Jāņa Kļaviņa piemiņas stipendija

Stipendija radīta 2019. gadā, tā godinot mecenāta Filipa Kļaviņa tēvu, Amerikas latvieti, pasaulslavenu onkoloģijas pētniecības speciālistu prof. Dr.med. Jāni Vilibertu Kļaviņu (1921-2018), kurš pagājušā gadsimta 30. gados ir studējis Latvijas Universitātē (LU), bet zinātnisko karjeru veidojis ASV. Stipendija ir ļoti cieši saistīta Jāņa V. Kļaviņa dzīves gājumu, proti, tās mērķis ir atbalstīt talantīgu LU studentu, kas nodarbojas ar onkoloģijas pētniecību.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes (BF) maģistrantūras  studentiem, kuri nodarbojas ar pētniecību molekulārās bioloģijas virzienā, specifiski onkoloģijas jomā.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāts Filips Kļaviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors asoc. prof. Jānis Kloviņš (komisijas priekšsēdētājs), mecenāta pārstāvis Džons M. Tallijs (John Martin Tully), LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, LU DF dekāne prof. Zane Bičevska, LU Bioloģijas fakultātes dekāne p.i. Līga Ozoliņa-Molla un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Agnese Brokāne.

2022./2023. akad. gadā - Agnese Brokāne. 

2021./2022. akad. gadā - Fēlikss Rūmnieks

2020./2021. akad. gadā - Fēlikss Rūmnieks

Pirmo stipendiju 2019./2020. akad. gadā saņem Anastasija Rudņickiha.