Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija

Atceroties Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) prorektores, bijušās Satversmes tiesas tiesneses, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolventes un pasniedzējas Kristīnes Krūmas dzīves gājumu un devumu tiesību zinātnei, viņas radi, draugi un domubiedri Ivars Indāns, Mārtiņš Paparinskis un Ieva Miļūna – sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu ir nodibinājuši Kristīnes Krūmas piemiņas stipendiju.


Stipendija ir paredzēta: LU Juridiskās fakultātes studiju programmas "Tiesību zinātne" maģistrantūras studentiem, kuri ir izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: Rīgas Juridiskās augstskolas lektore Ieva Miļūna, LU Juridiskā fakultātes dekāne Anita Rodiņa, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. – Gabriela Šantare.

2018./2019. akad. g. – Elīna Luīze Vītola.

2017./2018. akad. g. – Dāvids Lipšens.