Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendija

Stipendija izveidota pēc zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā. 


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes pamatstudiju vai maģistrantūras studentam.
Stipendiju skaits: 1.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” partneris, zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis (komisijas priekšsēdētājs), zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” biroja vadītāja Elīna Bērziņa, LU Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada - Rozenberga, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendijas pētniecības tēmas:

  • LR tiesu sistēmas/procesa efektivizēšana,
  • Starptautiskais civilprocess (ar trešo valstu elementu),
  • Intelektuālā īpašuma tiesības digitālā vidē,
  • Jebkādas tēmas starptautiskajās privāttiesībās.

Piesakoties stipendijai, pretendentiem ir jāiesniedz pētījuma apraksts, to pievienojot tiešsaistes pieteikuma anketā.  Apjoms – līdz divām A4 lappusēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2021./2022. akad. g - Alina Dolgova.

2019./2020. akad. g. – Jānis Guoba.

2017./2018. akad. g. – Inita Čīma.

2016./2017. akad. g. – Ilze Ambrasa.