Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija

Atceroties Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) prorektores, bijušās Satversmes tiesas tiesneses, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolventes un pasniedzējas Kristīnes Krūmas dzīves gājumu un devumu tiesību zinātnei, viņas radi, draugi un domubiedri Ivars Indāns un Mārtiņš Paparinskis – sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu ir nodibinājuši Kristīnes Krūmas piemiņas stipendiju.


Stipendija ir paredzēta: LU Juridiskās fakultātes studiju programmas "Tiesību zinātne" maģistrantūras studentiem, kuri ir izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

Stipendijas apmērs: 2 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Juridiskā fakultātes dekāne Kristīne Strada - Rozenberga (komisijas priekšsēdētāja), zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. g. - Natālija Knipše un Marjama Bagdasarjana.

2021./2022. akad. g. - Maira Pužule

2020./2021. akad. g. - Kristiāna Pētersone un Katrīna Annija Ročāne.

2019./2020. akad. g. – Gabriela Šantare.

2018./2019. akad. g. – Elīna Luīze Vītola.

2017./2018. akad. g. – Dāvids Lipšens.


 

MĒNEŠA MECENĀTS