Jura Kalnavārna piemiņas stipendija

Juris Kalnavārns 1966. gadā absolvēja Makgilas universitātes inženiermehānikas programmu ar bakalaura grādu un turpināja studijas Prinstonas universitātē, iegūstot maģistra grādu 1968. gadā un doktora grādu 1974. gadā. Viņa izstrādātais promocijas darbs tika veltīts gāzu dinamikas un plazmas fizikas pētījumiem.

Stipendija paredzēta: LU FMOF un DF maģistrantiem par pētījumiem lietišķajā matemātikā.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 500 EUR / akad. gadā


Stipendijas komisija: LU FMOF dekāns Sandris Lācis, LU DF dekāne Zane Bičevska, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, bijušais LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. Ivars Lācis un mecenāts Māris Lapiņš


Stipendiāti:

2023./2024. akad. g. - Filips Kozirevs, Mārtiņš Klevs.