Laboratorijas darbi LU FMOF Fizikas nodaļas Vispārīgās fizikas praktikumā 2019. gada rudenī. Foto: Toms Grīnbergs (LU KID)

Gada nogalē Latvijas Universitātes (LU) fonds nācis klajā ar ziņu, ka LU ilggadējais mecenāts SIA “Mikrotīkls” apstiprinājis finansējuma piešķiršanu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļas iesniegtajam projekta pieteikumam finansējuma iegūšanai Vispārīgās fizikas praktikuma tehniskā aprīkojuma papildināšanai ar iekārtām, kas dotu iespēju studentiem fizikas laboratorijas darbus ērti veikt attālināti.  

Vīrusa slimības Covid-19 izplatības apstākļos Latvijā un pasaulē ir ierobežota izglītības, tajā skaitā praktisko iemaņu, ieguve un laboratorijas darbu izstrāde klātienē, tāpēc jau kopš pavasara mācībspēki, tajā skaitā, laboratorijas un praktisko darbu vadītāji, spiesti rast risinājumu attālinātai prasmju apguvei. 

Projekta “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos” tiešais mērķis ir pārveidot LU FMOF fizikas praktikumā esošos laboratorijas darbus, padarot tos pieejamus studentiem attālinātā studiju procesa laikā. Lielākā mērogā skatoties, spēja nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un proaktīvi atbildēt izaicinājumiem stiprinās LU kā inovatīvas un progresīvas universitātes tēlu. 

Projekta īstenošanas laikā tiks papildināts Vispārīgās fizikas praktikuma tehniskais aprīkojums. LU FMOF Fizikas nodaļas vajadzībām plānots iegādāties 38 iOLab ierīces  kas aprīkotas ar lielu skaitu dažādu sensoru skaitu (piemēram, magnetometru, 3D akselerometru, gaismas sensoru, spēka sensoru, pārvietojuma mērītāju), dodot iespēju mērījumus veikt attālināti un datus eksportēt datorā. Papildus tam, ierīce piedāvā veikt arī datu analīzi un citas manipulācijas ar iegūtajiem datiem. Izmantojot iOLab sensorus, tajā skaitā, nododot tos lietošanai mājās, studentiem būs iespēja tiešsaistē izstrādāt laboratorijas darbus, atrodoties savā dzīves vietā.  

Att. iOLab sensoru iekārta (Avots: www.iolab.science)

Tā kā iespēja veikt laboratorijas darbus vienlaikus jānodrošina lielam studentu skaitam, projekta īstenošanas laikā plānots iegādāties arī 16 tīmekļa kameras un astoņus portatīvos datorus. Tādejādi tiks papildināts jau esošais tehniskais aprīkojums, rodot iespēju iepriekš ar LU fonda atbalstu par mecenāta SIA “Mikrotīkls” ziedojumiem iegādātajām digitālajām mērierīcēm (sensoriem, interfeisiem, programmatūrai) pieslēgties attālināti. 

Projekta laikā iegādāto aprīkojumu ik gadu izmantos ap 500 studējošo. No tiem lielākā daļa būs bakalaura studiju programmas “Fizika” studenti, bet arī LU Medicīnas, Ķīmijas, Bioloģijas, Biznesa vadības un ekonomikas fakultātēs studējošie, kas apgūst fizikas kursu. 

LU fonda un SIA “Mikrotīkls” atbalstītā projekta “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos”  laikā iegādātās ierīces varēs veiksmīgi izmantot arī klātienes mācību procesā pēc Covid-19 izplatības beigām. Projektu plānots īstenot laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam. 

________________________

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti 

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un astronomijas un matemātikas nozarē. 

Par mecenātu “Mikrotīkls” 

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro. 

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem
15.12.2020.

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem

Noslēdzoties sociālajai kampaņai, pētnieki saņem jauno iekārtu
30.11.2020.

Noslēdzoties sociālajai kampaņai, pētnieki saņem jauno iekārtu