Kristīne Krūma (1974-2016). Publicitātes foto.

Talantīgu personību vārds un ieguldījums labākas, taisnīgākas ikdienas veidošanā laiku laikos kalpo kā iedvesmas stāsts, kā stabils pamats tālākai tiesību zinātnes attīstībai. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) fondu LU absolventei Kristīnei Krūmai veltītu stipendiju izveidojuši vairāki desmiti izcilās juristes radu, draugu un domubiedru.

Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijas izveidošanu 2016. gadā rosināja viņas studenti, LU absolventi Mārtiņš Paparinskis un Ieva Miļūna. Stipendija radīta, atceroties LU Juridiskās fakultātes (JF) absolventes, pasniedzējas, bijušās Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) prorektores un Satversmes tiesas tiesneses Dr. iur. Kristīnes Krūmas (1974-2016) dzīves gājumu un devumu tiesību zinātnei.

Stipendijas dibinātāji skaidro, ka tās mērķis ir atbalstīt plašākā nozīmē Eiropas Savienības (ES) un starptautisko tiesību studijas un pētniecību Latvijā, bet šaurākā nozīmē – sniegt atbalstu jauniešiem, kam ir interese un pozitīvas ambīcijas veidot nākotnē savu karjeru šajā jomā. Bet filozofiski stipendijas mērķis ir izziņas procesa veicināšana, ko pati Kristīne Krūma aizsāka un kas viņu tik ļoti iedvesmoja. Kā atceras laikabiedri, viņa atzina, ka iedvesmas avots ir kā jūras horizonts: "Varbūt tas ir tāds Dullā Daukas sindroms – nemitīga vēlme izzināt to, kas vēl aiz apvāršņa būtu sasniedzams, nepabeigtības sajūta, izziņa, sadzīvošana ar ārējiem apstākļiem."

Starta punktam nav nozīmes

Dr. iur. Kristīne Krūma savas studijas Latvijas Universitātē uzsāka 1992. gadā. Viņu var raksturot kā "vienkāršo meiteni no Purvciema", kas lieliski apzinājās tā laika ierobežotās iespējas starptautisko attiecību un tiesību jomā. Tieši pateicoties dažādu Dānijas, Vācijas un Zviedrijas fondu stipendijām, Kristīnei radās iespējas savu zināšanu bāzi veidot konkrētajās valstīs. Tas pavēra iespējas gan diplomātiskajā darbā, gan tiesneses karjerā, gan uzlabojot Latvijas akadēmisko vidi. K. Krūmas dzīvesbiedrs Ivars Indāns uzsver: “Stipendiju fondi pavēra iespējas "vienkāršajai meitenei no Purvciema" ieņemt visaugstākos amatus, un tagad es ceru, ka Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija pavērs līdzīgas iespējas "vienkāršajiem puišiem un meitenēm no Bolderājas, Rēzeknes, Saldus vai jebkuras citas Latvijas vietas".”

Stipendija – apliecinājums par paveikto

“Ziedojot Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijai, mēs ieguldām jau pavisam tuvā nākotnē, mēs ieguldām Latvijas ekspertīzē, mēs ieguldām mūsu pašu tiesiskās domas attīstībā, no kā ieguvēji ir gan privātais sektors, gan valsts institūcijas. Pat neliels atbalsts šai stipendijai var ietekmēt kādu cilvēku, kurš, iespējams, uzlabos, pilnveidos un attīstīs ES un starptautiskās tiesības mūsu visu kopīgajās interesēs,” tā pauž stipendijas dibinātāji un aicina piedalīties ziedošanas kampaņā.

Ar Latvijas Universitātes fonda administratīvu atbalstu Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija tiek piešķirta kopš 2017./2018. akad. gada. Tā paredzēta LU Juridiskās fakultātes vai RJA tiesību zinātnes studentiem maģistra studiju līmenī, un atbalsta apmērs ir 3 000 EUR/akad. gadā. Pirmo stipendiju ieguva LU JF absolvents Dāvids Lipšens, bet otrā stipendiāte bija LU JF absolvente Elīna Luīze Vītola. 2019./2020. akad. gada stipendijas ieguvēju Gabrielu Šantari pētniecībā izrauj starptautiskās publiskās tiesības, it īpaši starptautiskās vides tiesības un to mijiedarbība ar citām tiesību nozarēm, piemēram, jautājumiem par valsts atbildību. “Stipendijas iegūšana kalpo kā lielisks sākuma punkts turpmākajai izaugsmei un profesionālajai attīstībai. Mecenātu atbalsts sniedz studentam iespēju padziļināt savas zināšanas sev interesējošajās tiesību nozarēs, kā arī var kalpot par atbalstu studiju turpināšanai nākamajā līmenī,” stāsta Gabriela. Jaunā juriste atzīst, ka “vienlaikus stipendijas iegūšana ir apliecinājums par paveikto, kā arī motivē neapstāties un tiekties pēc jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem gan akadēmiskajā, gan profesionālajā dzīvē”. 

Kompetences pamatā – kvalitatīva augstākā izglītība

Ivars Indāns uzsver, ka kvalitatīva augstākā izglītība ir priekšnosacījums sabiedrības attīstībai, un tas ir ikviena interesēs. Šobrīd pasaules centrālais jautājums ir koronavīrusa ierobežošana, jaunas vakcīnas meklējumi, kuros iesaistās akadēmiskās un pētnieciskās institūcijas. Tas nebūtu iespējams, ja mēs ignorētu augstāko izglītību. Tātad augstākā izglītība nav tikai stāsts par attīstību un inovāciju, tas ir arī par cilvēces eksistenciālu problēmu risinājumiem. 

Kristīnes Krūmas dzīvesbiedrs turpina, ka ES un starptautiskās tiesības var likties šaura un ļoti specifiska joma, bet ikvienā krīzē dažādas sabiedrības vēlas sagaidīt sev vēlamu ES politiku, lēmumus un problēmu risinājumus. Lai arī kā mēs ikdienā būtu pieraduši pie savas patērētājsabiedrības dzīves veida, mēs regulāri atgriežamies pie jautājuma par ES kompetenci, interesēm, naudu utt. Tieši augstākā izglītība šajā jomā ir virziens, kas paver plašu tematisko laukumu ES tiesību attīstībai.

Līdz šim Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijas fondam ir ziedojuši 42 individuāli mecenāti, turklāt 9 atbalstītāji ir ziedojuši divas vai vairāk reizes. 2020. gadā kampaņai saziedoti 450 eiro. Domubiedri un draugi aicināti turpināt iniciatīvu un sniegt savu ieguldījumu labākā Eiropas, tostarp Latvijas, iedzīvotāju nākotnē.

ZIEDOT STIPENDIJAI >>


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs