Foto: Toms Grīnbergs, LU KID

Zvērinātu advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajai fakultātei (JF) uzdāvināja 27 grāmatu “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa)” eksemplārus. Kopējā grāmatu vērtība sasniedza summu 1026,00 EUR, šo ziedojumu administrē LU fonds. Dāvinājuma mērķis bija atbalstīt LU JF studentus. 

Civilprocesa likuma 1.–28.nodaļas komentāri atsevišķā grāmatā pirmo reizi tika izdoti 2011.gadā. Pēc šīs grāmatas izdošanas Civilprocesa likumā ir izdarīti grozījumi ar vairāk nekā 20 grozījumiem. Visi šie daudzie grozījumi pieņemti ar mērķi pilnveidot civiltiesisko strīdu izskatīšanas kārtību, to lielākā daļa atzīstama par būtiskiem. Laikā līdz 2015.gada beigām arī Satversmes tiesa vairākās lietās ir vērtējusi Civilprocesa likuma normu, tostarp šajā komentāru daļā ietverto normu, atbilstību Satversmei. Tāpat 5 gadu laikā attīstījusies civilprocesuālo tiesību normu piemērošanas prakse, arī tiesību zinātne devusi būtisku pienesumu gan Satversmes un citu likumu normu piemērošanai, gan starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību normu satura izpratnes veicināšanā. Tagad šīs grāmatas būs pieejamas arī Juridiskās fakultātes studentiem viņu bibliotēkā. 

Zvērinātu advokātu biroja “Skrastiņš un Dzenis” partneri ir LU absolventi, un uzsver, ka Latvijas Universitāte ir viena no labākajām mācību iestādēm, kas sagatavo šīs jomas speciālistus, un tieši tādēļ būtu svarīgi atbalstīt jaunos LU JF studentus ar zinātnisko literatūru, kura ir nepieciešama studentiem mācību procesa laikā. 

Juridiskās fakultātes doktorants Andrejs Stupins saka: “Dinamiska pieeja tiesību piemērošanai tik strauji evolucionējošā nozarē kā procesuālās tiesības sekmē juridiskās domas jēgpilnu attīstību gan praktizējošu tiesībnieku, gan arī studentu vidū. Likumdevējs pēdējos gados ir vairākkārt grozījis Civilprocesa likumu, dodot iespēju tiesību piemērotājiem un teorētiķiem nonākt pie arvien progresīvākiem un kvalitatīvākiem secinājumiem dažādos aktuālos procesuālo tiesību jautājumos. Tāpēc valsts vadošās juristu kalves bibliotēkas regulāra papildināšana ar izdevumiem, kuros apkopotas svaigākās judikatūras un tiesību doktrīnas atziņas tieši tādā jomā kā civilprocesuālās tiesības, ir īpaši svarīga.” 

Zvērinātu advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” ziedo naudas līdzekļus LU fondam EUR 8 828,60 apmērā. Ziedojuma mērķis ir atbalstīt LU JF bakalaura studentus sākot no II kursa, ar stipendija EUR 3000,00 uz akadēmisko gadu, EUR 4000,00 maģistra I un II kursa studentiem uz akadēmisko gadu, kā arī ziedo naudas līdzekļus EUR 1026,00 apmērā grāmatai “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa)”. 

Jaunā akadēmiskā gada stipendijām varēs pieteikties no šī gada 6. septembra www.fonds.lv. 

____________________

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. 

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS: Zvērinātu advokātu birojs “Rodl & Partner”
31.01.2022.

MĒNEŠA MECENĀTS: Zvērinātu advokātu birojs “Rodl & Partner”

MĒNEŠA MECENĀTS: AS MADARA Cosmetics
27.12.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: AS MADARA Cosmetics

MĒNEŠA MECENĀTS: Gustava Zemgala piemiņas stipendijas mecenāti
26.10.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: Gustava Zemgala piemiņas stipendijas mecenāti

MĒNEŠA MECENĀTS: ziedotāji, kas ziedo katru mēnesi
29.09.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: ziedotāji, kas ziedo katru mēnesi

MĒNEŠA MECENĀTS: Andris Zoltners
26.08.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: Andris Zoltners

MĒNEŠA MECENĀTS: LU Teoloģijas fakultātes ziedotāji
30.06.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: LU Teoloģijas fakultātes ziedotāji

MĒNEŠA MECENĀTS: draugi un radi ziedo J. V. Kļaviņa piemiņas stipendijai
28.05.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: draugi un radi ziedo J. V. Kļaviņa piemiņas stipendijai

MĒNEŠA MECENĀTS: absolventi un uzņēmumi ziedo LU inovāciju grantu programmai
28.04.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: absolventi un uzņēmumi ziedo LU inovāciju grantu programmai

MĒNEŠA MECENĀTS: Bijušie stipendiāti ziedo “Ceļamaizes” stipendijai
30.03.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: Bijušie stipendiāti ziedo “Ceļamaizes” stipendijai

MĒNEŠA MECENĀTS. Kundziņu ģimene: vēlamies atbalstīt centīgus studentus
24.02.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS. Kundziņu ģimene: vēlamies atbalstīt centīgus studentus