Latvijas Universitātes centrālā ēka. Foto: Toms Grīnbergs, LU.

Līdz 2020. gada 16. augustam talantīgākie vidusskolu beidzēji var pretendēt uz atbalstu sekmīgākam studiju sākumam.

Arī šajā gadā, vēl pirms studiju uzsākšanas, Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina talantīgākos vidusskolēnus pieteikties stipendijām. Konkursa kārtībā atbalstu visa akadēmiskā gada laikā varēs saņemt jaunieši, kuri šogad iecerējuši uzsākt pamatstudijas kādā no LU realizētajām studiju programmām.

Topošie studenti var pieteikties kā izcilības, tā sociālā atbalsta stipendijām. LU pamatstudiju 1. kursa studentiem ir paredzētas trīs dažādas stipendiju kopas: “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize” un Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija. Kā viena, tā otra “Ceļamaizes” stipendija paredzēta centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem jaunajiem studentiem, tai skaitā  jauniešiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē, taču M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju prioritāri piešķir pirmkursniekiem, kuriem trūkst materiālā nodrošinājuma studiju procesam.

Stipendiju skaits, veidi un to mecenāti gadu no gada mainās. Katras stipendijas apmērs ir vismaz 2 200 EUR/akad. gadā – stipendija tiek proporcionāli izmaksāta viena akadēmiskā gada laikā jeb 10 mēnešos. Piemēram, 2019./2020. akad. gadā, pateicoties mecenātu gādībai, atbalstu saņēma 20 LU pirmā kursa studenti.

Pieteikšanās nosacījumi

Visiem pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 16. augusta plkst. 23.59:

  • elektroniska veidlapa www.fonds.lv (izvēlnē „Studentiem” izvēlēties „Pieteikties stipendijai”);
  • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
  • CV (Europass formā);
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;
  • eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
  • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.

Savukārt JelgavasEngures un Salaspils novada pašvaldības stipendiju piešķir talantīgākajiem novadniekiem, uzsākot pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām. Ja tiek izpildītas stipendijas prasības, novadu pašvaldības stipendijas tiek izmaksātas visus studiju semestrus līdz pat diploma iegūšanai. Pieteikšanās šīm stipendijām arī noris līdz 16. augustam.

Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās. Centralizēta pieteikšanās noritēs no 7. līdz 30. septembrim.

Ja ir radušies papildus jautājumi, interesenti aicināti ielūkoties biežāk uzdoto jautājumu sadaļā vai sazināties ar LU fonda biroju, rakstot uz e-pastu fonds@fonds.lv. LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU fonds mudina pirmā kursa studentus: pēdējais brīdis pieteikties stipendijai!
06.08.2020.

LU fonds mudina pirmā kursa studentus: pēdējais brīdis pieteikties stipendijai!

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam
16.07.2020.

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam

Līdz 16. augustam topošie bakalaura līmeņa studenti var pieteikties stipendijai
16.06.2020.

Līdz 16. augustam topošie bakalaura līmeņa studenti var pieteikties stipendijai

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām
27.05.2020.

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām
27.02.2020.

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām