pieteikumu pēc 2., 3., 4. un 7. parametra.


Projekta pieteikums iesniedzams elektroniski kā viens dokuments latviešu un angļu valodā, nosūtot to uz e-pastu fonds@fonds.lv.

Projektam jāpievieno šāda informācija un dokumenti: 

 • Izpildītāju plānotās slodzes apjoms projektā un citās darbības jomās (stundas nedēļā, nedēļu skaits);
 • Izpildītāju CV; 
 • Vismaz divu kompetentu ekspertu vārds, uzvārds un kontaktinformācija; 
 • Līdz diviem ekspertiem, kuri interešu konflikta dēļ nav iesaistāmi projekta pieteikuma vērtēšanā.

Projektu pieteikumi jāiesūta līdz 2023. gada 6. oktobrim plkst. 23:59.

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa dalībniekiem personīgi uz projekta pieteikumā norādīto e - pastu līdz 2023. gada 15. novembrim. Projekta izpildi var plānot uzsākt laikā no 2023. gada 1. decembra.

Slēdzot līgumus ar LU fondu, projekta īstenotājiem jāprecizē projekta budžets, aktivitātes, starpatskaišu un fināla atskaišu iesniegšanas termiņi.


Projekta pieteikuma veidlapas dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomas konkursam:

Veidlapa LV | Veidlapa EN

Dalīties

Saistītais saturs

Noslēdzies projekts mikrobioloģijā
05.09.2023.

Noslēdzies projekts mikrobioloģijā

Pieteikšanās stipendijām, sākot no pamatstudiju 2. kursa
01.09.2023.

Pieteikšanās stipendijām, sākot no pamatstudiju 2. kursa

Olafs Volrāts pārstāv pētījumu ārzemju konferencēs
04.07.2023.

Olafs Volrāts pārstāv pētījumu ārzemju konferencēs