LU Juridiskās fakultātes ģerbonis. Foto: Toms Grīnbergs, LU.

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultāte (JF) jau kopš LU dibināšanas 1919. gadā zināma kā viena no Latvijas lielākajām juristu “kalvēm”. Kā ilggadēji LU mecenāti, tā Juridiskās fakultātes absolventi un sadarbības partneri sadarbībā ar LU fondu atbalsta LU Juridiskās fakultātes tradīcijas, tās simtajā pastāvēšanas gadā rīkojot vērienīgo starptautisku zinātnisko konferenci.

Atzīmējot LU Juridiskās fakultātes dibināšanas 100. gadadienu, no 16. līdz 18. oktobrim Rīgā norisināsies LU JF 7. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās". Paredzams, ka pasākumā pulcēsies gan vietējie, gan ārvalstu pārstāvji no vairāk nekā 20 valstīm, pārstāvot Latviju un LU partnerinstitūcijas visā pasaulē. Konference iezīmēs ne tikai Latvijas tiesību zinātnes studiju un pētniecības centra nozīmīgu gadskārtu, bet arī apliecinās LU Juridiskās fakultātes ieguldījumu valsts nacionālās tiesību sistēmas izveidē, attīstībā un atjaunotnē.

LU juristi – Latvijas Republikas stūrakmens

LU JF dekāne asoc. prof. Dr. iur. Anita Rodiņa norāda, ka šī zinātniskā konference ieskicēs jaunu LU JF attīstības, starptautiskās atpazīstamības un zinātniskās kapacitātes vektoru ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules kontekstā: „Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls ir bijis viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts un tās tiesību sistēmas izveidē un attīstībā. Gan valstij nozīmīgāko tiesību aktu izstrāde un pilnveide, tāpat arī iesaiste valsts neatkarības atjaunošanā ir fakultātes docētāju sava veida mantojums.” Turklāt dekāne uzsver, ka “mecenātiem jāturpina atbalstīt Latvijas Universitāti, jo tā veido mūsu nākotni – cilvēku, kurš noteiks lietu kārtību rīt. Atbalstot LU, nauda un vērtības tiek sētas auglīgā augsnē jeb nākotnē”.

Konferences dalībnieki un klausītāji papildinās savas zināšanas tiesību zinātnes aktualitātēs. Aptuveni 100 referātos tiks ieskicēti izaicinājumi nozarē, uzsvērta tiesību zinātnes nozīme tautsaimniecībā, starptautiskajās attiecībās un valsts drošības jomā, kā arī akcentēts juristu devums pilnīgākas un modernākas tiesību sistēmas izveidē un funkcionēšanā. Lielākie pasākuma mecenāti un atbalstītāji ir zvērinātu advokātu birojs (ZAB) “Adversus”, ZAB "Cobalt", ZAB “Ecovis Conventus”, Jānis Kārkliņš, SIA “Latio”, ZAB “Rasa & Ešenvalds”, ZAB “Rode un partneri”, ZAB “Sorainen”, ZAB “Zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs”, Māris Vainovskis un ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Izpēte, izpratne, izglītība – ceļš un efektīvu problēmas risinājumu

"Izglītība – tas ir process, turklāt process visa mūža garumā. Jo īpaši jurists ir viena no tām profesijām, kura nav iedomājama bez patstāvīgas attīstības, jau esošo zināšanu un prasmju pilnveidošanas," tā pauž dāsnākais konferences mecenāts Māris Vainovskis, kurš savu alma mater regulāri atbalsta, ziedojot dažādiem vērienīgiem Latvijas Universitātes projektiem, tostarp LU Absolventu takai, LU JF žurnālam "Juridiskā zinātne/Law", LU Biznesa inkubatoram, tiesu izspēļu rīkošanai, zinātnisko publikāciju sagatavošanai  u.c.  Mecenātu priecē, ka izdevies atbalstīt gan talantīgākos zinātniekus un zinātnes attīstību, gan arī Latvijas Universitātes studentu un absolventu iniciatīvas. Turklāt 2015. gadā M. Vainovskis un ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" izveidoja stipendiju pētījumu veikšanai tiesību zinātnē „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā”. 2019./20. akad. gadā motivējošais atbalsts JF jaunajiem pētniekiem un viņu mentoriem tiks sniegts jau 5. reizi. “Mums ir svarīgi celt izglītības kvalitāti, atvērt durvis studentiem jaunu zināšanu un pieredzes ieguvei, kā arī stiprināt zinātni un nozares attīstību, kam ir ārkārtīgi liela nozīme valsts izaugsmei un labklājībai,” tā mecenāts komentē savu motivāciju atbalstīt LU un augstāko izglītību kopumā.

