Intervija ar Māri Vainovski, stipendijas dibinātāju un mecenātu "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

Šis ir jau devītais stipendijas gads, kā vērtējat līdzšinējos rezultātus?

Iepriekšējie astoņi stipendijas gadi ir aizvadīti veiksmīgi, veicinot padziļinātas izpētes darbu tiesību piemērošanas problemātikā dažādās tiesību nozarēs.

Piemēram, starp aktuālākajiem tematiem var minēt stipendiātes izstrādāto pētījumu “Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī”. Kvalitatīvs lobēšanas regulējums veicina likumdošanas procesa caurspīdīgumu un tiesiski regulētu interešu pārstāvību. Tas ir svarīgi taisnīguma principa ievērošanai un sabiedrības līdzdalībai likumdošanas procesā.

Tāpat varu pieminēt nozīmīgu pētījumu “Tiesību normu jaunrades procesa transformācijas atbilstoši labas likumdošanas principam iespējas Latvijā nākamajā desmitgadē”. Darbs vērsa uzmanību uz likumu un citu normatīvo aktu pieņemšanas procesa trūkumiem. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka normatīvo aktu kopumam gan tā izstrādes, gan piemērošanas ziņā ir jābalstās uz zinātniskiem, leģisprudencē jeb labas likumdošanas teorijā argumentētiem pamatiem.

Domāju, ka stipendiātu izstrādātie pētījumi ir devuši savu pienesumu tiesību zinātnes attīstībā. Veikta ne tikai tiesību piemērošanas problemātikas izpēte, bet arī identificēti un aktualizēti konkrēti problēmjautājumi politikas veidošanas un likumdošanas līmenī.

Katrs mācību gads ir kā jauns sākums, piepildīts ar jaunām cerībām! Aicinu centīgos Latvijas Universitātes jurisprudences studentus, kuri patiesi vēlās sniegt zinātniskās pētniecības ieguldījumu tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā, izmantot šo iespēju un pieteikties stipendijai. Padziļinātā pētījuma ievirzes prasību līdz šim veiksmīgi realizējuši maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu dalībnieki.

Kādas ir aktuālās tēmas pētījumiem?

Pastāvīgi aktuālas ir tēmas par tiesību normu piemērošanas aspektiem un metodēm, tiesību avotu izpratni un labu likumdošanu, jo tiesības ir nepārtrauktā attīstībā esošs fenomens.

Vienlaikus tiesību sistēma sastopas ar virkni aizraujošu novitāšu. Tās var būt saistītas ar regulējuma attīstību un piemērošanu inovāciju projektos, mākslīgā intelekta izmantošanā, digitālās pārveides procesos, ilgtspējas un labas pārvaldības prakšu ieviešanā.

Interesantu un noderīgu pētījumu lauks ir plašs.

Ko novēlāt studentiem?

Novēlu studentiem būt aktīviem, nebaidīties no izaicinājumiem un nepārtraukti pilnveidoties, jo tikai tā var sasniegt virsotnes. Tas sniegs ne tikai gandarījumu par padarīto, bet arī taps par jēgpilnu ieguldījumu tiesību zinātnes attīstībā Latvijā.

Aicinu studentus izmantot šo izdevību ne tikai kā finansiālu atbalstu, bet primāri kā ceļvedi savai profesionālajai izaugsmei un zinātniskajai darbībai.

Novēlu ieskatīties dziļāk par rakstītajām tiesību normām, izpētīt normu mijiedarbības pielietojuma realitāti un iesaistīties diskusijās, kas pilnveido mūsu valsts tiesību sistēmu tās pamatos.


Informācija par stipendiju un pieteikšanos: ŠEIT.

Iepriekšējo gadu stipendiāti: 

2022./2023. akad. gadā - Elīna Zivtiņa

2021./2022. akad. gadā - Viktorija Soņeca

2020./2021. akad. gadā - Andrejs Stupins

2019./2020. akad. gadā – Viktorija Soņeca

2017./2018. un 2018./2019. akad. gadā – Aleksandrs Potaičuks

2016./2017. akad. gadā – Jānis Priekulis

2015./2016. akad. gadā pirmo stipendiju iegūst Dārta Ūdre

Dalīties

Saistītais saturs

 LU fonda stipendiāts apmeklē “Generation Freedom” konferenci
10.10.2023.

LU fonda stipendiāts apmeklē “Generation Freedom” konferenci

Piesakies projektu atbalstam dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā
06.09.2023.

Piesakies projektu atbalstam dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā

Pieteikšanās stipendijām, sākot no pamatstudiju 2. kursa
01.09.2023.

Pieteikšanās stipendijām, sākot no pamatstudiju 2. kursa