Ar SIA "Mikrotīkls" un Latvijas Universitātes (LU) fonda atbalstu LU Fizikas un matemātikas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas (ORZN) pētnieki izstrādā inovatīvu pieeju bērnu lasīšanas traucējumu novērtēšanai, pielietojot smalko acu kustību novērtēšanas diagnostikas metodi.  ORZN projekts “Acis lasīt izbijās…” ir viens no deviņiem LU fonda rīkotā projektu konkursa uzvarētājiem dabaszinātnēs un medicīnā.      

Lai gan mūsdienās ir pieejami dažādi interaktīvi informācijas avoti, vēl joprojām vairāk kā 85% zināšanas tiek iegūtas tieši ar lasīšanas palīdzību. Grūtības ar lasīšanu ir bieži novērojamas bērniem. Tās būtiski ietekmē spēju apgūt skolas mācību vielu. Turklāt, ja cēlonis bērna lasīšanas grūtībām netiek atklāts laicīgi, lasīšanas problēmas saglabājas arī vēlāk dzīvē, tādējādi, kavējot iespēju sasniegt panākumus profesionālajā vidē.

2013. gadā plaša pētījuma ietvaros ORZN pētnieki noteica, ka Latvijā skolas vecuma bērniem lasīšanas grūtības bieži, taču ne vienmēr ir saistītas ar izmaiņām tuvuma redzes funkcijās, tādās kā akomodācija un verģence. Lai padziļināti izvērtētu lasīšanas grūtību cēloni, ir būtiski izvērtēt arī acu kustību sistēmas darbību – lasīšanas laikā cilvēks veic secīgas lēcienveida acu kustības (sakādes) no vārda uz vārdu, tādējādi precīza un koordinēta acu kustību jeb okulomotorās sistēmas darbība ir viens no pamatnoteikumiem sekmīgas lasītprasmes apguvē un norisē. 

LU fonda rīkotā konkursā apstiprinātajā projektā “Acis lasīt izbijās…” ORZN pētnieki padziļināti izvērtēs bērnu okulomotorās sistēmas darbību un tās saistību ar lasītprasmi. Balstoties uz plašu un detalizētu acu kustību pierakstu analīzi, tiks noteiktas normas acu sakādēm, skata fiksācijām, refiksācijām un lēnas sekošanas acu kustībām. Turklāt sadarbībā ar profesores Ilonas Heldalas (Ilona Heldal) pētniecības grupu no Rietumu Norvēģijas Lietišķo zinātņu universitātes, projekta ietvaros tiks pilnveidota Norvēģijas kolēģu izstrādātā programmatūra C&Look. ORZN pētnieki pielāgos šo programmu bērnu redzes okulomotorās sistēmas izpētei. C&Look izmanto, lai novērtētu acu kustību parametrus, vienlaicīgi veicot acu kustību analīzi ar pārvietojamo Tobii acu kustību pieraksta iekārtu. Tā kā Tobii iekārta efektīvi strādā arī ārpus laboratorijas, okulomotorās sistēmas darbību varēs izvērtēt plašai dalībnieku grupai. Projekta īstenošanai tika piešķirti 37 840 EUR.

Acu kustību novērtēšana ierasti tiek veikta laboratorijas apstākļos izmantojot acu kustību pieraksta iekārtas. Iekārtas sniedz augstas precizitātes datus par acu kustību parametriem, taču ierobežotā iekārtu pieejamība apgrūtina šīs informatīvās metodes izmantošanu redzes speciālistu ikdienā. Pētījumā izstrādātā inovatīva diagnostikas metode nodrošinās iespēju redzes speciālistiem ērti un jēgpilni izvērtēt acu kustību parametrus arī ārpus laboratorijas – optikās un klīnikās.

___________________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs