Atvērta pieteikšanās "Mikrotīkls" stipendijām Latvijas Universitātes (LU) pirmā studiju gada doktorantiem dabaszinātnes, medicīnas un veselības zinātņu jomā. Pieteikšanās norit no 2. oktobra līdz 31. oktobra plkst. 23.59.

Konkursa kārtībā ar LU fonda administratīvu atbalstu stipendiju saņems pieci­ 2023./2024. akad. gadā doktorantūras studijas uzsākušie jaunie pētnieki. Stipendija ir izveidota izcilības veicināšanai Universitātē, talantīgāko jauno doktorantu izaugsmes un pētniecisko iespēju palielināšanai, kā arī Latvijas zinātnieku snieguma popularizēšanai starptautiskā mērogā. Vienas mecenāta "Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas apmērs ir 1 200 eiro mēnesī.

Šai stipendijai var pieteikties pirmā studiju gada doktoranti no LU Bioloģijas (BF), Datorikas (DF), Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu (ĢZZF), Ķīmijas (ĶF) un Medicīnas fakultātes (MF).

Pirmās LU fonda pārvaldītās stipendijas tika piešķirtas 2016. gadā. 


Pieteikšanās

Līdz 2023. gada 31. oktobra plkst. 23.59 uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv visiem pretendentiem elektroniski jāiesniedz:

 • dzīvesgājums jeb CV;
 • pieteikuma anketa;
 • pētījuma apraksts;
 • divas rekomendācijas vēstules no mācībspēkiem.

Pētījuma pieteikums, anketa un kritēriji


Vērtēšanas kritēriji

Kandidāti tiek vērtēti, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 • Kandidāta kvalifikācija, izglītība un akadēmiskais sniegums līdzšinējās pētniecības laikā;
 • Pētniecības tēmas novitāte un darbā izvirzīto mērķu sasniegšanas ticamība doktorantūras laikā;
 • Zinātniskā vadītāja pieredze un zinātniskās grupas līdzšinējais sniegums, tai skaitā apstākļi un materiālā bāze izvēlētā pētījuma īstenošanai;
 • Potenciālie LU un nozares ieguvumi no sekmīgas darba izstrādes, kā arī iesniegto materiālu un prezentācijas tehniskā kvalitāte.

Pieteikumus izvērtēs komisija, ko pārstāv mecenāta, LU fonda un LU vadības deleģēti pārstāvji. Lēmumu pieņemšanas laikā komisijas locekļi ievēro ētikas un interešu konflikta novēršanas principus.


Rezultāti

Konkursa rezultāti tiks izziņoti š.g. novembrī.

Citi nosacījumi stipendiātam

 • Stipendijas saņēmējam savām doktorantūras studijām un promocijas darba izstrādei jāvelta pilns darba laiks. Stipendiāts drīkst stipendiju apvienot ar citu algotu darbu, tikai saskaņojot ar LU fondu.
 • Stipendiāts drīkst iesaistīties augstskolas docēšanas darbā apjomā, kas netraucē pētniecības projekta īstenošanu 3 gadu termiņā;
 • Stipendijas saņēmējam ir pienākums pēc 36 mēnešu darba iesniegt gatavu disertāciju atbilstošajai promocijas padomei. Objektīvu apstākļu dēļ, saskaņojot ar LU fondu, šis termiņš var tikt mainīts.
 • Stipendiātam ir jāiesaistās publicitātes aktivitātes, kas popularizē izcilības stipendiju un doktorantūras pētījumu.

Kontaktpersona jautājumu vai neskaidrību gadījumā:

LU fonda izpilddirektore, valdes locekle
Laila Kundziņa
e-pasts: laila@fonds.lu.lv
mob.t.: 29 212 426

Dalīties

Saistītais saturs

Atvērta pieteikšanās Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendijai matemātikā
13.10.2023.

Atvērta pieteikšanās Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendijai matemātikā

 LU fonda stipendiāts apmeklē “Generation Freedom” konferenci
10.10.2023.

LU fonda stipendiāts apmeklē “Generation Freedom” konferenci

Jana Namniece: pētījumā ir iegūti jauni rezultāti
22.09.2023.

Jana Namniece: pētījumā ir iegūti jauni rezultāti

Olafs Volrāts pārstāv pētījumu ārzemju konferencēs
04.07.2023.

Olafs Volrāts pārstāv pētījumu ārzemju konferencēs