No kreisās: UKSL pētnieca Dr. Līga Zariņa, DF medicīnas tehnoloģiju projektu studijas “DF LAB” zinātniskais asistents Kaspars Eglītis, kurš izveidoja piemiņas plāksni, UKSL vadītājs prof. Jurģis Šķilters, UKSL laborante un asistente Diāna Ritere. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija ir pateicīga Andrejam Eglītes kungam (Linkolna, Nebraskas pavalsts, ASV), Robertam Blumbergam, labdarības organizācijai “Friends of the University of Latvia” un Latvijas Universitātes fondam par atbalstu pētījumu veikšanai. Ar šo atbalstu laboratorijas pētnieki veic inovatīvu un starpdisciplināru pētniecību izcilā Latvijas un Latvijas Universitātes patriota Jāņa Eglītes (1906-1988) piemiņai, kura plašās intereses un nesavtīgais raksturs ir īstena Latvijas patriota piemērs.

 

Pateicoties šim atbalstam, laboratorijas pētnieki īsteno projektu "Uztvere modalitāšu dažādībā un valencē", kura mērķis ir šķērsmodālu saikņu izpētīšana starp dažādām sensorām un uztveres modalitātēm un ar tām saistītās emocionālās reakcijas un intensitāte. Šim pētījumam ir fundamentāla un lietišķa nozīme pētniecības nozarēs kā dizains, medicīna, pārtikas tehnoloģijas, virtuālās realitātes modelēšana.

Par projektu "Uztvere modalitāšu dažādībā un valencē"

Par Jāni Eglīti 

Laboratorija izsaka pateicību arī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes medicīnas tehnoloģiju projektu studijai “DF LAB” par piemiņas plāksnītes izgatavošanu.

 

Dalīties