Linards Kļaviņš saņem LU fonda administrēto SIA “Mikrotīkls” stipendiju LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Linards studē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktora studiju programmā "Vides zinātne".

Studenta promocijas darba tēma ir “Pārtikas ražošanas blakusproduktu valorizācija, izmantojot bioekonomikā balstītu biorafinēšanas pieeju, bioaktīvu un funkcionālu komponentu iegūšanai”. Darbā tiek apskatītas iespējas dažāda veida hidrofīlu un hidrofobu savienojumu iegūšanai no pārtikas atkritumiem – ogu spiedpaliekām. Darba mērķis ir veikt detalizētu izpēti par vielu grupām, kas atrodamas šajās ogās, šo vielu funkcijām un iespējamo izmantošanu, lai iegūtu izejvielas ar augstu pievienoto vērtību.  

Viens no pētījuma virzieniem ir ogās un uz ogu virsmas esošo vasku izpēte. Virsmas vaski pasargā augus no negatīvas ārējo faktoru iedarbības, piemēram, izžūšanas, aukstuma, UV starojuma un kaitēkļu uzbrukumiem. Ogu spiedpaliekas satur ogu miziņas, uz kurām ir atrodams vasks, veicot videi draudzīgu ekstrakciju ir iespējams iegūt šos ogu vaskus, kurus var izmantot kosmētikā vai pārtikas rūpniecībā. Papildus praktiskas ievirzes pētījumiem, ir veikti eksperimenti, lai identificētu augu vasku biosintēzē iesaistītos gēnus, kas atbildīgi par mellenēm raksturīgo virsmas vasku sastāvu.

Linards stāsta: "Iegūtie rezultāti, pētot ogu virsmas vaskus, ļauj novērtēt vides faktoru iedarbību un vasku veidošanos. Šie rezultāti parāda, kāda veida savienojumi tiek sintezēti aukstākā, karstākā vai mitrākā klimatā. Veidotās vasku morfoloģiskās struktūras arī parāda organisko savienojumu potenciālo pielietojumu, lai veidotu hidrofobas virsmas."  
Stipendiāts pateicas un novēl: "Vēlos pateikties SIA “Mikrotīkls” un LU fondam par iespēju turpināt savu pētījumu doktorantūras studiju gaitā un novēlu arī citiem studentiem produktīvu un sekmīgu studiju procesu!".

________________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties