Lēdijas Adas Lavleisas balvas laureāte Katrīna Daila Neiburga un Čārlza Bebidža balvas laureāts Andis Draguns

Ceturtdien, 10. decembrī, pasaulē pirmās programmētājas lēdijas Adas Lavleisas dzimšanas dienā, tiešsaistes pasākumā paziņoti Lēdijas Adas Lavleisas balvas un Čārlza Bebidža balvas laureāti. Lēdijas Adas Lavleisas balvu, ko piešķir par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnē, matemātikā un to popularizēšanā, šogad saņēma Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes maģistra studiju programmas “Bioloģija” 2. kursa studente un bijusī LU fonda Salaspils novada stipendiāte Katrīna Daila Neiburga, savukārt Čārlza Bebidža balvas ieguvējs ir LU Datorikas fakultātes bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” 4. kursa students un vairākkārtējs LU fonda stipendiāts Andis Draguns.

Pasaulē pirmās programmētājas un angļu matemātiķes Lēdijas Adas Lavleisas vārdā nosaukto balvu LU Datorikas fakultāte ik gadu pasniedz Latvijas augstskolu pamatstudiju vai maģistra programmas studentei, kas veiksmīgi veic zinātnisku vai praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā. Balvu piešķir jau kopš 1986. gada.

Lēdijas Adas Lavleisas balvas laureāte Katrīna Daila Neiburga studē Bioloģijas fakultātes maģistra studiju programmas “Bioloģija” apakšprogrammas “Bioinformātika” 2. kursā un studiju laikā ir parādījusi teicamus rezultātus pētniecībā – jau bakalaura studiju laikā, atrodoties ERASMUS apmaiņā, Katrīna interesējās par iespēju bioloģiju saistīt ar datoriku un matemātiku un pēc divu mēnešu vasaras skolas Kembridžā, Babraham institūta Skaitļošanas bioloģijas laboratorijā apguva transkriptomikas pamatus un veica diferenciālās ekspresijas analīzi, salīdzinot transkriptomu dažādu veidu un lokāciju dopaminerģiskajos neironos, ar mērķi palīdzēt izprast atalgojuma sistēmas veidošanos smadzenēs, kas ir nozīmīgs komponents dažādu atkarību, kā arī neirodeģeneratīvo slimību procesos. Šī projekta ietvaros tapusi arī publikācija, kurai Katrīna ir līdzautore.

Savu bakalaura darbu Katrīna izstrādāja Dr. Egila Stalidzāna vadītajā Skaitļošanas sistēmbioloģijas grupā, un projekta ietvaros izveidoja un pielāgoja dotā metabolisma ceļa modeli, paplašinot to saimnieciski nozīmīgu metabolītu ražošanas virzienos, kā arī nosakot nezināmo parametru iespējamās vērtības. Pēc tam modelis tika optimizēts un izmantots metaboliskās inženierijas priekšlikumu veidošanai, ko sadarbības partneriem Vācijā pārbaudīt praktiskos pētījumos. Šobrīd par projektā paveikto top publikācija, kas ir revīzijas procesā.

Maģistra darbu Katrīna šobrīd izstrādā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) projektā “Baktēriju un vīrusu infekciju biomarķieru identifikācija bērniem ar paaugstinātu temperatūru, izmantojot urīna transkriptoma analīzi”. Projekta ietvaros, balstoties uz iepriekš veiktiem pētījumiem par sepses biomarķieriem asinīs, kā arī transkriptoma analīzi urīnā un asinīs, plānots noteikt iespējamos baktēriju un vīrusu infekciju RNS biomarķierus urīnā, kā arī salīdzināt to ekspresiju ar asinīs nosakāmo. Ilgtermiņa mērķis šim pētījumam ir izveidot neinvazīvu testu infekciju veidu izšķiršanai bērniem, kas ļautu ātrāk uzsākt pareizu terapiju, kā arī samazinātu nevajadzīgu antibiotiku lietošanu.

Papildus maģistra darba izstrādei, Katrīna strādā RSU bioinformātikas grupā vairākos projektos, kas saistīti ar personalizēto medicīnu un krūts vēža pētniecību un diagnostiku, bet no nākamā gada darbosies projektā, kas saistīts ar transkriptoma analīzi imūndeficītos pacientos.

