Modra Kārļa Gulbja piemiņas fonds

Mecenāts Dr. theol. Modris Kārlis Gulbis (1927-2002) dzimis Tērvetes pagastā. Absolvējis LU Teoloģijas fakultāti, bijis LU TF mācībspēks. 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk nonācis ASV, kur turpinājis teoloģijas studijas un ieguvis doktora grādu. Kalpojis vairākās luteriskajās draudzēs, bijis ASV Dvīņu pilsētu Kristus draudzes mācītājs.


Piemiņas stipendija nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās.

2014. gadā Latvijas Universitātes fonds no Modra K. Gulbja piemiņas fonda saņem 85 000 USD apmērā novēlējumu, no kuru nestajiem augļiem turpmāk tiks izmaksātas stipendijas.
 

Atbalsts

Stipendijas tiek izsludinātas kopš 2006. gada. Ik gadu stipendiju saņem viens LU Teoloģijas fakultātes students:

2018./2019. un 2019./2020. akad. g. – Bella Briška.

2017./2018. akad. g. stipendiāti – Anete Jenča un Estere Pumpura.

2016./2017. akad. g. stipendiāti – Linda Plešauniece un Kristaps Kravalis.

2015./2016. akad. g. – Kristaps Kravalis (2 200 eiro apmērā);

2014./2015. akad. g. – Rinalds Gulbis (2 200 eiro apmērā);

2013./2014. akad. g. – Ivo Rode (2 150 eiro apmērā);

2012./2013. akad. g. – Ivo Rode (2 150 eiro apmērā);

2011./2012. akad. g. – Jānis Putnis (2 150 eiro apmērā);

2010./2011. akad. g. – Diāna Lozko;

2009./2010. akad. g. – Amanda Balode (2 150 eiro apmērā);
2008./2009. akad. g. – Santa Siņicina (2 150 eiro apmērā);
2007./2008. akad. g. – Pēteris Kļava;
2006./2007. akad. g. – Maija Kavosa.