Marikas Vidiņas piemiņas stipendija

2021. gadā "AD VERBUM" stipendija ir pārsaukta Marikas Vidiņas vārdā, par godu Marikas piemiņai, kas devās aizsaulē 2021. gada 29. jūlijā. Tulkošanas un lokalizēšanas uzņēmums AD VERBUM strādā no 2002. gada, tās dibinātāji ir Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes absolventi: "Esam pateicīgi savai fakultātei par studiju laikā iegūto spēju paraudzīties uz dzīvi plašāk, drošāk un redzēt to krāsaināku." Stipendija paredzēta, lai atbalstītu talantīgus LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pirmsskolas izglītības pedagoģijas studentus un veicinātu šīs profesijas prestižu.


Stipendija paredzēta: LU PPMF profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, kā arī profesionālās bakalaura studiju programmas „Sākumizglītības skolotājs” studentiem. Pretendentiem ir jābūt vēlmei savu karjeru veidot kā pirmsskolas skolotājiem.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija:  mecenāte Zelma Diāna Vidiņa (komisijas priekšsēdētāja), LU PPMF dekāne prof. Linda Daniela un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Stipendijas pretendentiem ir jāsagatavo argumentēta versija 500 līdz 600 vārdu apjomā par mūsdienu sākumskolas pedagoģijai aktuālu tēmu: "Pašvadīta mācīšanās bērnudārzā – realitāte vai utopija?"

Noteikumi argumentētās esejas sagatavošanai >>


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Aiga Kirejeva.

2021./2022. akad. gadā - Silva Bērziņa;

2018./2019. un 2019./2020. akad. gadā – Kitija Izmailova;

2017./2018. akad. gadā pirmo stipendiju ieguva – Jana Kļaviņa.