Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Psiholoģijas nodaļai sadarbojoties ar krīžu un konsultāciju centru "Skalbes", latviešu valodā izdota Deivida A. Džobsa grāmata "Pašnāvības riska mazināšana".

 

2019. gada jūnijā LU PPMF Psiholoģijas nodaļa un Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" organizēja semināru, kura fokuss bija vērsts uz īpašu pieeju – pašnāvības riska novērtējumu un mazināšanu (Collaborative Assessment and Management of Suicidality -- CAMS), kuru izstrādājis psiholoģijas profesors Deivids A. Džobss (David A. Jobes) no ASV. Semināra rezultātā radās doma tulkot un izdot latviešu valodā grāmatu, kas apraksta šo strukturēto pašnāvības risku mazināšanas pieeju un tās zinātnisko pamatojumu, un varētu sniegt būtisku atbalstu Latvijas psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem jomas profesionāļiem, kuru darba specifika ietver pašnāvības gadījumu skaita samazināšu Latvijā.

CAMS pieeja ir ieguvusi spēcīgu empīrisko bāzi. Šī grāmata piedāvā pētījumos balstītu terapeitisku pieeju, lai ar cieņu, empātiju un iedrošinājumu novērtētu pašnāvības risku un izstrādātu un īstenotu šī riska mazināšanas plānu. Tā ir klīniski lietderīga, turklāt CAMS pieejai atbilstošās riska novērtēšanas, terapijas un terapeitiskās uzraudzības procedūras var palīdzēt samazināt speciālista risku būt apsūdzētam par nolaidību.

Grāmatā ir apkopoti desmit gadu laikā veiktu plašu klīnisku pētījumu rezultāti, kā arī grāmatu caurvij detalizēti gadījuma piemēri. Teksts ir pilnībā pārstrādāts ar izteiktāku akcentu uz CAMS pieeju ne tikai kā riska novērtējumu, bet kā klīniskas intervences pieeju.

Grāmatas autors Deivids A. Džobss, PhD, ir Amerikas Profesionālās psiholoģijas padomes biedrs, Amerikas Katoļu universitātes klīniskās mācību programmas psiholoģijas profesors un direktora vietnieks.

Grāmatas "Pašnāvības riska mazināšana" izdošana latviešu valodā ir notikusi LU PPMF Psiholoģijas nodaļai sadarbojoties ar krīžu un konsultāciju centru "Skalbes", kā arī būtisks atbalsts ir saņemts no Latvijas Universitātes fonda un mecenāta Džona Tallija, “Mikrotīkls” valdes priekšsēdētāja.

Grāmatu ierobežotā skaitā ir izdevis LU Akadēmiskais apgāds, un tā būs pieejama jomas speciālistiem, kuri ir apmācīti un izmanto CAMS pieeju ikdienās darbā.

 

Dalīties