Latvijas Universitātes studenti. Tostarp, Toni Anželo Fernandes – Latgales "Ceļamaizes" stipendijas ieguvējs 2019./2020. akad. gadā. © Foto: Toms Grīnbergs, LU.

Līdz pieteikšanās beigu termiņam ir atlikuši vien divi mēneši, tāpēc saki “jā!” Latvijas Universitātes (LU) fonda administrētai stipendijai jau tagad!

Topošie LU studenti aicināti noticēt saviem spēkiem un pieteikties mecenātu atbalstam jau no 1. studiju gada! Pirmā kursa studentiem konkursa kārtībā ir iespēja pretendēt uz septiņām dažādām stipendiju kopām, iegūstot kādu no teju 30 stipendijām visa akadēmiskā gada garumā.

Talantīgākie vidējo izglītības iestāžu abiturienti, kuri 2020. gada rudenī nolēmuši uzsākt bakalaura studijas kādā no LU realizētajām studiju programmām, var pieteikties kā izcilības, tā sociālā atbalsta stipendijām 2 200 EUR/ akad. gadā apmērā – “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize” un M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija. Turpretim Engures, Jelgavas, un Salaspils novada pašvaldības stipendiju var iegūt jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju 1. kursa students, kurš konkrētajā novada pašvaldībā ir deklarēts vismaz vienu gadu.

"Ir ļoti patīkami ieguldīt darbu un redzēt savas pūles novērtētas. Stipendija man ir devusi iespēju ieguldīt vairāk sevī, savās idejās un projektos," stāsta Laura Liepiņa, LU Datorikas fakultātes 1. kursa studente. M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēja aicina arī topošos LU studentus izmantot šo iespēju – pilnveidot sevi. Laura uzsver, ka, piesakoties stipendijai, vajag tikai gribasspēku, parādīt sevi, un pēc tam gūt gandarījumu par padarīto: "Stipendija man ir devusi motivāciju arvien tikties uz saviem mērķiem, kas mēdz būt grūti, jo īpaši – 1. studiju gadā."


Nosacījumi

Pieteikšanās atbalstam 2020./2021. akad. gadā noris tiešsaistē LU fonda tīmekļvietnē www.fonds.lv līdz 16. augusta plkst. 23.59:

  • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
  • CV (Europass formā);
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;
  • eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
  • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās. Centralizēta pieteikšanās stipendijām 2020./2021. akad. gadā noritēs LU fonda tīmekļvietnē no 7. līdz 30. septembrim.

Pretendenti aicināti laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām pamatstudiju 1. kursā
21.08.2020.

Saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām pamatstudiju 1. kursā

LU fonds mudina pirmā kursa studentus: pēdējais brīdis pieteikties stipendijai!
06.08.2020.

LU fonds mudina pirmā kursa studentus: pēdējais brīdis pieteikties stipendijai!

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam
16.07.2020.

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām
27.05.2020.

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām
06.04.2020.

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām
27.02.2020.

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām