Pasākuma dalībnieki. No kreisās: stipendiāti Jānis Priekulis, Viktorija Soņeca, pētījuma mentore prof. Sanita Osipova, stipendiāte Dārta Ūdre, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa un mecenāts, zvērināts advokāts Māris Vainovskis. Foto no privātā arhīva.

Zvērinātu advokātu biroja (ZAB) “Eversheds Sutherland Bitāns" stipendijas "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā" ieguvēji šī gada 21. janvārī neformālā gaisotnē tikās ar savu mecenātu, zvērinātu advokātu Māri Vainovski, pateicoties kuram minētā stipendija 2019. gadā tika piešķirta jau piekto reizi pēc kārtas.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) fondu stipendija tiek pasniegta kopš 2014./2015. akadēmiskā gada, maģistra vai doktora studiju laikā atbalstot spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU Juridiskās fakultātes (JF) studentus un viņu pētījuma vadītājus. Stipendijas ir saņēmuši Dārta Ūdre, Jānis Priekulis, divkārt Aleksandrs Potaičuks un Viktorija Soņeca. Turklāt arī mecenāts Māris Vainovskis ir LU JF absolvents, un ir ceļā uz savu doktora grādu tiesību zinātnē.

Tikšanās noritēja sirsnīgā gaisotnē, pārrunājot aktuālus jautājumus, mērķus un nākotnes izaicinājumus, kas savukārt rezultējās ar mecenāta vēlējumu – “lai kopdarbs nes praktiskus rezultātus Latvijas tiesiskās vides un kultūras pilnveidei”. Vienlaikus šajā pasākumā piedalījās prof. Sanita Osipova kā 2019./2020. akad. gada stipendijas ieguvējas pētījuma vadītāja.

Viktorija Soņeca, kas ir 2019./2020. akad. gada stipendijas ieguvēja, uzsver, ka iegūtā stipendija sniedz iespēju izstrādāt starpdisciplināru pētījuma kā daļu no promocijas darba, iegūstot papildu nepieciešamo materiālu Eiropas Universitātes institūtā (Florence, Itālija), lai ar minētā pētījuma palīdzību rastu atbildi, kādēļ demokrātiskā tiesiskā valstī nav ieviests un kādēļ būtu jāievieš lobēšanas regulējums, kā arī pēcāk šim pētījumam rastu praktisku piemērošanu, izstrādājot jau attiecīgo normatīvo regulējumu.

Savukārt Jānis Priekulis, kas ir 2016./2017. akad. gada stipendijas ieguvējs, norāda, ka stipendija ievērojami atviegloja literatūras studijas, kas bija nepieciešamas promocijas darba rakstīšanai. Stipendija ļāva ne vien veikt literatūras studijas Oksfordas Universitātē, kura ir izslavēta ar vienu no lielākajām tiesību zinātnes bibliotēkām Eiropā, bet arī iegādāties vairākas citu valstu autoru grāmatas. Tāpat stipendija sniedza iespēju doties uz Viļņas Universitāti, lai piedalītos un uzstātos starptautiskajā konferencē par jautājumiem, kas saistīti ar valsts atbildību. Visbeidzot, kas nav mazsvarīgi, – tā iedvesmoja Jāni nākotnē palīdzēt arī citiem, tāpat kā tika palīdzēts viņam.

Bet Dārta Ūdre, kas ieguva pirmo ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns" stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā", vērsa uzmanību, ka stipendijas saņemšana bija viens no būtiskajiem stūrakmeņiem studiju procesā, kas viņu virzīja tuvāk viņas pētniecības mērķiem.

Dalīties