Mecenāts Gunārs Blumbergs (1937-2020).

Latvijas Universitātes (LU) fonds saņēmis sēru vēsti – aprīļa sākumā mūžībā aizgājis advokāts, LU mecenāts, trimdas latvietis Gunārs Blumbergs (21.05.1937.-05.04.2020.). Tautietis bijis aktīvs Amerikas latviešu sabiedrībā un devis ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības attīstībai.

LU atbalstītītājs Gunārs Blumbergs dzimis Rīgā LU absolventu Erikas un Jāņa Blumbergu ģimenē. Vēl būdams mazs bērns, ar vecākiem devies bēgļu gaitās – vispirms uz Vāciju, bet 1950. gadā Blumbergu ģimene ieceļoja Ņujorkas pavalstī, Amerikas Savienotajās Valstīs.

Dr. iur. G. Blumbergs absolvējis gan Hārvardas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu ķīmijā, gan Rutgersa Universitāti, iegūstot doktora grādu tieslietās. Paralēli bijis aktīvs studentu korporācijas “Lettgallia” biedrs. Karjera ritējusi zvērinātu advokātu birojos.

Visi dzīvi pavadījis Amerikā, tur mijis gredzenus ar tautieti Ināru Skombu, kuras saknes arī rodamas Latvijā, turklāt viņas abi vecāki bijuši LU absolventi. Ģimenē izaudzināti četri dēli – Pēteris, Ēriks, Roberts un Davids.

Gunārs un Ināra Blumbergi 2013. gadā izveidoja stipendiju LU Juridiskās fakultātes studentiem, kuru pētnieciskās intereses ir intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, autortiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības u.c. Kopumā piešķirtas trīs stipendijas – pirmās stipendijas 2013./2014. akad. gadā atbalstu saņēma daudzsološie juristi Krišjānis Bušs un Indra Zusāne, bet gadu vēlāk atbalstu ieguva Linda Reneslāce. Arī Roberts Blumbergs ir ilggadējs LU mecenāts, paralēli darbojas “Friends of the University of Latvia” valdē, un atbalsta kognitīvo zinātņu attīstību LU Datorikas fakultātē. 2016. gadā vecāki sniedza ieguldījumu R. Blumberga dibinātajai Andreja Pildegoviča stipendijai, kas paredzēta LU Sociālo zinātņu fakultātes diplomātijas studentiem

Darba braucienos G. Blumbergs apceļojis teju visu pasauli. Arī Latvijā kopš 1993. gada Ināra un Gunārs ir bijuši vairākas reizes un novērtējuši valsts uzplaukumu. ''Mēs ar prieku atbalstām Latvijas Universitāti, kuru mūsu priekšteči cienīja. Lai Dievs svētī Latviju un Latvijas Universitāti!'' tā savulaik novēlēja Ināra un Gunārs Blumbergi.

Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes fonda saime izsaka līdzjūtību piederīgajiem un patiesā cieņā piemin mecenātu Gunāru Blumbergu un pateicas par ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības stiprināšanā.

Dalīties

Saistītais saturs

Universitāte saņem 53 000 EUR ziedojumu  no saviem draugiem Amerikā
26.01.2017.

Universitāte saņem 53 000 EUR ziedojumu no saviem draugiem Amerikā

Tikšanās ar mecenātiem – Blumbergu ģimeni
19.02.2014.

Tikšanās ar mecenātiem – Blumbergu ģimeni