Foto: Patriks Pauls Briķis, Delfi

Ar dāsnu Latvijas Universitātes (LU) mecenātu atbalstu gadu no gada perspektīvākie LU studenti saņem stimulējošu atbalstu studiju gaitu uzsākšanai, bet jaunie pētnieki var vēl veiksmīgāk turpināt zinātnisko darbību. Jau šobrīd zināma pirmā stipendijas “Ceļamaize” pretendente, turklāt LU fonds saņēmis ziedojumus nākamā akadēmiskā gada stipendijām gan tiesību zinātnes studentam, gan sešiem eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas doktorantiem.

Līdz 6. septembrim  noris pieteikšanās stipendijām, kas paredzētas topošajiem LU pamatstudiju studentiem, – “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize” un M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijai. LU fonds saņēmis pirmo pieteikumu stipendijai “Ceļamaize” 2020./21. akad. gadā no topošās LU Juridiskās fakultātes studentes vārdā Elīna. Arī citi pretendenti aicināti kopā ar LU un LU fondu izvēlēties panākumus, piesakoties stipendijai. Aktuālākā informācija par uzņemšanas procesu un laiku visu studiju līmeņu studentiem ir pieejamai LU portālā.

“Latvijas Universitātes fonds jau savlaicīgi uzsācis gatavoties nākamajam 2020./21. akadēmiskajam gadam. Ir trīs lieliskas ziņas, kas iepriecinās visu studiju līmeņu studentus. Stipendijas, pateicoties LU fonda mecenātu ziedojumiem, saņems dažādu līmeņu un studiju programmu studenti. LU fonds novērtē, ka mecenātu atbalsts turpinās,” akcentē LU fonda izpilddirektore, valdes locekle Laila Kundziņa.

Savukārt mecenāti arvien turpina vairot izcilību. Arī 2020./21. akad. gadā jau sesto reizi talantīgākie LU Juridiskās fakultātes maģistranti un doktoranti varēs pieteikties zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendijai "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā". Pateicoties LU absolventa, zvērināta advokāta un mecenāta Māra Vainovska pagājušās nedēļas 4 000 EUR ziedojumam, arī šogad viens spējīgs LU jurisprudences students un tā mentors saņem motivējošu atbalstu pētnieciskajai darbībai.

Pēdējos gados dāsnākais LU fonda mecenāts, pasaulē atzītais un Latvijas tehnoloģiju uzņēmums "Mikrotīkls" turpinās atbalstīt talantīgākos 2020./21. akad. gada LU 1. studiju gada doktorantus eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā. 2019. gada nogalē LU fonds ir saņēmis 250 000 EUR ziedojumu, no kura 180 000 EUR novirzīti „Mikrotīkls” doktorantūras stipendiju fondam. Augstvērtīga promocijas darba izstrādei stipendijas tiks piešķirtas sešiem jaunajiem pētniekiem visu doktora studiju laiku.

Šie pašmāju mecenāti ir pirmie ziedotāji, kas jau laikus sniedz atbalstu Latvijas Universitātes studentu izaugsmes un talanta veicināšanai arī nākamajā gadā.

Ja ir radušies papildus jautājumi, interesenti aicināti ielūkoties biežāk uzdoto jautājumu sadaļā vai sazināties ar LU fonda biroju, rakstot uz e-pastu fonds@fonds.lv. LU fonds aicina visu studiju līmeņu LU studentus sekot līdzi aktuālākajai informācijai tīmekļvietnē www.fonds.lv!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU – 103. Aicina ziedot izcilības stipendijai „Ceļamaize”
01.09.2020.

LU – 103. Aicina ziedot izcilības stipendijai „Ceļamaize”

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām
06.04.2020.

LU topošajiem studentiem atvērta pieteikšanās stipendijām

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām
27.02.2020.

Stipendija – ceļamaize sekmīgākām studijām

Stipendijas iegūšanas formula: ass prāts + ambīcijas
13.12.2018.

Stipendijas iegūšanas formula: ass prāts + ambīcijas