Pateicoties LU fonda, SIA „Mikrotīkls” ziedojumam, LU Medicīnas fakultātē tiek uzsākts pētniecības projekts, kas veltīts zarnu išēmijas diagnostikai. Pētījuma dizains veidots, tā, lai modulētu būtiskas klīniskajā praksē sastopamas situācijas, kādas novēro pacientiem ar zarnu asinsrites nepietiekamību. Padziļināta pētniecība eksperimentālos in vitro (šūnu), in vivo un ex vivo (audu) modeļos var sniegt risinājumus šādām klīniskajām situācijām. 

Projekta mērķis ir zarnu išēmijas slimnieku organismā notiekošo procesu padziļināta pētniecība, lai atrastu jaunus un ātrākus ceļus saslimšanas savlaicīgai diagnostikai. Tādēļ pētīs visa organisma kopējo atbildi uz zarnu hipoksiju.  

Eksperimentālo darbu veiks starpdisciplināra pētnieku komanda ar pieredzi zinātnisku projektu vadīšanā un starptautisku publikāciju veidošanā. Projekts apvieno dažādu medicīnas specialitāšu pārstāvjus no LU Medicīnas fakultātes, kuru zinātnisko grupu vadītāji ir   LU vadošā pētniece farmakoloģijā Dr. med.  Baiba Jansone;  Dr. biol. Una Riekstiņa vadošā pētniece farmācijā un Dr. habil. biol., vadošā pētniece farmācijā Ruta Muceniece, kā arī tiek veidota sadarbība ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošo pētnieci Dr.pharm. Marinu Makrecku-Kūku.  

Būtisks projekta aspekts ir jauno pētnieku, doktorantu, rezidentu un studentu piesaiste pētījuma izstrādei, kuriem būs iespējams apgūt jaunas metodes un pētnieciskajam darbam nepieciešamās iemaņas. 

Zinātniskā projekta ietvaros izlemts, ka zarnu asinsrites nepietiekamības pētījums būs ilgtermiņa projekts, kurš vērsts uz to lai veicinātu sabiedrības veselību un dotu iespēju jaunajiem zinātniekiem attīstīt prasmes eksperimentāla pētījuma veikšanā. 

____________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Spēja pārvērst daudzpusīgu materiālu viedajā termometrā
21.07.2021.

Spēja pārvērst daudzpusīgu materiālu viedajā termometrā

LU fonda administrēts "Mikrotīkls" ziedojums silda zinātni Latvijas Universitātē
10.06.2021.

LU fonda administrēts "Mikrotīkls" ziedojums silda zinātni Latvijas Universitātē

Godinot Jāņa V. Kļaviņa 100 gadi, aicina ziedot viņa piemiņas stipendijai
06.05.2021.

Godinot Jāņa V. Kļaviņa 100 gadi, aicina ziedot viņa piemiņas stipendijai

Kristīne Kitoka: pandēmija ir ievērojami ietekmējusi studentu pētniecisko dzīvi
05.05.2021.

Kristīne Kitoka: pandēmija ir ievērojami ietekmējusi studentu pētniecisko dzīvi