2020. gadā tika izsludināts konkurss akadēmiķa Vitauta Tamuža balvai. Akadēmiķis savā testamentā novēlēja 5000 eiro jauno materiālzinātņu jomas pētnieku atbalstam. Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas zinātnieku pētījumus kompozītu materiālu mehānikā, LU fonds iedibina Vitauta Tamuža vārdā nosaukto Balvu par labāko ikgadējo publikāciju žurnālā  Mechanics of Composite Materials  (MCM). Balvu administrē LU fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuža dāvinājuma līdzekļiem. Balvu ieguva RTU pētnieks Andrejs Purpurs. 

Mecenāts ir pazīstams kā izcils latviešu zinātnieks, akadēmiķis, kā arī Latvijas kompozīto materiālu mehānikas zinātniskās skolas radītājs. Viņa darbi, atklājumi un izskolotie speciālisti turpina veicināt materiālu zinātnes attīstību pasaules līmenī. 

Savas studijas mehānikas nozarē tā laika prestižajā augstskolā, Maskavas Universitātē, V. Tamužs pabeidz ar izcilību. Tālāko ceļu turpināja Latvijā, vadot vienu no LU Polimēru mehānikas institūta laboratorijām, kā arī strādājot ar studentiem. Laikā no 1975. līdz 2000. gadam V. Tamužs bija autors vai līdzautors sešām monogrāfijām, publicēja ap 300 rakstu dažādos zinātniskos izdevumos, tādējādi atstājot vērtīgu mantojumu arī nākamajiem kompozītu materiālu mehānikas jomas pētniekiem. 

Stipendijas ieguvējs Andrejs Purpurs sevi uzskata par ļoti pacietīgu un neatlaidīgu, jo tieši šīs īpašības ļāva viņam aizstāvēt divas doktora disertācijas. Tāpat Andrejs dalās arī ar savām atmiņām: “Man ir liels pagodinājums saņemt prof. Tamuža vārdā nosaukto balvu. Savulaik man bija iespēja klātienē klausīties viņa lekcijas kompozītmateriālu mehānikā, piedalīties viņa rīkotajās konferencēs, kas mani ļoti iedvesmoja pievērsties zinātnei.” 

___________________ 

Par LU fondu    

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.    

Dalīties

Saistītais saturs