Jānis (1906-1988) un Anna Marija (1907-2001) Eglītes. Foto no privātā arhīva.

Ar mecenātu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija veic unikālus un nozīmīgus izziņas procesu pētījumus. Godinot savu tēvu, Amerikas latvietis Andrejs Eglīte sadarbībā ar “Friends of the University of Latvia” ziedojis 25 000 ASV dolāru jaunam kognitīvo zinātņu projektam. Ar LU fonda administratīvu atbalstu LU pētnieki pētīs cilvēka dažādo maņu mijiedarbību.

Pateicoties dāsnajam atbalstam, LU pētniekiem ir nodrošināta iespēja turpināt pasaules līmeņa pētniecību un iestrādes kognitīvo zinātņu jomā. “Ar šo atbalstu veicam inovatīvu un starpdisciplināru pētniecību izcilā Latvijas un LU patriota Jāņa Eglītes (1906-1988) piemiņai, kura plašās intereses un nesavtīgais raksturs ir īstena Latvijas patriota piemērs,” tā pauž LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs prof. Jurģis Šķilters. Projekta dalībnieki uzsver, ka ar Eglītes kunga, bezpeļņas fonda “Friends of the University of Latvia”, Roberta Blumberga un LU fonda atbalstu izdosies turpināt pētniecībā īstenot bezkompromisa visaugstākās kvalitātes kritērijus.

Ar intelektuālām saknēm Latvijā

Mecenāts Andrejs Eglīte (1938) ar māsu Daci (1942) dzimuši Rīgā, bet lielāko dzīves daļu un karjeru aizvadījuši Amerikas Savienotajās Valstīs, kur ar vecākiem ieceļoja 1949. gadā. Inteliģentajā ģimenē pievērsta liela uzmanība izglītībai. Abi absolvējuši Nebraskas Universitāti – Andrejs apguvis inženierzinātnes, bet Dace – farmāciju.

Abiem vecākiem – Annai Marijai (1907-2001) un Jānim (1906-1988) Eglīšiem – paticis un padevies darbs ar bērniem, viņi strādājuši par pedagogiem gan Latvijā, gan bēgļu nometnē Vācijā. Arī apmetoties uz dzīvi ASV, no paaudzes paaudzē Eglītes aktīvi iesaistījās trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē, darbojās daudzās tautiešu organizācijās un to valdēs, bija mūža biedri, tostarp, Amerikas Latviešu Apvienībā, “Daugavas Vanagu” ASV Linkolnas apvienībā, studentu un studenšu korporācijās un vietējā latviešu ev. lut. draudzē. Sākotnēji ģimene jauno dzīvi uzsāka Linkolnā, Nebraskas pavalstī.

Pirms došanās bēgļu gaitās skolotājs Jānis Eglīte uzsācis ģeogrāfijas studijas Latvijas Universitātē, paralēli darbojies studentu korporācijā “Latvia”, kuras kopu dibinājis arī Linkolnā. J. Eglīte bija arī viens no trim Linkolnas Latviešu ev. lut. draudzes dibinātājiem un tās dzīves organizētājiem. Līdztekus darbam draudzē un skolā, Jānis Eglīte bija aktīvs trimdas latviešu sabiedrībā. Viņš cauri caurēm bija intelektuālists un spēcīgs kristietis.

Izzinot visu cilvēka maņu mijiedarbību

Ar mecenāta Andreja Eglītes gādību un LU fonda administratīvu atbalstu tiek īstenots Latvijā pirmais starpdisciplinārais projekts, kurā eksperimentāli precīzi testē to, kā cilvēka dažādās maņas ir savstarpēji saistītas. “Zinātnē ir daudz pētījumu par redzi, dzirdi, tausti, garšu un smaržu, bet visai maz izpētīts, pirmkārt, kā maņas viena otru ietekmē, piemēram, kā tauste ietekmē redzi, un, otrkārt, kādas vērtējošās reakcijas, proti, kādas emocijas un ar kādu intensitāti, tiek attiecinātas uz dažādo maņu saistījuma rezultātu,” tā skaidro pētījuma grupas kodols – Dr. geol. Līga Zariņa, Diāna Ritere, prof. Dr. phil. Jurģis Šķilters. Starptautiskais projekts tiek veikts sadarbībā ar vadošiem Lielbritānijas un Itālijas pētniecības centriem. Pētījums ietver gan telpiskās un vizuālās uztveres, gan maņu eksperimentālu pētniecību, kā arī telpiskās uztveres matemātisko principu un formālismu analīzi.

Šī pētījuma praktiskā nozīme ir būtiska, lai izprastu un uzlabotu ikdienu cilvēkiem, kuriem ir kādi maņu traucējumi, kā arī, lai kompensētu dažādu maņu saturu, piemēram, garšu un krāsu. Vēl projekta īstenotāji uzsver, ka pētījums ir nozīmīgs, lai saprastu, kā efektīvāk pielāgot vidi vai mērķtiecīgi vadīt cilvēka uztveri noteiktu uzdevumu veikšanā, piem., medicīnā. Tādējādi pētījums sniegs pienesumu gan medicīnā, gan pārtikas uztverē, gan arī virtuālās realitātes modelēšanā un saskarņu uzlabošanā. “Esam nozīmīgākais uztveres un kognitīvo pētījumu centrs Latvijā un Baltijas reģionā. Lai to sasniegtu, bija nepieciešams smags vairāku gadu darbs. Ar Eglītes kunga atbalstu tagad Latvijas Universitāte var sasniegt izcilību šajā pētījumu jomā,” norāda LU Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas komanda.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par “Friends of the University of Latvia”

Jau kopš 2012. gada bezpeļņas organizācija “Friends of the University of Latvia” apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus – Latvijas Universitātes atbalstītājus. Tā ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta pēc Džona Dž. Medvecka iniciatīvas. Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Fonda pamatuzdevums ir nodrošināt spožāku nākotni Latvijas izglītībai.

Dalīties

Saistītais saturs