Zvērinātais advokāts M. Vainovskis ir LU absolvents un tiesībzinātņu doktora grāda pretendents, ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris ar lielu pieredzi banku, finanšu, komerctiesību, IT un ES tiesību jomā. ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" ir daļa no 69 biroju tīkla 34 pasaules valstīs. Tas sniedz juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs: “Esam priecīgi par iespēju finansiāli atbalstīt JF konferenci, kā arī dalīties ar savām zināšanām. Viena no konferences tēmām atzīmē citu gadadienu – šogad paiet 200 gadi kopš dzimtbūšanas atcelšanas Baltijā. Šis notikums būtiski ietekmējis Latvijas valsts veidošanos. Līdz ar to tiesību zinātne nav skatāma atrauti no mūsu valsts, sabiedrības – tiesību zinātne, tiesību sistēma un tās kvalitāte tiešā vai netiešā veidā ietekmē katra valsts iedzīvotāja ikdienu. Savukārt Latvijas tiesību sistēmas kvalitāti lielā mērā nosaka ne tikai normatīvo aktu kopums, bet tiesību piemērošanas teorija un prakse. Līdz ar to ir svarīgi veicināt gan tiesību zinātnes attīstību, gan iesaistīt tās attīstībā plašāku sabiedrības daļu. Šādas konferences ir zinātnes un izaugsmes neatņemama sastāvdaļa.”

Ieguldījums tiesību zinātnē

ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” juristi regulāri un aktīvi piedalās valsts, uzņēmējdarbības un investīciju vides pilnveidē, un atbalsts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dibināšanas gadadienai veltītajai konferencei ir daļa no šī mērķa. “Šajā nozīmīgajā notikumā juridiskās domas pārstāvji no Latvijas un ārvalstīm aplūkos tiesību zinātnes nozīmi dažādās jomās, arī valsts tautsaimniecībā un starptautiskajās attiecībās.” Konferencē ar publikācijām piedalīsies arī ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" vadošais partneris, zvērināts advokāts Agris Bitāns, partnere, zvērināta advokāte Elīna Muciņa, partnere, zvērināta advokāte Ginta Krūkle un vecākā juriste, zvērināta advokāta palīdze Krista Bērziņa.

Vēl lielu devumu LU Juridiskās fakultātes attīstībā ir sniedzis uzņēmums Latio (1991). Dāsnais LU mecenāts ir Latvijā vadošais pilna pakalpojumu servisa uzņēmums nekustamo īpašumu jomā. "Latio" valdes priekšsēdētājs Edgars Šīns ir priecīgs uzsākt jaunu sadarbību un sniegt ieguldījumu jauno speciālistu izglītībā un vairot profesijas pārstāvju kopumu.

Arī turpmāk LU Juridiskā fakultāte rīkos Starptautiskas zinātniskas konferences, piesaistot pasaules ievērojamākos tiesību zinātnes mācībspēkus un praktiķus, attīstot tiesību zinātni Latvijā. Vairāk par konferenci var uzzināt oficiālajā tīmekļvietnē.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendiāte LU JF konferencē uzsver lobēšanas regulējuma nozīmīgumu
24.02.2020.

Stipendiāte LU JF konferencē uzsver lobēšanas regulējuma nozīmīgumu

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu
17.12.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija
26.11.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus
22.07.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus

MĒNEŠA MECENĀTS. Vaira Pelēķis velta piemiņas stipendiju savai sirdsdraudzenei
18.06.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Vaira Pelēķis velta piemiņas stipendiju savai sirdsdraudzenei

MĒNEŠA MECENĀTS. LU absolventu dibināts uzņēmums stimulē LU studentu izcilību
30.05.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU absolventu dibināts uzņēmums stimulē LU studentu izcilību

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs
25.03.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs

MĒNEŠA MECENĀTS. Zariņu ģimene: Altruisma priekšzīme
17.01.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Zariņu ģimene: Altruisma priekšzīme