Papildus daudzajiem pētījumiem, Katrīna jau ilgus gadus darbojos ar skolēnu papildizglītības pasākumiem – Jauno biologu skolu (JBS), nodarbībām skolās dažādu projektu ietvaros, robotikas pulciņa vadīšanu sākumskolēniem, ZPD konsultēšanu, kā arī bioloģijas olimpiāžu organizēšanu. Pēc Katrīnas ierosinājuma pēdējos gados JBS ir izmēģināta bioinformātikas kārta un skolu un izcilnieku nometņu nodarbībās notikušas lekcijas un vienkāršoti praktiskie darbi par sekvenču salīdzināšanu.

Savukārt pasaulē pirmās programmu rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža vārdā nosaukto balvu LU Matemātikas un informātikas institūts jau kopš 1991. gada piešķir pamatstudiju vai maģistra programmas studentam, kurš veic aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā.

Čārlza Bebidža balvas laureāta Anda Draguna pētnieciskais darbs saistīts ar dziļo mašīnmācīšanos. Andis darbojas projektā “Algoritmu dziļā mašīnmācīšanās”, kurā Kārļa Freivalda vadībā izstrādāts inovatīvs mašīnmācīšanās algoritms “Residual Shuffle-Exchange”. Andis projektā fokusējies uz algoritma spēju demonstrēšanu, parādot tā pielietojamību skaņas apstrādes jomā. Par šo algoritmu ir uzrakstīts zinātniskais raksts, kur Andis ir galvenais līdzautors. Rakstā demonstrēts izstrādātā algoritma nozīmīgums, ar to izveidojot līdz šim precīzāko mūzikas nošu atpazīšanas metodi pasaulē – uzstādīts uz MusicNet nozares standarta uzdevuma jauns labākais rezultāts. Raksts ir pieņemts vienā no vadošajām mākslīgā intelekta konferencēm - AAAI 2021. Tāpat Andis mašīnmācīšanās pētniecībā darbojos arī pie sarežģītu problēmu risināšanas ar dažādām dziļās mašīnmācīšanās metodēm, piemēram, “Travelling salesman problem” tuvinātu risinājumu meklēšanas. No datorzinātnes jomām Andi interesē arī kvantu skaitļošana – LU Matemātikas un informātikas institūtā viņš darbojos pie kvantu algoritmu simulatoriem un kvantu kriptogrāfijas iekārtas “Clavis 3”.

Papildus pētniecībai Andis ļoti aktīvi darbojas arī datorikas popularizēšanā – darbojas matemātikas olimpiāžu organizēšanā un darbu labošanā un rīko starptautiskās nometnes skolēniem. Andis piedalās LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas organizētās Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes un Matemātikas valsts olimpiādes darbu labošanā un uzdevumu veidošanā un darbu labošanā komandu matemātikas olimpiādē “Atvērtā kopa”. Andis bija arī viens no organizatoriem vasaras nometnei “ESPR” Oksfordā/Hempšīrā 2019. gadā un 2020. gadā attālināti (bija plānota ASV). Nometne domāta skolēniem no visas pasaules, kuriem ir nozīmīgi sasniegumi datorzinātnēs, matemātikā, fizikā, vai citās matemātiskās nozarēs, piemēram, medaļas starptautiskajās mācību olimpiādēs. Nometnēs Andis veidoja un vadīja lekcijas un rīkoja dažādas aktivitātes, kā arī palīdzēja datorzinātnēs ieinteresētajiem skolēniem nelielu mašīnmācīšanās projektu realizēšanā.

Balvu laureātu paziņošana norisinājās Zoom platformā, un ieraksts ir skatāms Datorikas fakultātes Youtube kanālā.

Dalīties

Saistītais saturs

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem
08.02.2021.

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas

Laura Kadile: degt par to, ko tu dari
14.12.2020.

Laura Kadile: degt par to, ko tu dari

Jānis Šīre: turpināt atbalstīt
03.12.2020.

Jānis Šīre: turpināt atbalstīt

Bernards Kudiņš: esiet stipri un cīnieties!
16.11.2020.

Bernards Kudiņš: esiet stipri un cīnieties!

Guntars Kitenbergs – cauri gadiem un mainīgām lomām Latvijas Universitātē
15.09.2020.

Guntars Kitenbergs – cauri gadiem un mainīgām lomām Latvijas Universitātē