Foto: Karols Haišmits(Carol M. Highsmith).

Konektikutas pavalstī, ASV austrumu krastā, savu mājvietu radusi Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze. Tā apvieno Amerikas latviešus, kas ar nesavtīgu siltumu atbalsta savas dzimtenes jauniešus. Latvijas Universitātes (LU) fonds sadarbībā ar partnerorganizāciju “Friends of the University of Latvia” ir saņēmis dāsnu 20 000 ASV dolāru ziedojumu, lai atbalstītu LU Teoloģijas fakultātes (TF) studentus.

Turpmākos 5 gadus ik gadu stipendiju saņems divi sekmīgākie teoloģijas un reliģiju zinātnes studenti vai nu bakalaura, vai maģistra, vai doktorantūras līmenī, sākot ar 2. studiju gadu. Centralizētā pieteikšanās LU fonda administrētajai stipendijai norisināsies 2019./2020. akad. gada sākumā.

Vilimantikas Latviešu ev. luteriskā draudze ir dibināta pagājušā gadsimta vidū. Tā ir daļa no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL), kas izveidojās, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) vadībai emigrējot pēc Otrā pasaules kara ārpus Latvijas. Draudzes vadītāja ir dr. pr. Vija Bachmuts.

LU TF dekāne prof. Dace Balode pateicas ASV mecenātu saimei par sniegto atbalstu, uzsverot, ka tā ir īpaša dāvana: “Esam pateicīgi par nesavtību un ieinteresētību tajā, lai Latvijā turpinātos, attīstītos un plauktu teoloģiskais darbs. Šāds atbalsts ir ļoti nepieciešams, un atbalsta mūs visus gan materiāli, gan arī morāli, dodot pārliecību, ka mums ir draugi un atbalstītāji tuvu un tālu un ka mūsu darbs nav veltīgs.”

 

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS. Ozoliņu – Medņu saime sniegs vairāk gaismas LU teologiem
24.02.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Ozoliņu – Medņu saime sniegs vairāk gaismas LU teologiem

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu
17.12.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija
26.11.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus
22.07.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus

MĒNEŠA MECENĀTS. Vaira Pelēķis velta piemiņas stipendiju savai sirdsdraudzenei
18.06.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Vaira Pelēķis velta piemiņas stipendiju savai sirdsdraudzenei

MĒNEŠA MECENĀTS. LU absolventu dibināts uzņēmums stimulē LU studentu izcilību
30.05.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU absolventu dibināts uzņēmums stimulē LU studentu izcilību

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs
25.03.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs

MĒNEŠA MECENĀTS. Zariņu ģimene: Altruisma priekšzīme
17.01.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Zariņu ģimene: Altruisma priekšzīme