LU fonds – ar lepnumu par izcilību! © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Līdz 16. augustam turpinās pieteikšanās stipendijām Latvijas Universitātes (LU) un citu vietējo augstskolu pamatstudiju vai koledžas līmeņa 1. kursa studentiem. 2020./2021. akad. gadā konkursa kārtībā atbalstu mācībām studiju sākumā saņems vismaz 25 perspektīvākie jaunieši.

Jaunajiem studentiem jau tagad ir iespēja pievienoties plašajam LU fonda stipendiātu lokam. Ik gadu atbalstu, ko nodrošina mecenāti un ziedotāji, saņem vairāk nekā 100 studējošo.

Lai iegūtu motivējošu atbalstu visu akadēmisko gadu – no septembra līdz jūnijam –, pretendentiem ir jāsagatavo savs dzīvesgājums un jāizvērtē motivācija, jāapkopo mācību un ārpusskolas sasniegumi, jāsazinās ar diviem skolotājiem rekomendācijas sagatavošanai, kā arī jāiepazīstas ar Latvijas Universitātes mecenātu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā. Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos kandidātus aicina uz klātienes interviju.


“Ceļamaize” – labākais, ko paņemt līdzi studiju pirmajā gadā. Foto: LU centrālā ēka (T. Grīnbergs).


Kā eksakto, tā sociālo un humanitāro zinātņu jomas 1. kursa studenti var pretendēt uz kādu no sešām stipendiju kopām:

 • Stipendija “Ceļamaize” – paredzēta centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem jaunajiem LU studentiem. Izcilības stipendiju 2 200 EUR apmērā saņems vismaz 8 vidusskolu beidzēji. Trim līdz pieciem ambiciozākajiem stipendijas "Ceļamaize" ieguvējiem Andreja Jurgena piemiņas stipendijas ietvaros atbalsts tiks piešķirts visu pamatstudiju laiku.
 • Latgales “Ceļamaize” – radīta daudzsološiem 1. kursa studentiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē, proti, šajā vēsturiskajā novadā ir uzaudzis un deklarēts vai nu pats pirmkursnieks, vai viņa vecāki. Izcilības stipendiju 2 200 eiro apmērā iegūs divi LU studenti.
 • M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija – sociālā atbalsta stipendija, ko primāri saņem mērķtiecīgi LU 1. kursa studenti no daudzbērnu ģimenes vai ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu studiju procesam. Noteikts saņēmēju skaits nav definēts, bet ik gadu atbalstu 2 200 EUR apmērā saņem aptuveni 10 jaunie studenti.

Ar LU fonda administratīvu atbalstu trīs novadu pašvaldību stipendijām var pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju vai koledžas līmeņa 1. kursa studenti, kuri Engures, Jelgavas vai Salaspils novada pašvaldībā ir deklarēti vismaz vienu gadu. Izpildot visus nosacījumus, stipendija tiek piešķirta visu bakalaura studiju laiku neatkarīgi no studiju programmas ilguma.

 • Engures nov. pašvaldības stipendija paredzēta mācībās spējīgiem un sabiedriski aktīviem engurniekiem, lai bez bažām iegūtu kvalitatīvu augstāko izglītību. Atbalstu 1 600 EUR/ akad. gadā saņems divi jaunie studenti.
 • Jelgavas nov. pašvaldības stipendija – radīta spīdošiem jelgavniekiem, kuri vispārējo izglītību ieguvuši ar teicamām sekmēm, turklāt papildus mācībām ir bijuši arī sabiedriski aktīvi. Vienas stipendijas apmērs ir 1 500 EUR/akad. gadā, un atbalstu saņems trīs perspektīvi jaunie studenti.
 • Salaspils nov. pašvaldības stipendija – dibināta ar mērķi atbalstīt daudzsološus jaunus studentus – centīgus, mācībās spējīgus, sabiedriski aktīvus. Šajā gadā atbalstu 1 500 EUR apmērā saņems divi salaspilieši.

Keita Smalkā – LU fonda stipendiāts, 1. kursa students 2019./2020. akad. gadā. Foto no personīgā arhīva. Tomass Stepiņš – LU fonda stipendiāts, 1. kursa students 2019./2020. akad. gadā. Foto no personīgā arhīva. Tatjana Kiseļova – LU fonda stipendiāts, 1. kursa students 2019./2020. akad. gadā. Foto no personīgā arhīva. Mihails Tumaševičs – LU fonda stipendiāts, 1. kursa students 2019./2020. akad. gadā. Foto no personīgā arhīva.

LU fonda stipendiāti, 1. kursa studenti 2019./2020. akad. gadā. No kreisās: Keita Smalkā, Tomass Stepiņš, Tatjana Kiseļova, Mihails Tumaševičs. Foto no personīgā arhīva.


Pieteikšanās nosacījumi

Visiem pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 16. augusta plkst. 23.59:

 • elektroniska veidlapa www.fonds.lv;
 • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
 • CV (Europass formā);
 • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
 • centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;
 • eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
 • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Ja ir radušies papildus jautājumi, interesenti aicināti ielūkoties biežāk uzdoto jautājumu sadaļā vai sazināties ar LU fonda biroju, rakstot uz e-pastu fonds@fonds.lv. LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU – 103. Aicina ziedot izcilības stipendijai „Ceļamaize”
01.09.2020.

LU – 103. Aicina ziedot izcilības stipendijai „Ceļamaize”

Saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām pamatstudiju 1. kursā
21.08.2020.

Saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām pamatstudiju 1. kursā

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam
16.07.2020.

Uzsāc pamatstudijas ar stipendiju! Pieteikšanās – līdz 16. augustam

Līdz 16. augustam topošie bakalaura līmeņa studenti var pieteikties stipendijai
16.06.2020.

Līdz 16. augustam topošie bakalaura līmeņa studenti var pieteikties stipendijai

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām
27.05.2020.

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām
06.04.2020.

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām
27.02.2020.

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām