AD VERBUM Pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendija

Tulkošanas un lokalizēšanas uzņēmums AD VERBUM strādā no 2002. gada, tās dibinātāji ir LU Teoloģijas fakultātes absolventi: "Esam pateicīgi savai fakultātei par studiju laikā iegūto spēju paraudzīties uz dzīvi plašāk, drošāk un redzēt to krāsaināku." Stipendija paredzēta, lai atbalstītu talantīgus pirmsskolas izglītības pedagoģijas studentus un veicinātu šīs profesijas prestižu.


Stipendija paredzēta: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) profesionālās bakalaura studiju programmas "Pirmsskolas skolotājs" studentiem. Pretendentiem ir jābūt vēlmei savu karjeru veidot kā pirmsskolas skolotājiem.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: AD VERBUM direktore Marika Vidiņa, AD VERBUM izpilddirektore Zelma Diāna Vidiņa, LU PPMF dekāne prof. Malgožata Raščevska, LU PPMF docente Gunta Kraģe un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2018./2019. akad. gada stipendiāte – Kitija Izmailova;

2017./2018. akad. gadā pirmo stipendiju ieguva – Jana Kļaviņa.