Galenieku ģimenes stipendija

Amerikas latvieši Valija un Modris Galenieki sadarbībā ar fondu "Friends of the University of Latvia" kopš 2018. gada rūpējas par spožāku Latvijas augstāko izglītību, piešķirot stipendijas gan Latvijas Universitātes, gan Rīgas Tehniskās universitātes studentiem.


Stipendijas paredzētas: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) pamatstudiju studentiem, kuri studē industriālās inženierijas vadību (1), LU Datorikas fakultātes (DF) pamatstudiju studentiem (1) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) pamatstudiju studentiem, sākot ar 2. kursu (1).

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš (komisijas priekšsēdētāja), LU DF dekāns prof. Zane Bičevska, RTU MTAF dekāna vietnieks mācību darbā prof. Aldis Balodis.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Audars Kārlis Klints (RTU).

2021./2022. akad. gadā - Dmitrijs Voronovs (LU), Matīss Kristiāns Dambergs (RTU), Kerena Ansone (LU) 

2020./2021. akad. gadā - Ronalds Zakovskis (LU)

2019./2020. akad. gadā – Elīza Gaile (LU) un Ņikita Kuzmins (RTU)

2018./2019. akad. g. stipendijas ieguvēji – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu studentiem Ņikita Kuzmins, Mārtiņš Ļuļļa un Artūrs Mazurs.